Okno na Wągrowiec

Wiadomości Zdrowie

Najwyższa Izba Kontroli wzięła pod lupę wągrowiecki szpital

BNP-misja-sam-800x600

Inspektorzy drobiazgowo przebadali funkcjonowanie naszego ZOZ-u.

W połowie września Najwyższa Izba Kontroli rozpoczęła w Zespole Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu kontrolę wyceny, wykonania i rozliczenia świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Kontrolą objęto okres lat 2015-2020.

Na wstępie weryfikacji pod względem zgodności z prawem poddano obowiązującą w jednostce politykę rachunkowości, w tym dokumentację dotyczącą przyjętych zasad klasyfikacji zdarzeń, prowadzenia ksiąg pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej i ewidencji analitycznej (rachunek kosztów).

Przeanalizowana też została działająca w szpitalu architektura i funkcjonalność informatycznego systemu przetwarzania danych wraz z opisem odpowiednich algorytmów i parametrów, w szczególności pod kątem programowych zasad ochrony danych.

Sprawdzono losowo wybrane z okresu lat 2015-2020 dowody księgowe, obowiązujące w ZOZ procedury zaciągania zobowiązań finansowych, a także dokumentację określającą szczegółowo zasady obiegu i zatwierdzania dokumentów księgowych.

Następnie badaniu poddano funkcjonujący w jednostce wewnętrzny system kontroli zarządczej, zakres wdrożenia elektronicznej dokumentacji medycznej oraz inne, bardzo szczegółowe obszary działalności (np. sposób prowadzenia ewidencji czasu pracy personelu medycznego zatrudnionego na podstawie umów cywilno-prawnych czy sposób i kompletność prowadzenia ksiąg bloku operacyjnego).

Jak poinformował Zakład Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu, czynności kontrolne inspektorzy NIK zakończyli 18 listopada i nie stwierdzili nieprawidłowości.

Źródło: ZOZ Wągrowiec

kondolencje Osuch

Czytaj także

12 przeuroczych DZIAŁEK NAD JEZIOREM w dobrej cenie. Są IDEALNE na letni WYPOCZYNEK! [ZDJĘCIA]

Remigiusz Priebe

Zawieź MAKULATURĘ NA WYSYPISKO – dostaniesz DRZEWKO

Remigiusz Priebe

ZMARŁY u nas 2 osoby chorujące na COVID-19. Mamy też 3 nowe ZAKAŻENIA [RAPORT DZIENNY]

Krzysztof Czapul