Okno na Wągrowiec

Komunikacja Wiadomości Wiadomości z ratusza

Uchwała podjęta! Prawie 7 mln złotych dla Wągrowca!

BNP-misja-sam-800x600

To już pewne! Wągrowiec otrzyma prawie 7 mln złotych dofinansowania na realizację projektu pn. Budowa infrastruktury rowerowej w Wągrowcu jako alternatywny sposób komunikacji wraz z działaniami informacyjnymi i promocyjnymi dotyczącymi transportu publicznego, rowerowego i pieszego.

11 marca Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę w sprawie przyznania dofinansowania projektów zgłoszonych w ramach konkursu Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Osi Priorytetowej „Energia”, Działanie: Wspieranie Strategii Niskoemisyjnych w tym mobilność miejska”, Poddziałanie: „Inwestycje w obszarze transportu miejskiego”. Wśród gmin, które otrzymają dofinansowanie znalazło się także nasze miasto – po ocenie merytorycznej ponad 20 złożonych wniosków, projekt zgłoszony przez Wągrowiec zajął wysokie, 5. miejsce na liście rankingowej, co – jak się okazało – zagwarantowało otrzymanie dofinansowania.

– Wsparcie ze środków samorządu wojewódzkiego sprawi, że w naszym mieście powstanie kolejna piękna droga rowerowa, na której dopuszczony będzie ruch pieszy. Co najważniejsze, mieszkańcy wschodniej części miasta będą mogli dzięki tej drodze bezpiecznie dojeżdżać rowerami do centrum miasta, w tym do naszego Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego. Mam nadzieję, że skłoni to wielu z nich do rezygnacji z samochodu na rzecz zdrowego i ekologicznego środka transportu – zyskamy na tym wszyscy mniejszym zanieczyszczeniem powietrza – mówi burmistrz miasta Jarosław Berendt.

Łączna wartość planowanej inwestycji wynosi 8 035 746,72 złotych, jednak w tej kwocie aż 6 767 922,46 złotych stanowić będzie bezzwrotne dofinansowanie.

Głównym działaniem w ramach tego projektu będzie budowa drogi pieszo-rowerowej od ulicy Nad Nielbą do ulicy Gnieźnieńskiej w Wągrowcu o łącznej długości ponad 1100 metrów oraz o szerokości aż 3,5 metra. Droga ta będzie połączona z ulicami: Nad Nielbą, Janowiecką, Kulińskiego, Przybyszewskiego, Piaskową i Gnieźnieńską. W ramach tego przedsięwzięcia powstaną liczne obiekty budowlane, m.in. tunel pod ulicą Janowiecką, mur oporowy w celu utrzymania skarp oraz kładka pieszo-rowerowa nad Wełną i Nielbą. Droga będzie oświetlona łącznie około 40 energooszczędnymi lampami.

Dodatkowo, w ramach złożonego wniosku miasto ma otrzymać dofinansowanie na doposażenie systemu Wągrowieckiego Roweru Miejskiego o kolejne 60 rowerów, które zostaną wyposażone w nowe, innowacyjne rozwiązania polegające na:

  • umieszczeniu z boku koszyka rowerowego panelu solarnego połączonego kablem z lockiem. Dzięki temu rozwiązaniu rowery będą samoładowalne, nawet w przypadku braku przejazdów, co w znaczącym stopniu ograniczy konieczność manualnego ich ładowania;
  • wprowadzeniu modułu umożliwiającego płatności oraz odblokowywanie rowerów za pomocą dowolnej karty płatniczej lub dedykowanej karty. Osoby nieposiadające karty płatniczej będą mogły uzyskać dedykowaną kartę u Operatora w celu korzystania z systemu.

Przy okazji ma powstać również 5 samoobsługowych stacji rowerowych przeznaczonych przede wszystkim dla osób korzystających z własnych rowerów. Każda stacja w postaci wiaty będzie wyposażona w ławkę dla podróżnych, słupek naprawczy ze stojakiem rowerowym, wyposażony w pompkę rowerową i podstawowe narzędzia. Ponadto planuje się montaż złączy USB do ładowania urządzeń mobilnych zasilanych z układu solarnego.

W ramach projektu przewiduje się wiele działań promujących mobilność zrównoważoną, a w szczególności działania promujące transport publiczny.

Materiał informacyjny Urzędu Miejskiego w Wągrowcu.

kondolencje Dziwulski
Podziekowania Ewertowska
kondolencje Bartkowiak Wojewoda
kondolencje Bartkowiak
kondolencje Ewertowski

Czytaj także

COVID-19: ZMARŁA JEDNA OSOBA w powiecie. Wciąż przybywa zakażonych [RAPORT DZIENNY]

Remigiusz Priebe

COVID-19: Znów DWIE OFIARY ŚMIERTELNE w powiecie. Sporo kolejnych zakażeń [RAPORT DZIENNY]

Remigiusz Priebe

JEST PRACA: Poszukiwany urzędnik w Wągrowcu

Remigiusz Priebe