Okno na Wągrowiec

Społeczeństwo Wiadomości Wiadomości z ratusza

Konkursy ofert na zadania realizowane w 2021 r.

BNP-misja-sam-800x600

Burmistrz Miasta Wągrowca ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji w 2021 roku zadań publicznych w zakresie:

  • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
  • działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
  • wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
  • ratownictwa i ochrony ludności;
  • działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
  • ochrony i promocji zdrowia.

Planowana wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację tych zadań w 2021 roku wynosi łącznie: 73.000,00 zł. Termin składania ofert upływa 31 marca 2021 r. o godz. 14:30.

Szczegółowe warunki konkursu ofert:
http://bip.wagrowiec.eu/wagrowiecm/zasoby/files/Zarzadzenia/2021/32-2021.pdf

Materiał informacyjny Urzędu Miejskiego w Wągrowcu

kondolencje Dziwulski
Podziekowania Ewertowska
kondolencje Bartkowiak Wojewoda
kondolencje Bartkowiak
kondolencje Ewertowski

Czytaj także

COVID-19: ZMARŁA JEDNA OSOBA w powiecie. Wciąż przybywa zakażonych [RAPORT DZIENNY]

Remigiusz Priebe

COVID-19: Znów DWIE OFIARY ŚMIERTELNE w powiecie. Sporo kolejnych zakażeń [RAPORT DZIENNY]

Remigiusz Priebe

JEST PRACA: Poszukiwany urzędnik w Wągrowcu

Remigiusz Priebe