Okno na Wągrowiec


Wiadomości Zdrowie

Najwyższa Izba Kontroli wzięła pod lupę wągrowiecki szpital

Inspektorzy drobiazgowo przebadali funkcjonowanie naszego ZOZ-u.

W połowie września Najwyższa Izba Kontroli rozpoczęła w Zespole Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu kontrolę wyceny, wykonania i rozliczenia świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Kontrolą objęto okres lat 2015-2020.

Na wstępie weryfikacji pod względem zgodności z prawem poddano obowiązującą w jednostce politykę rachunkowości, w tym dokumentację dotyczącą przyjętych zasad klasyfikacji zdarzeń, prowadzenia ksiąg pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej i ewidencji analitycznej (rachunek kosztów).

Przeanalizowana też została działająca w szpitalu architektura i funkcjonalność informatycznego systemu przetwarzania danych wraz z opisem odpowiednich algorytmów i parametrów, w szczególności pod kątem programowych zasad ochrony danych.

Sprawdzono losowo wybrane z okresu lat 2015-2020 dowody księgowe, obowiązujące w ZOZ procedury zaciągania zobowiązań finansowych, a także dokumentację określającą szczegółowo zasady obiegu i zatwierdzania dokumentów księgowych.

Następnie badaniu poddano funkcjonujący w jednostce wewnętrzny system kontroli zarządczej, zakres wdrożenia elektronicznej dokumentacji medycznej oraz inne, bardzo szczegółowe obszary działalności (np. sposób prowadzenia ewidencji czasu pracy personelu medycznego zatrudnionego na podstawie umów cywilno-prawnych czy sposób i kompletność prowadzenia ksiąg bloku operacyjnego).

Jak poinformował Zakład Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu, czynności kontrolne inspektorzy NIK zakończyli 18 listopada i nie stwierdzili nieprawidłowości.

Źródło: ZOZ Wągrowiec

Czytaj także

KALENDARZ LINDNER 2021 JUŻ JEST! Dzisiaj ruszyła sprzedaż wyjątkowego wydawnictwa

Remigiusz Priebe

POWSTANIE NOWY MOST NA DRODZE DO GOŁAŃCZY. Rząd dofinansuje jego budowę

Remigiusz Priebe

WĄGROWIEC NIE WYEMITUJE OBLIGACJI. Radni jednogłośnie wykreślili projekt z porządku obrad

Remigiusz Priebe