Okno na Wągrowiec

Kronika Odeszli Wiadomości Wspomnienie o... Wydarzenia

WSPOMNIENIE O… Krystyna Kowalczewska i Zygmunt Rozmarynowski

BNP-misja-sam-800x600

Pani Krystyna była emerytowanym urzędnikiem UG Wągrowiec. Pan Zygmunt od wielu lat współpracował z Urzędem Gminy Wągrowiec oraz Gminnym Ośrodkiem Kultury w Łeknie.

– Z głębokim skutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci śp. Krystyny Kowalczewskiej, emerytowanego pracownika Urzędu Gminy Wągrowiec. Najbliższej Rodzinie szczere wyrazy współczucia składa wójt Gminy Wągrowiec wraz z pracownikami.  Pani Krystyna  była zaangażowanym, rzetelnym i oddanym pracownikiem, pozostanie w naszej pamięci jako skrupulata księgowa, bardzo pogodna i serdeczna koleżanka – czytamy na oficjalnej stronie urzędu gminy Wągrowiec.

Krystyna Kowalczewska urodziła się w dniu 13 marca 1947 roku  w Mikołajewie. W roku 1954 rozpoczęła naukę w Szkole Podstawowej w Wiatrowie, a od V klasy uczęszczała do Szkoły Podstawowej w Pruścach. W roku 1961 rozpoczęła naukę w Liceum Ogólnokształcącym w Wągrowcu, które ukończyła w roku 1965 zdając egzamin dojrzałości. Po ukończeniu szkoły średniej rozpoczęła pracę w Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Wągrowcu na stanowisku pracownika biblioteki z powierzeniem funkcji Kierownika Biblioteki Gromadzkiej Wągrowiec – Południe. W 1966 roku powierzono Pani Krystynie stanowisko księgowego podatkowego, a w roku 1969 głównego księgowego Prezydium. Z dniem 1 stycznia 1973 roku, na mocy porozumienia stron,  przeszła do pracy w Urzędzie Gminy Wągrowiec, na stanowisko księgowej podatkowej, na którym pracowała  do roku 2002, w którym przeszła na emeryturę.

Pani Krystyna zmarła w dniu 21 marca 2021 roku. Pogrzeb odbędzie się w środę 31 marca o godz. 10.45 na cmentarzu komunalnym w Wągrowcu.

– Ze smutkiem informujemy, że po ciężkiej chorobie w dniu 24 marca 2021 roku w wieku 68 lat zmarł śp. Zygmunt Rozmarynowski – informuje UG Wągrowiec.

Zygmunt Rozmarynowski mieszkał w Niemczynie, od wielu lat współpracował z Urzędem Gminy Wągrowiec oraz Gminnym Ośrodkiem Kultury w Łeknie.

Był członkiem Klubu Seniora „Cystersi w Łeknie”. Od roku 2015 pełnił funkcję skarbnika Klubu, a ostatnio był skarbnikiem Stowarzyszenia Seniorów „Cystersi” Łekno. Niezwykle oddany Klubowi, zaangażowany w życie seniorów w Gminie Wągrowiec był m.in. współorganizatorem „Zjazdu Seniorów na Pałukach”.

Pogrzeb śp. Pana Zygmunta Rozmarynowskiego odbędzie się w sobotę 27 marca o godz. 14.00 w Niemczynie.

Źródło: Urząd Gminy Wągrowiec

kondolencje Dziwulski
Podziekowania Ewertowska
kondolencje Bartkowiak Wojewoda
kondolencje Bartkowiak
kondolencje Ewertowski

Czytaj także

JEST PRACA: Poszukiwany urzędnik w Wągrowcu

Remigiusz Priebe

OSTATNIE POŻEGNANIE: Odeszli od nas Janina Czarniecka, Feliks Fredrych

Krzysztof Czapul

Z OSTATNIEJ CHWILI: POŻAR w Łeknie

Krzysztof Czapul