Okno na Wągrowiec

Gorący temat Samorząd i polityka Wiadomości

W MIEŚCISKU BĘDĄ WYBORY. Radny stracił mandat, bo na dziko uprawiał gminne pole

Sprawa wydała się przypadkowo.

W marcu Rada Gminy Mieścisko wygasiła mandat radnego Tomasza Karasiewicza, bowiem… bez umowy uprawiał grunt należący do gminy. Sprawa wydała się przypadkowo.

W związku z informacjami o wykorzystywaniu niektórych gminnych nieruchomości przez osoby nieposiadające do nich tytułu prawnego, wójt Przemysław Renn zlecił analizę faktycznego wykorzystania nieruchomości należących do gminy, w celu podjęcia działań zmierzających do ich wydzierżawienia lub najmu. Po dokonaniu analizy dokumentacji, w tym zdjęć satelitarnych i fotograficznych, oraz oględzin przeprowadzonych na nieruchomościach stwierdzono, że faktycznie niektóre z nich są wykorzystywane i użytkowane, pomimo że nie były przedmiotem dzierżawy i najmu.

Z ustaleń pracowników Urzędu Gminy Mieścisko wynikało, że jedna z takich nieruchomości, położona w Popowie-Kolonii, jest użytkowana rolniczo. Ze sposobu i charakteru uprawy działki oraz rodzaju zasiewu ustalono, że jest ona wykorzystywana przez właściciela nieruchomości sąsiednich, przyległych z dwóch stron do owej działki gminnej, czyli właśnie przez radnego Tomasza Karasiewicza, prowadzącego gospodarstwo rolne.

4 marca 2020 roku wójt Przemysław Renn spotkał się w Urzędzie Gminy Mieścisko z radnym Tomaszem Karasiewiczem, w obecności radcy prawnego urzędu. Na tym spotkaniu radny potwierdził, że wykorzystuje rolniczo nieruchomość bez tytułu prawnego. Z działki tej korzystał już jego ojciec. Jak sam stwierdził, nie będzie temu zaprzeczał, bo przecież już sam charakter wykorzystania działki i rodzaj uprawy (ten sam, co na jego sąsiednich działkach) to potwierdza. Ponadto wyjaśnił, że był zainteresowany jej nabyciem od gminy już w latach poprzednich, przed objęciem funkcji radnego, jednakże wartość nieruchomości ustalona przez gminę (w oparciu o wycenę rzeczoznawcy) była dla niego za wysoka.

Tymczasem zgodnie z zapisami ustawy o samorządzie gminnym radni nie mogą prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy, w której uzyskali mandaty. Jeżeli radny przed rozpoczęciem wykonania mandatu prowadził taką działalność gospodarczą, jest obowiązany do jej zaprzestania w ciągu 3 miesięcy od dnia złożenia ślubowania. Niewypełnienie tego obowiązku stanowi podstawę do stwierdzenia wygaśnięcia jego mandatu.

Na spotkaniu radny został zatem poinformowany o dalszych działaniach wójta, który zapowiedział, że jeżeli Tomasz Karasiewicz sam nie zrzeknie się swojego mandatu, to przedstawiony zostanie radzie gminy projekt uchwały w sprawie stwierdzenia jego wygaśnięcia.

W tej sytuacji radny Tomasz Karasiewicz z wszystkiego pospiesznie się wycofał. Już pięć dni po spotkaniu złożył do wójta Mieściska opinię radcy prawnego sporządzoną na jego wniosek, z której wynikało, że „nie prowadzi i nie prowadził działalności rolniczej, ani też gospodarczej na w/w działce czy też z wykorzystaniem w/w działki, nie wykazywał w/w mienia gminnego w podatku rolnym, akcyzie ani do ARMiR gdyż nie korzystał z przedmiotowej działki, w tym jej nie obsiewał” oraz że „ewentualne korzystanie z tej działki jest swobodne dla znacznej ilości osób”.

Wobec tego pracownicy urzędu 9 marca ponownie przeprowadzili kontrolę wykorzystania działki w Popowie-Kolonii. Podczas tej kontroli potwierdzili, że przedmiotowa działka jest w całości zagospodarowana rolniczo, a struktura uprawy pól i ciągłość zasiewów świadczą o jej użytkowaniu przez radnego. Po wykonaniu dokumentacji zdjęciowej przeprowadzono rozmowę z bezpośrednim sąsiadem Tomasza Karasiewicza, który potwierdził, że działka jest użytkowana przez radnego oraz że to radny dokonał jej obsiania.

Na tej podstawie Rada Gminy Mieścisko 17 marca podjęła uchwałę stwierdzającą wygaśnięcie mandatu radnego Tomasza Karasiewicza w okręgu wyborczym nr 9 „z powodu naruszenia ustawowego zakazu łączenia mandatu radnego z prowadzeniem działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia stanowiącego własność Gminy Mieścisko, w której radny uzyskał mandat”.

Radny próbował jeszcze walczyć i zaskarżył uchwałę o wygaśnięciu jego mandatu do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Nic jednak nie zwojował i mandat stracił definitywnie.

W tej sytuacji wojewoda wielkopolski zarządził na 20 grudnia 2020 roku wybory uzupełniające do Rady Gminy Mieścisko w okręgu wyborczym nr 9. Do urn pójdą ponownie wyborcy zamieszkujący miejscowości Popowo-Huby, Popowo-Kolonia oraz Popowo Kościelne: posesje bez ulicy, ulice: Akacjowa, Brzozowa, Cisowa, Jarzębinowa, Kasztanowa, Lipowa, Półwiejska, Sosnowa, Świerkowa i Wymysłowo.

Poniżej publikujemy szczegółowy kalendarz wyborczy.

Źródła: Uchwały Rady Gminy Mieścisko, Zarządzenie Wojewody Wielkopolskiego.

Czytaj także

OSTRZEŻENIE dla powiatu wągrowieckiego: NADCIĄGA SILNY MRÓZ! Nawet do – 17 °C

Remigiusz Priebe

RAPORT DZIENNY: JEDNA OFIARA ŚMIERTELNA i 5 nowych zakażeń koronawirusem w powiecie

Remigiusz Priebe

UWAGA! OSZUST próbuje OKRAŚĆ EKSPEDIENTÓW w Wągrowcu i okolicy!

Remigiusz Priebe