serpol praca

Okno na Wągrowiec
Grzegorz Piechowiak
Kultura Samorząd i polityka Społeczeństwo Wiadomości Wydarzenia

Z OSTATNIEJ CHWILI: Wójt odwołuje dyrektora GOK

artdent baner

Magdalena Zygmunt nie jest już dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury w Damasławku

Oto oświadczenie wójta:

W sprawie odwołania pani Magdaleny Zygmunt ze stanowiska Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Damasławku

Po wyborze na stanowisko Wójta Gminy Damasławek informowałem, że jakiekolwiek decyzje dotyczące zmian kadrowych przeprowadzę po minimum półrocznej ocenie współpracowników. Ocenie podlegały m.in. realizacja zadań powierzonych przez pracodawcę, terminowość, przygotowanie merytoryczne oraz ocena pracownika przez bezpośrednich przełożonych. W ostatnim czasie podjąłem się także merytorycznej oceny pracy Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Damasławku. Ocena ta jest negatywna, w związku z tym podjąłem decyzję o odwołaniu Pani Dyrektor ze stanowiska z dniem 27 czerwca 2019 r.

Powodem mojej decyzji jest przede wszystkim brak jakiejkolwiek współpracy Pani Dyrektor z Urzędem Gminy Damasławek. Oznacza to brak realizacji statutowego zakresu działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Damasławku.  Dotychczasowe rozmowy z Panią Dyrektor w zakresie oczekiwań, co do jej pracy również  nie przyniosły  pożądanych rezultatów. W związku z tym nie mam możliwości realizacji zadań własnych Gminy w sposób płynny, efektywny i zgodny z oczekiwaniami mieszkańców. Decyzja o odwołaniu dyrektora GOK podparta jest analizą prawną. Wynika z niej jednoznacznie, że zgodnie z  art. 70 § 1 Kodeksu pracy pracownik zatrudniony na podstawie powołania może być w każdym czasie – niezwłocznie lub w określonym terminie – odwołany ze stanowiska przez organ, który go powołał.

Jestem przekonany, że argumenty, na podstawie których podjąłem taką decyzję zarówno w opinii Państwa jak i Radnych naszej Gminy będą przekonujące. Wśród wielu uwag do pracy Pani Dyrektor są m.in.: odmowa włączania się w organizację gminnych imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych, w tym organizację „Powitania Lata na Plaży w Kozielsku”, nieefektywne i niegospodarne wykorzystywanie pieniędzy poprzez organizację wydarzeń podobnych do wydarzeń organizowanych przez Gminę Damasławek, czy niespłacanie pożyczki udzielonej przez Urząd Gminy Damasławek. Ponadto w mojej ocenie dotychczasowe koszty organizacji wielu wydarzeń kulturalnych organizowanych przez GOK w Damasławku były zbyt wysokie i nieuzasadnione. Podczas kontroli pracy Pani Dyrektor okazało się także, że nie wyznaczyła ona stałych godzin otwarcia jednostki, co negatywnie wpływa na transparentność oraz możliwość korzystania z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Damasławku. Aktualna oferta Gminnego Ośrodka Kultury w Damasławku nie jest regularnie aktualizowana i dostosowywana do potrzeb Mieszkańców Gminy Damasławek. Ocena pracy GOK wykazała także, że Gminny Ośrodek Kultury nie koordynuje działalności na terenie gminy w zakresie organizacji imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych, mimo że taka jest jego rola, a brak współpracy z Urzędem Gminy Damasławek negatywnie wpływa na ofertę kulturalno-rozrywkową oraz wizerunek Gminy.

Jednocześnie informuję, że od 27 czerwca 2019 roku pełniącym obowiązki Dyrektora GOK będzie Pani Kinga Wojciechowska – kierownik biblioteki publicznej w Damasławku. Konkurs na stanowisko Dyrektora GOK zostanie rozpisany 28 czerwca 2019 r. Wyboru dokona specjalna komisja powołana w tym celu.

Fot. FB Magdalena Zygmunt

Czytaj także

Zasłużona emerytura dla trzech pracownic oświaty

Redakcja

KAROL LINETTY powołany do kadry narodowej na wrześniowe mecze

Redakcja

Nowa droga już zniszczona! Wójt szuka sprawcy i wyznacza nagrodę

Redakcja