Okno na Wągrowiec


Felietony Społeczeństwo Wiadomości

WIZJA LOKALNA: Czy głos zwykłego człowieka ma znaczenie?

Dialog społeczny jest niewątpliwie istotą demokracji. Niestety, pomimo 30 lat istnienia samorządu gminnego udział mieszkańców w debacie publicznej jest stosunkowo niewielki.

To prawda, że co bardziej zainteresowani oglądają transmisję sesji Rady Miejskiej w Internecie, ale wiele osób, choć oczekuje zmian, rozwoju miasta i wykorzystania jego potencjału, który gdzieś zastygł, nie angażuje się w sprawy, które bezpośrednio ich dotyczą. Rezygnacja z udziału w życiu społecznym ma swoje korzenie w przekonaniu, że zdanie pojedynczego mieszkańca nie będzie miało żadnego przełożenia na rzeczywistość, ale to nie jest prawdą.

Im więcej osób podejmie działanie, tym większa szansa na to, by czynnik społeczny stał się motorem rozwoju lokalnej społeczności. Niekiedy jest też tak, że mieszkańcy nie zdają sobie sprawy ze swoich praw co do możliwości udziału w posiedzeniach komisji stałych Rady Miejskiej, czy osobistego udziału w sesji Rady Miejskiej.


A jest to niezwykle potrzebne, bo obserwując sytuację w Wągrowcu, nie sposób nie dostrzec, że w inwestycjach z rozpędzonego od 20 lat pociągu przesiedliśmy się w ostatnim roku do dorożki, brnącej w bliżej nieokreślonym kierunku. Wiele jest jeszcze przestrzeni publicznej wymagającej nie tylko nakładów finansowych, ale także pomysłu jej zagospodarowania na miarę naszych możliwości i kształtowania poczucia wspólnoty. Niekiedy z trudem przychodzą nawet drobne sprawy jak utrzymanie czystości w mieście, a niestety wciąż nie brakuje tych, którzy traktują dobro wspólne jak niczyje. Trzeba przekonywać zwłaszcza tych, którzy mają odwagę zajmować stanowisko na tematy dotyczące miasta na portalach społecznościowych, że swój głos powinni przenieść także tam, gdzie zapadają konkretne decyzje i że może to przynieść pozytywny efekt dla całej społeczności. 

Właśnie teraz nadarza się ku temu bardzo dobra okazja. Do publicznej wiadomości został podany Raport o stanie Gminy Miejskiej Wągrowiec za 2019 rok (opublikowany na stronie Urzędu Miejskiego). Z założenia jest to dokument, który powinien obejmować podsumowanie działalności burmistrza w 2019 roku, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy
i budżetu obywatelskiego. Zgodnie z art. 28aa ust. 6. ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym w debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy gminy mogą zabierać głos. Warunkiem dopuszczenia do debaty jest pisemne zgłoszenie chęci zabrania głosu na sesji Rady Miejskiej, poparte podpisami 50 osób (stosowny formularz jest również dostępny na stronie Urzędu Miejskiego), przy czym w debacie może uczestniczyć maksymalnie 15 mieszkańców. Liczba ta mogłaby być większa, gdyby Rada Miejska w Wągrowcu podjęła stosowną uchwałę, zezwalającą na udział w debacie większej liczbie mieszkańców, co niestety się nie stało i nad czym ubolewam. Dlatego też wystąpię z inicjatywą uchwałodawczą, która umożliwi w kolejnych latach udział w dyskusji na temat raportu (i tym samym rozwoju miasta) większej liczbie zainteresowanych osób.

To jest przestrzeń do dyskusji nad realizacją przez burmistrza powierzonych mu zadań, prowadzonej polityki, sukcesów i porażek. Dlatego warto zainteresować się tematem, aby głos mieszkańców został usłyszany w momencie, w którym burmistrz stoi przed udzieleniem mu wotum zaufania, a zarazem absolutorium, by w pełni pokazać, że korzystamy z demokracji, że chcemy mieć wpływ na miasto,
że nam po prostu na jego przyszłości zależy.

Alicja Trytt, wągrowczanka notariusz, radna Rady Miejskiej w Wągrowcu

Czytaj także

Szanujmy się!

Redakcja

Najsmutniejsza jest śmierć z samotności

Krzysztof Czapul

Burmistrz Wągrowca PYTA: Na co przeznaczyć 50 tys. zł? [SPOTKANIE]

Krzysztof Czapul