Okno na Wągrowiec
Społeczeństwo Wiadomości

SANEPID: Komunikat ws. jakości wody z wodociągu w gminie Gołańcz

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wągrowcu z dnia 29 lutego 2024 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Dotyczy on jakości wody z wodociągu publicznego Potulin (gmina Gołańcz), zaopatrującego w wodę mieszkańców miejscowości: Potulin, Bogdanowo, Krzyżanki, Panigródz, Chojna, Tomczyce, Oleszno, Panigrodzek, Jeziorki i Parkowo.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wągrowcu informuje, iż na podstawie przeprowadzonych badań kontrolnych jakość wody odbiega od wymagań rozporządzenia ministra zdrowia „w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi” (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) w zakresie mętności i związków manganu.

Aktualnie trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody do wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Jednocześnie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wągrowcu wyjaśnia, że przekroczenia te nie mają negatywnego wpływu na zdrowie konsumentów, mogą jedynie obniżać cechy organoleptyczne wody (powodować zmiany barwy, smaku, brunatne zabarwienie armatury oraz przebarwienie bielizny podczas prania).

Woda nadaje się do picia i na potrzeby gospodarcze.

Źródło: Sanepid w Wągrowcu

Czytaj także

SANEPID: Woda z tego wodociągu do spożycia tylko po przegotowaniu!

Redakcja

Sanepid zaprasza na obchody Światowego Dnia Zdrowia

Redakcja

Wypadek w gospodarstwie rolnym. Nie żyje 42-latek przygnieciony przez siewnik

Redakcja