serpol praca

Okno na Wągrowiec
Gorący temat Komunikacja Wiadomości

Remont ważnej wągrowieckiej ulicy może ruszyć jeszcze w tym roku

Na rozbudowę (przebudowę) ulicy Skockiej zarezerwowano 14,5 mln złotych.

W pierwszym terminie oferty na realizację tego zadania złożyło sześć firm. Po przeprowadzonych negocjacjach i zaproszeniu do złożenia oferty dodatkowej okazało się, że dwa podmioty złożyły korzystne cenowo oferty:

Konsorcjum: Szymon Włodarczyk Przedsiębiorstwo Budowlano-Drogowe oraz Zakład Usług Komunalnych Juliusz, Roman Pilarski s.c. – 13 949 809,70 zł; Wykonawstwo, projekty i nadzory „WPN” Maciej Stasiak – 14 263 895,59 zł.

Obecnie trwa sprawdzanie złożonych ofert. W przypadku ich pozytywnej oceny i po zakończeniu procedury wyboru wykonawcy, nastąpi podpisanie umowy, co powinno umożliwić rozpoczęcie prac budowlanych jeszcze w 2023 roku. Warto tutaj przypomnieć, że na rozbudowę ulicy Skockiej wągrowiecki samorząd pozyskał z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dofinansowanie w wysokości ponad 10 mln złotych.

W ramach rozbudowy (przebudowy) ulicy Skockiej w Wągrowcu przewiduje się między innymi:

budowę nowej nawierzchni ulicy na odcinku 1320 m wraz z jej poszerzeniem; przebudowę skrzyżowań z ulicami: Klasztorna, Wierzbowa, Grunwaldzka i Berdychowska; budowę chodników oraz zjazdów na posesje; budowę drogi rowerowej na odcinku 1200 m oraz ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku 120 m; budowę ponad stu miejsc postojowych, w tym również dla osób z niepełnosprawnościami; remont mostu na rzece Nielba wraz z budową kładki rowerowej; budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej; budowę oświetlenia ulicznego.

Źródło: wagrowiec.eu

Czytaj także

Wągrowiecki Rower Miejski: Użytkownicy przejechali w tym sezonie prawie 300 tys. km!

Redakcja

Wkrótce rusza wągrowieckie lodowisko

Redakcja

Już za tydzień inauguracja świątecznych iluminacji na Rynku!

Redakcja