serpol praca

Okno na Wągrowiec
Grzegorz Piechowiak
Kultura Samorząd i polityka Społeczeństwo Wiadomości Wydarzenia

Z OSTATNIEJ CHWILI: Odchodząca dyrektor GOK zdradza kulisy swego odwołania


zatrudnie
artdent baner

OŚWIADCZENIE MAGDALENY ZYGMUNT:

Oświadczenie

W związku z odwołaniem mnie z funkcji dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Damasławku z dniem 27 czerwca 2019 r. składam oświadczenie dotyczące zaistniałej sytuacji.

Szanowni Państwo

Wobec mojej osoby a właściwie pracy którą wykonywałam 27 lat natomiast dyrektorem byłam 22 zostały postawione zarzuty .Uważam, że niesłuszne i krzywdzące nie tylko mnie ale również pracowników Gminnego Ośrodka Kultury w Damasławku. Gok Damasławek realizował swoje zadania zgodnie ze statutem i ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Nasza działalność adresowana była do wszystkich grup społecznych i wiekowych .Odbywały się koncerty ,spotkania ,festyny oraz prowadzenie edukacji kulturalnej poprzez kółka zainteresowań .rzeźbiarskie, malarskie, rysunek ,taneczne ,karate, teatralne, instrumentalne ,warsztaty itd.

Te działania wpływały pozytywnie nie tylko na wizerunek placówki ale również Gminy. Damasławek jest znany przede wszystkim z działań GOK.

GoK Damasławek nigdy nie odmawiał włączania się w imprezy organizowane przez Urząd gdyż sami byliśmy inicjatorami wielu przedsięwzięć ,które zwyczajowo były organizowane wspólnie. Powitanie lata było nową inicjatywą Wójta. Natomiast „Noc Sobótki „ która zawsze odbywa się w czerwcu ma tradycje ponad 20 –letnią w swoim charakterze ma wymiar artystyczny kulturalny.

Proponowana współpraca miała polegać na zarezerwowaniu przez ośrodek kultury w budżecie 11 tys. na sfinansowanie działań bez określenia harmonogramu imprezy i roli GOK w tym przedsięwzięciu. Dodam ,że Wójt uzyskał wcześniej dofinansowanie na ten cel od Rady Gminy w wysokości ok. 17 tys. w ramach promocji kąpieliska w Kozielsku. Warto podkreślć ,że GOK wówczas już miał podpisane umowy z artystami na Noc Sobótki. Odwoływanie imprezy niosłoby za sobą konsekwencje finansowe. Niestety Pan Wójt kazał nam odwołać impreze informując nas o tym poprzez swojego pracownika ,odmówił również dystrybucji plakatów wraz materiałami na sesję ,które zwyczajowo Urząd wysyła do sołtysów. Dotychczas taka współpraca była praktykowana z poprzednimi władzami samorządowymi.

Kolejny zarzut to nie spłacanie pożyczki przez Gminny Ośrodek Kultury w Damasławku. Owszem zaciągnęliśmy pożyczkę w wysokości 250 tys. zł ale ta konieczność wynikała z uwarunkowań prawnych zadań realizowanych w ramach programu PROW z którego zrealizowaliśmy inwestycję: „Remont i modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Damasławku”. Pożyczka miała być spłacona ze środków finansowych zgodnie z umową sponsorską z firmą , która po uzyskaniu licencji na budowę elektrowni wiatrowej przekaże na konto GOK Damasławek kwotę 250 000 zł. Niestety firma wycofała się z inwestycji budowania farmy na terenie gminy, zmieniło się również prawo dot. budowania takich farm. Ówczesne władze samorządowe znały sytuacje związaną pożyczką, która miała być umorzona, taką obietnicę otrzymałam podczas rozmów. Warto pokreślić, że zadaniem własnym Gminy jest prowadzenie instytucji kultury i udzielanie dotacji na ten cel. Podczas swojej kadencji pozyskałam środki finansowe zewnętrzne w wysokości ok. 1300 000 zł ,które pozwoliły zmienić wizerunek budynku GOK i stworzyć właściwą bazę do poszerzania działalności GOK, co też prze tyle lat czyniłam. Wystarczała dobra wola aby umorzyć pożyczkę przez obecną władzę tak jak to się działo w innych samorządach, które wspierają instytucje kultury w podobnych inicjatywach. Obecny Wójt w żaden sposób nie podjął rozmów aby umorzyć pożyczkę obciążył nas je spłacaniem.

