Okno na Wągrowiec
Gorący temat Na sygnale Samorząd i polityka Wiadomości

CZTERECH WÓJTÓW I BURMISTRZÓW od nas będzie jednak ściganych ZA PRZEKAZANIE spisów wyborców POCZCIE? Sąd nakazał prokuraturze zająć się sprawą

artdent baner

Sprawa dotyczy burmistrzów Gołańczy i Margonina oraz wójtów Wapna i gminy Wągrowiec.

Przypomnijmy, że na początku lipca Prokuratura Rejonowa w Wągrowcu uznała, że nie doszło do przestępstwa i odmówiła wszczęcia śledztw w sprawie przekroczenia uprawnień przez czterech wójtów i burmistrzów z naszej okolicy, którzy przekazali dane wyborców Poczcie Polskiej przed planowanymi pierwotnie na 10 maja wyborami prezydenckimi. Chodzi konkretnie o Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz Mieczysława Durskiego, Wójta Gminy Wapno Macieja Kędzierskiego, Wójta Gminy Wągrowiec Przemysława Majchrzaka oraz Burmistrza Miasta i Gminy Margonin Janusza Piechockiego.

Informowaliśmy o tym w artykule WĄGROWIECKA PROKURATURA ODMÓWIŁA ŚCIGANIA WÓJTÓW I BURMISTRZÓW, KTÓRZY PRZEKAZALI NASZE DANE POCZCIE

Zawiadomienia w tej sprawie przeciwko czterem włodarzom złożyło stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska. Przestępstwa miały polegać na przetwarzaniu bez uprawnienia danych osobowych mieszkańców, obejmujących m.in. imiona, drugie imiona, nazwiska rodowe i przybrane, adresy zamieszkania oraz PESEL-e poprzez przekazanie ich Poczcie Polskiej.

Stowarzyszenie Watchdog poinformowało na początku lipca, że otrzymało z Prokuratury Rejonowej w Wągrowcu cztery odmowy i równocześnie opublikowało odpowiedź uzyskaną na swój wniosek złożony przeciwko burmistrzowi Margonina Januszowi Piechockiemu. Jak poinformowała nas wówczas przedstawicielka organizacji Roksana Maślankiewicz, wszystkie cztery pisma przygotowane przez wągrowiecką prokuraturę posiadały praktycznie identyczne uzasadnienia.

Z całą treści dokumentu dotyczącego Janusza Piechockiego można zapoznać się TUTAJ.

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska zapowiedziało wtedy, że sprawy nie odpuści i na decyzje prokuratury złoży zażalenia do sądu.

Dzisiaj organizacja poinformowała, że ma już pierwszą decyzję. Sąd Rejonowy w Wągrowcu, rozpoznając zażalenie stowarzyszenia w sprawie dotyczącej Wójta Gminy Wapno Macieja Kędzierskiego,, uchylił postanowienie prokuratury i wskazał, że przekazanie danych Poczcie Polskiej należy rozpatrywać w kontekście art. 7 Konstytucji RP:

Punktem wyjścia rozważań sądu stanowi treść art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej stanowiący, że organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa. Wykładnia tej regulacji zakłada, że art. 7 Konstytucji zawiera normę zakazującą domniemywania kompetencji takiego organu i tym samym nakazuje, by wszelkie działania organu władzy publicznej były oparte na wyraźnie określonej normie kompetencyjnej” – tak Sąd Najwyższy w postanowieniu 7 sędziów Sądu Najwyższego z 18 stycznia 2005 r. (sygn. WK 22/04). Powyższe oznacza, że krąg kompetencji danego organu zawarty jest w reżimie prawnym obowiązującym na danym obszarze uchwalonym w trybie i wedle reguł stanowienia tego prawa, a następnie promulgowany.

Zdaniem sądu na dzień przekazania danych wyborców nie weszły w życie przepisy ustawy z dnia 6 kwietnia 2020 r. o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. Takie działanie Wójta Gminy Wapno było możliwe dopiero od 9 maja:

Jak wskazano w pierwszej części uzasadnienia postanowienia, podstawy prawnej do przekazania danych osobowych Poczcie Polskiej S.A. nie było. Skoro zaś tak aktualizacji podlega kwestia odpowiedzialności karnej osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie danych osobowych bez uprawnienia. Stosownie bowiem do treści art. 107 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych odpowiedzialności karnej z tego artykułu podlega ten kto przetwarza dane osobowe, choć ich przetwarzanie nie jest dopuszczalne albo do ich przetwarzania nie jest uprawniony. Przetwarzaniem zaś danych jest ich udostępnianie.

Całe postanowienie wągrowieckiego sądu dotyczące Wójta Gminy Wapno Macieja Kędzierskiego, możesz przeczytać TUTAJ.

Ponieważ wszystkie cztery odmowy Prokuratury Rejonowej w Wągrowcu, w sprawie wniosków o ściganie okolicznych wójtów i burmistrzów były praktycznie identyczne, a równocześnie wszystkie zażalenia będzie rozpatrywał wągrowiecki sąd, nie należy się spodziewać, by decyzje w sprawie Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz Mieczysława Durskiego, Wójta Gminy Wągrowiec Przemysława Majchrzaka oraz Burmistrza Miasta i Gminy Margonin Janusza Piechockiego były odmienne.

Sieć Obywatelska Watchdog Polska to utworzone w 2003 polskie stowarzyszenie prowadzące działalność strażniczą, czyli zajmujące się monitorowaniem i upublicznianiem działań podejmowanych przez instytucje publiczne lub inne instytucje (np. prywatne korporacje), a także przez osoby mające wpływ na sferę publiczną, w celu wykrycia nieprawidłowości w ich działaniach.

Źródło: Sieć Obywatelska – Watchdog Polska

kondolencje Szulczewska

Czytaj także

WAŻNE: Wiemy, gdzie dziś i w najbliższych dniach nie będzie u nas prądu [WYKAZ]

Redakcja

Wojewoda: „Żadnemu z dzieci nie zagraża niebezpieczeństwo. Dzieci zostały objęte pomocą pediatryczną, psychologiczną i socjalną”

Redakcja

Z OSTATNIEJ CHWILI: Wojewoda przyjechał do Wągrowca ws. przemocy w rodzinie zastępczej

Redakcja