Okno na Wągrowiec
Społeczeństwo Wiadomości

W Wągrowcu trwa badanie statystyczne

Urząd Statystyczny w Poznaniu informuje, że w marcu na terenie Wągrowca jest realizowane Badanie budżetu czasu ludności (BCL).

Wyjaśnijmy, że stanowi ono podstawowe źródło informacji o poziomie i strukturze wydatków oraz dochodów badanych gospodarstw domowych, spożyciu podstawowych artykułów żywnościowych, warunkach mieszkaniowych oraz subiektywnej ocenie sytuacji materialnej.

Badanie przeprowadzają ankieterzy statystyczni, których tożsamość można sprawdzić na stronie internetowej Urzędu Statystycznego w Poznaniu oraz na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego tutaj:

https://badania-ankietowe.stat.gov.pl/

Dane uzyskane z badania budżetów gospodarstw domowych umożliwiają analizy warunków życia ludności oraz ocenę wpływu różnych czynników na kształtowanie się poziomu i zróżnicowania sytuacji materialnej podstawowych grup gospodarstw domowych. Dodatkowo badanie budżetów gospodarstw domowych dostarcza niezbędnych informacji, wykorzystywanych do:

tworzenia wag do obliczania indeksów cen towarów i usług konsumpcyjnych, ustalenia wskaźnika kosztów utrzymania gospodarstw domowych, ustalenia poziomu minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalenia przez gminy stawek opłat za odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny, a także obliczania wskaźników ubóstwa ekonomicznego i energetycznego, opracowania modeli symulacyjnych w zakresie obciążeń podatkowych gospodarstw domowych i świadczeń społecznych.

Źródło: wagrowiec.eu

Czytaj także

Będzie koncert Bartosza Krzyśki [ZAPOWIEDŹ]

Redakcja

Zebranie sprawozdawcze stowarzyszenia prowadzącego hospicjum, jadłodajnię i noclegownię [FOTO]

Redakcja

WAŻNE: Mobilne biuro ENEA będzie nieczynne

Redakcja