Okno na Wągrowiec

Społeczeństwo Wiadomości Wiadomości z ratusza

Weź udział w pracach nad Strategią Rozwoju Miasta!

BNP-misja-sam-800x600

Nabierają tempa prace związane z przygotowaniem wizji rozwoju miasta Wągrowca oraz określeniem misji i strategicznych kierunków jego rozwoju do 2030 roku.

Na internetowej stronie konsultacyjnej pojawiły się właśnie ankiety, skierowane do dorosłych mieszkańców naszego miasta oraz dzieci i młodzieży, do wypełnienia których zaprasza mieszkańców burmistrz Jarosław Berendt.

Ankieta dla dorosłych https://wagrowiec-ogolna.webankieta.pl/

Ankieta dla dzieci https://wagrowiec-mlodziez.webankieta.pl/

Po przeanalizowaniu dotychczas obowiązującej strategii rozwoju miasta, a także jego porównaniu do wybranej grupy innych gmin, badania ankietowe prowadzone wśród mieszkańców pozwolą na poznanie priorytetowych wg nich celów i zadań, których realizacja przyczyni się do rozwoju Wągrowca i poprawy warunków życia w nim.

– Liczny udział mieszkańców w naszym badaniu pozwoli nam na zebranie niezbędnych informacji, które następnie będą weryfikowane m.in. podczas planowanego tzw. spaceru studyjnego, a także rozwijane podczas pogłębionych rozmów z przedstawicielami organizacji pozarządowych – zachęca do udziału w ankietach wiceburmistrz Piotr Pałczyński, który kieruje pracami kilkunastoosobowego Zespołu ds. przygotowania Strategii Rozwoju Miasta do 2030 roku.

W ramach pracy nad strategią przewiduje się również organizację spotkań tematycznych i spotkań z mieszkańcami, współpracę z uczelniami, konkursy dla dzieci, współpracę ze szkołami i mediami lokalnymi.

Dodatkowo, w kontekście prac nad Strategią Rozwoju Wągrowca, w najbliższych tygodniach planowana jest konferencja naukowa, organizowana przez Gnieźnieńską Szkołę Wyższą Milenium przy współudziale Urzędu Miejskiego, której tematem będzie „Zarządzanie strategiczne i inwestycyjne na poziomie lokalnym: stan obecny i perspektywy rozwoju”. Jej celem będzie m.in. wymiana doświadczeń oraz omówienie możliwości, jakie daje środowisko zewnętrzne i zarysowanie strategii rozwoju miasta Wągrowca na lata 2021-2030.

Dzięki temu do 19 kwietnia br. zostaną przygotowane propozycje wizji, celów strategicznych i kierunków działań wraz z zestawami projektów strategicznych. Wszystkie te i inne wymagane prawem działania pozwolą na przygotowanie projektu dokumentu Strategii, co ma nastąpić do 30 września 2021 r.

Wszelkie informacje związane z postępami prac związanych z opracowaniem dokumentu Strategii znajdują się na dedykowanej podstronie https://www.wagrowiec.eu/pl/dla-mieszkanca/samorzad/urzad-miejski/wagrowiec2030

Materiał informacyjny Urzędu Miejskiego w Wągrowcu

kondolencje Osuch

Czytaj także

12 przeuroczych DZIAŁEK NAD JEZIOREM w dobrej cenie. Są IDEALNE na letni WYPOCZYNEK! [ZDJĘCIA]

Remigiusz Priebe

Zawieź MAKULATURĘ NA WYSYPISKO – dostaniesz DRZEWKO

Remigiusz Priebe

ZMARŁY u nas 2 osoby chorujące na COVID-19. Mamy też 3 nowe ZAKAŻENIA [RAPORT DZIENNY]

Krzysztof Czapul