serpol praca

Okno na Wągrowiec
Samorząd i polityka Wiadomości

Dziś sesja rady miejskiej Wągrowca

Obrady miejskich rajców można śledzić w internecie.

Podczas dzisiejszej sesji, oprócz spraw regulaminowych, radni zajmą się przede wszystkim sprawą określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach oraz określenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych.

Radni zajmą się Wieloletnią Prognozą Finansową Miasta Wągrowca na lata 2023-2033.

Będzie też uchwała w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, wynagradzania za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, przyznawania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Wągrowiec.

Rajcy powołają także nowy skład Rady przy Muzeum Regionalnym w Wągrowcu i wysłuchają też informacji o złożonych oświadczeniach majątkowych za 2022 rok

Obrady wągrowieckich radnych będzie można śledzić w Internecie. Sesja rozpocznie się o godzinie 16.00.

Fot. archiwum „OnW”

Czytaj także

Wągrowiecki Rower Miejski: Użytkownicy przejechali w tym sezonie prawie 300 tys. km!

Redakcja

Wkrótce rusza wągrowieckie lodowisko

Redakcja

Już za tydzień inauguracja świątecznych iluminacji na Rynku!

Redakcja