Okno na Wągrowiec

Gospodarka Samorząd i polityka Wiadomości Wydarzenia

REMONT ROGOZIŃSKIEJ: Dlaczego na skrzyżowaniu z Opacką nie powstanie rondo?

Spytaliśmy z jakiego powodu zdecydowano się na pozostawienie w tym miejscu sygnalizacji świetlnej.

Wągrowiecki Urząd Miejski przymierza się do remontu ulicy Rogozińskiej. Zostały w tej sprawie przeprowadzone już konsultacje społeczne. Zapowiadaliśmy je w artykule Ulica Rogozińska do remontu. Na razie odbędą się konsultacje.

Projekt przebudowy Rogozińskiej zakłada m.in. rozbudowę skrzyżowania z ulicą Opacką, jednak magistrat chce pozostawić na nim sygnalizację świetlną – nie zdecydowano się na budowę w tym miejscu ronda, które usprawniłoby ruch we wszystkich kierunkach. Spytaliśmy, dlaczego.

Urząd Miejski w Wągrowcu poinformował nas, że według magistratu istniejące warunki terenowe nie pozwalają na wykonanie skrzyżowania ulic Rogozińskiej, Opackiej i Cysterskiej jako skrzyżowania o ruchu okrężnym typu „rondo”.

Wpływ na to ma mieć przede wszystkim konieczność zajęcia znacznie większej powierzchni terenu niż w przypadku skrzyżowania zwykłego, a także tereny kolejowe znajdujące się po północnej stronie drogi. Rozwiązanie takie, zdaniem urzędników, wymagałoby rozbiórki i budowy nowego mostu na rzece Struga Gołaniecka (w obecnej koncepcji zakłada się pozostawienie istniejącego mostu z uwagi na jego dobry stan techniczny i jedynie wymianę warstw nawierzchni), rozbiórki budynku mieszkalnego, rozbiórki części parkingu przy sklepie „Dino”, zajęcia działek prywatnych oraz przebudowy istniejącej sieci uzbrojenia terenu.

Ponadto urząd zwraca uwagę, że projektowane rondo musiałoby uwzględniać znajdujący się w rejonie skrzyżowania schron stanowiący część umocnień obronnych z 1939 r. wpisany do rejestru zabytków.

– Z uwagi na powyższe skrzyżowanie ulic Rogozińskiej, Opackiej i Cysterskiej pozostawiono jako skrzyżowanie zwykłe, wydłużono jedynie pas dla pojazdów skręcających w prawo od strony ulicy Rogozińskiej, co znacznie poprawi przepustowość skrzyżowania – zapewnia magistrat.

Zdjęcie: Google Street View

kondolencje-Eugeniusz-Hanczuk
Kondolencje Wziech 1

Czytaj także

NOCNA LIBACJA: Nóż w głowie mężczyzny. Policja zatrzymała 5 pijanych osób

Krzysztof Czapul

MIEJSCA WSTYDU: Przejście w centrum miasta jak tor przeszkód [FILM/ZDJĘCIA]

Krzysztof Czapul

TYLKO 2 nowe ZAKAŻENIA koronawirusem w powiecie wągrowieckim

Krzysztof Czapul