Okno na Wągrowiec
Gorący temat Samorząd i polityka Wiadomości Wydarzenia

Wczoraj podpisano umowę na wykonanie odwiertu geotermalnego w Wągrowcu

Wągrowiec jest jedną z 15 gmin z całej Polski, które w ramach projektu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej otrzymały dofinansowania na realizację wielomilionowych inwestycji poszukiwania wód geotermalnych. Na to zadanie nasz samorząd otrzymał blisko 14 milionów bezzwrotnego dofinansowania.

W czwartek, 26 stycznia, burmistrz Jarosław Berendt podpisał umowę na wykonanie odwiertu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód geotermalnych Wągrowiec GT-1 z wykonawcą tych prac firmą UOS Drilling S.A. reprezentowaną przez Prezesa Zarządu Arkadiusza Biedulskiego oraz Janusza Dańdę – Członka Zarządu.

Przypomnijmy, że w ramach przedsięwzięcia pn. „Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego Wągrowiec GT-1 w celu ujęcia wód termalnych na terenie miasta Wągrowiec” zakłada się przede wszystkim wykonanie otworu wiertniczego do głębokości 2130 m (+-20%), z przeprowadzeniem szeregu badań, m.in. hydrogeologicznych, geofizycznych i laboratoryjnych. Otwór zostanie wykonany w okolicy oczyszczalni miejskiej.

– To historyczny moment, z którym mieszkańcy Wągrowca wiążą wiele oczekiwań. Pragniemy, aby nasze miasto znacznie lepiej się rozwijało i dzisiaj robimy w tym kierunku pierwszy, kluczowy krok. Źródła ciepłych wód mogą być wykorzystane do ogrzewania naszych domów i mieszkań, czyli mamy szansę uniezależnić się od wzrostu cen surowców energetycznych, ale nie tylko. To także szansa na rozwój turystyki oraz poprawę stanu środowiska. Jeśli nam się uda, będziemy przykładem dla innych miast w rozwoju ciepłownictwa, a samą inwestycję robimy dla miasta, ludzi i naszej przyszłości – zaznacza burmistrz Jarosław Berendt.

Umowa na wykonanie odwiertu podpisana z firmą UOS Drilling S.A. pozwoli na rozpoczęcie prac prawdopodobnie w II kwartale 2023 roku. Wykonanie samych prac wiertniczych potrwa około trzech miesięcy, a cały przedmiot umowy powinien być zrealizowany w okresie 11 miesięcy.

W wydarzeniu udział wziął także prezes Geotermii Polska Sp z o.o. Łukasz Białczak, reprezentujący inwestora, którego zadaniem jest przede wszystkim pełnienie nadzoru i dozoru geologicznego podczas wykonywania prac wiertniczych.

Źródło: wagrowiec.eu

Czytaj także

WAŻNE: ZGUBIONO portfel. Dla znalazcy NAGRODA [FOTO]

Redakcja

Jest nowy urzędnik w wągrowieckim Ratuszu

Redakcja

Busa prowadził chłopiec bez… uprawnień. Ojciec był pasażerem, bo miał… sądowy zakaz!

Redakcja