GOK Damasławek otrzymuje dotacje w wysokości 415 tys. z czego ok. 72 tys. przeznaczane jest na działalność kulturalną tj. organizacja koncertów, spotkań, imprez plenerowych oraz kół zainteresowań. Jest to nie wielka kwota. Poprzez prowadzenie działalności gospodarczej poprzez sprzedaż biletów , odpłatności za zajęcia , usługi poligraficzne , wynajemi inne wypracowaliśmy dochody. Od kilku lat co roku z własnych środków przeznaczaliśmy dodatkowo około 100 tys. na różne działania aby wzbogacił ofertę kulturalną. Zgodnie z zapisem statutowym dochody można przeznaczyć tylko na działania kulturalne i tak tez się działo. W przypadku instytucji kultury nie jest celem prowadzenie działalności gospodarczej , dochody są wartością dodaną działań , które tylko pozwalają rozwijać się a nie wspomagać budżet gminy.

Za gospodarność zostaliśmy zwyczajnie ukarani .

Przez okres 7 miesięcy pełnienia funkcji wójta przez pana Cypriana Wieczorka byłam atakowana pismami różnej treści, wykraczającymi po za jego obszar kompetencji. Niestety w tym czasie nie było żadnego merytorycznego spotkania określające oczekiwania i zasady współpracy pomiędzy Gminą a GOK.

Dotychczas współpracowałam z trzema Wójtami i Radnymi poprzednich kadencji której towarzyszyły wspólne rozmowy, wypracowanie właściwego stanowiska w sprawach trudnych . Otrzymywałam również wsparcie podczas przedsięwzięć organizowanych przez GOK ale również sami wspomagaliśmy Samorząd w różnych inicjatywach .

Zarzuty, które skierowane zostały w moją stronę i są rzekomą argumentacją służącą odwołaniu mnie ze stanowiska są niesprawiedliwe, uwłaczające mojej osobie.

Mam świadomość ,że zostawiam Gminny Ośrodek Kultury w Damasławku w dobrej kondycji finansowej , wyremontowaną bazą do działania oraz opinią ,że jest to miejsce do którego ludzie chętnie wracają.

Starałam się aby propozycja kultura była urozmaicona wystarczyła tylko dobra wola aby z niej skorzystać. „Kultura” nie jest łatwym chlebem i kto tego posmakował to wie. To czas pracy ,który nie zamyka się 8 godzinach .To pasja , poświęcenie i energia , to również upadki. Ale zawsze jest ktoś kto rękę poda i podniesie na duchu aby dalej działać .

Dziękuję za wspólny czas , miłe słowa i ogrom wsparcia , które otrzymywałam pracując w Gminnym Ośrodku Kultury w Damasławku. To ludzie ,którzy odwiedzali ośrodek byli motorem napędowym do dalszego działania zarówno artyści, goście i odbiorcy damasławskiej kultury.

Ostatni czas nie był dla mnie łatwy .Jednak przez lata otaczałam się współpracownikami którzy stanowili silny fundament. Dzięki nim czasami niemożliwe stawało się możliwym.

Dziękuję bardzo.

Życzę wszystkim aby kultura pozostała ucztą duchową, emocją, edukacją kulturalną, wartością poznawczą… a nie tylko zwykłą konsumpcją. Kultura kształtuje osobowość człowieka.

Z poważaniem
Magdalena Zygmunt

Czytaj także

Zasłużona emerytura dla trzech pracownic oświaty

Redakcja

KAROL LINETTY powołany do kadry narodowej na wrześniowe mecze

Redakcja

Nowa droga już zniszczona! Wójt szuka sprawcy i wyznacza nagrodę

Redakcja