Okno na Wągrowiec
Rolnictwo Wiadomości

Wągrowieckie wodociągi przekażą bezpłatnie rolnikom wartościowy osad

kondolencje majchrzak

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Wągrowcu zaprasza do współpracy rolników w celu rolniczego wykorzystania ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych.

Osad wytwarzany jest w Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Wągrowcu, zlokalizowanej przy ulicy Skockiej 55. Osad przekazany będzie bezpłatnie.

Wytworzony w Miejskiej Oczyszczalni Ścieków ustabilizowany komunalny osad ściekowy jest bogaty w substancje organiczne, mineralne, azot, fosfor, wapń i magnez oraz posiada wysokie pH co sprzyja odkwaszeniu gleby.

Komunalny osad ściekowy spełnia warunki Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz.U. 2015 r. poz. 257) oraz Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. z 2022 r. poz.699 z późn.zm.).

MPWiK w Wągrowcu sp. z o.o. przed przekazaniem osadu przeprowadzi na własny koszt badanie osadu oraz gruntu, na którym mają być stosowane osady. Określi również dopuszczalne jego dawki dla danej powierzchni gruntu i rodzaju uprawy. Wszystkie badania wykonane będą przez akredytowane laboratorium.

Komunalne osady ściekowe mogą być stosowane:

– w rolnictwie, rozumianym jako uprawa wszystkich płodów rolnych wprowadzanych

– do obrotu handlowego, włączając w to uprawy przeznaczane do produkcji pasz;

– do uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu;

– do uprawy roślin nieprzeznaczonych do spożycia i do produkcji pasz;

– do rekultywacji terenów, w tym gruntów na cele rolne;

– przy dostosowaniu gruntów do określonych potrzeb wynikających z planów gospodarki odpadami, planów zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Szczegóły związane z załadunkiem oraz transportem będą ustalane indywidualnie.

Właściciel gruntu zobowiązany jest do dostarczenia aktualnego wypisu z rejestru gruntów, potwierdzającego władanie gruntem oraz mapy obejmującej teren nieruchomości, na której komunalne osady ściekowe mają być zastosowane.

Wszyscy zainteresowani podjęciem współpracy oraz uzyskaniem szczegółowych informacji MPWiK w Wągrowcu muszą się skontaktować z Maciej Wehrem, kierownikiem oczyszczalni pod numerem telefonu: 508 008 576.

Źródło: wagrowiec.eu

Czytaj także

MPWiK ostrzega: Za nielegalny pobór wody z hydrantu grożą surowe kary!

Redakcja

Wągrowieckie „wodociągi” kupiły beczkowóz

Redakcja

OFICJALNE: SUSZA na terenie gminy Wągrowiec

Redakcja