Okno na Wągrowiec

Samorząd i polityka Społeczeństwo Wiadomości Wydarzenia

ZŁA SYTUACJA FINANSOWA SZPITALA: Powiat musi dorzucić milion złotych albo go zlikwidować

O przyszłości placówki radni zdecydują 27 maja.

Dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu, Rada Powiatu Wągrowieckiego musi podjąć uchwałę o przekazaniu pieniędzy na pokrycie straty netto w wysokości 908 089,42 zł. Zgodnie z przepisami, w przypadku braku możliwości pokrycia straty netto przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej, podmiot tworzący (czyli samorząd powiatowy) jest obowiązany podjąć decyzję w sprawie kontynuacji działalności szpitala w Wągrowcu.

Rada Powiatu Wągrowieckiego może podjąć decyzję o likwidacji Zespołu Opieki Zdrowotnej lub wyrazić zgodę na kontynuowanie działalności przez szpital, co jednak wiąże się z obowiązkiem pokrycia przez powiat straty netto szpitala za poprzedni rok obrotowy.

Zgodnie ze sprawozdaniem finansowym Zespołu Opieki Zdrowotnej za 2019 rok, nasz szpital zanotował w ubiegłym roku stratę w wysokości 1 963 237,28 złotych. Po dodaniu kosztów amortyzacji do wyniku finansowego, strata netto do pokrycia przez powiat wynosi 908 089,42 złotych.

Na koniec 2019 roku wartość kapitałów własnych szpitala była ujemna i wyniosła – 5 818 039,66 zł. Było to spowodowane niemal 10 milionami strat, które szpital poniósł w latach wcześniejszych oraz prawie dwoma milionami nowych strat, zanotowanych w minionym roku. Wysokość zobowiązań wymagalnych wągrowieckiego ZOZ-u na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosiła aż 2 837 947,79 złotych.

O przyszłości szpitala powiatowi radni mają zdecydować na zdalnej sesji 27 maja, ale praktycznie pewne jest, że postanowią po raz kolejny pokryć straty wągrowieckiego Zakładu Opieki Zdrowotnej.

Źródło: Powiat Wągrowiecki

Czytaj także

PIŁKA NOŻNA: Nielba dostała licencję na nowy sezon w III lidze, ale z nadzorem

Remigiusz Priebe

Z OSTATNIEJ CHWILI: WYPADEK NA OBWODNICY SKOKÓW!

Redakcja

SZUKAMY WŁAŚCICIELA: Znaleziono tablicę rejestracyjną

Remigiusz Priebe