Okno na Wągrowiec


Edukacja Wiadomości Wydarzenia

Szkoła MUZYCZNA także uczy ZDALNIE

Od wczoraj, czyli 26 października do 8 listopada nauka w Państwowej Szkole Muzycznej w Wągrowcu nauka tylko na odległość.

– Wszystkie zajęcia w Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. B. Zielińskiego w Wągrowcu prowadzone są zdalnie z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość – wyjaśnia Marek Rybarczyk, dyrektor tej placówki.

Dodajmy, że w nauczaniu na odległość wykorzystane są następujące komunikatory: Classroom, Zoom, Messenger, What’s up, Microsoft Teams.

PSM informuje, że wszystkie zajęcia są obowiązkowe z zachowaniem obowiązujących zasad nauczania zdalnego. A organizacja poszczególnych zajęć edukacyjnych opiera się na zdalnej pracy grupowej i indywidualnej oraz pracy samodzielnej i ćwiczeniach domowych z instrumentem przy wsparciu nauczyciela.

Podczas zdalnej pracy z uczniem zostaje uwzględnione:

a) równomierne obciążenie uczniów,

b) zróżnicowanie zajęć,

c) możliwości psychofizyczne uczniów do podejmowania intensywnego wysiłku w ciągu dnia,

d) łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia,

e) ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć;

Obecność ucznia i nauczyciela oraz przebieg zajęć są odnotowane w e-dzienniku szkolnym.

Wszelkie niedogodności zgłaszane są przez nauczycieli, uczniów i rodziców/opiekunów telefonicznie za pośrednictwem sekretariatu szkoły lub dyrektora.

Szkoła pozostaje w stałym kontakcie z nauczycielami, rodzicami i uczniami za pośrednictwem strony internetowej szkoły, mailingu i smsów.

Źródło: PSM w Wągrowcu

Czytaj także

KALENDARZ LINDNER 2021 JUŻ JEST! Dzisiaj ruszyła sprzedaż wyjątkowego wydawnictwa

Remigiusz Priebe

WĄGROWIEC NIE WYEMITUJE OBLIGACJI. Radni jednogłośnie wykreślili projekt z porządku obrad

Remigiusz Priebe

PROKURATURA WNIOSŁA O UCHYLENIE IMMUNITETU SĘDZIEGO Z WĄGROWCA. MIAŁ PIJANY PROWADZIĆ AUTO

Remigiusz Priebe