Okno na Wągrowiec

Wiadomości Wiadomości z ratusza Zdrowie

SZCZEPIENIA: Dowóz już nie tylko na terenie miasta

BNP-misja-sam-800x600

Od początku trwania Narodowego Programu Szczepień Ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w Wągrowcu funkcjonuje miejska infolinia oraz organizowane są dowozy do punktów szczepień dla osób niepełnosprawnych oraz potrzebujących wsparcia.

Zgodnie z wytycznymi Wojewody Wielkopolskiego miasto Wągrowiec zapewnia dowóz osobom posiadającym aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z ww. schorzeniami oraz mieszkańcom mających obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień np. samotnie mieszkającym seniorom.

Osoby, które chcą skorzystać z dowozu organizowanego przez miasto, po otrzymaniu terminu szczepienia, muszą skontaktować się z miejskim koordynatorem ds. szczepień, który dyżuruje pod numerem infolinii 603-202-989.

Z takiej formy pomocy skorzystało do tej pory 11 osób, dla których przygotowano przejazd specjalistycznym pojazdem przystosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. W organizację transportu zaangażowali się strażacy z wągrowieckiej OSP.

Do tej pory transport organizowany był na terenie miasta do punktu szczepień przy ulicy Bobrownickiej. Teraz, zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego, możliwe jest zorganizowanie transportu także poza granicami miasta, jednak nie dalej niż 20 kilometrów od granicy Wągrowca. Tym samym z transportu mogą obecnie skorzystać osoby, które mają wyznaczone szczepienie między innymi w Skokach, Gołańczy, Mieścisku czy w Rogoźnie.

Materiał informacyjny Urzędu Miejskiego w Wągrowcu

kondolencje Dziwulski
Podziekowania Ewertowska
kondolencje Bartkowiak Wojewoda
kondolencje Bartkowiak
kondolencje Ewertowski

Czytaj także

COVID-19: ZMARŁA JEDNA OSOBA w powiecie. Wciąż przybywa zakażonych [RAPORT DZIENNY]

Remigiusz Priebe

COVID-19: Znów DWIE OFIARY ŚMIERTELNE w powiecie. Sporo kolejnych zakażeń [RAPORT DZIENNY]

Remigiusz Priebe

JEST PRACA: Poszukiwany urzędnik w Wągrowcu

Remigiusz Priebe