Okno na Wągrowiec

Komunikacja Wiadomości

Pociągi z Wągrowca do Rogoźna i Czarnkowa coraz bliżej. Wniosek przeszedł weryfikację formalną

Rewitalizacja linii może się udać dzięki programowi Kolej Plus.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. poinformowały dzisiaj, że oceniły pod względem formalnym 96 wniosków złożonych przez samorządy do programu Kolej Plus. 79 z propozycji (ponad 80%) spełniło wymagania formalne naboru i zostało zakwalifikowanych do II etapu.

Wśród pozytywnie zweryfikowanych wniosków jest pięć z Wielkopolski, w tym rewitalizacja kolejowego ciągu komunikacyjnego na liniach kolejowych nr 390/236 Czarnków-Rogoźno-Wągrowiec.

Teraz samorządy będą miały 12 miesięcy na opracowanie wstępnego studium planistyczno-prognostycznego. Po tym etapie projekty będą podlegały ocenie wielokryterialnej, której wynikiem będzie utworzenie listy rankingowej projektów i kwalifikacja ich do realizacji w programie Kolej Plus.

Program Kolej Plus zaplanowano do realizacji do 2028 roku. Będący pod egidą Ministerstwa Infrastruktury program jest wart 6,6 mld zł, w tym 5,6 mld zł stanowią środki budżetu państwa i ok. 1 mld środki jednostek samorządu terytorialnego. Program ma przyczynić się do eliminowania wykluczenia komunikacyjnego poprzez zapewnienie lepszego dostępu do kolei.

Źródło: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Czytaj także

Nasi ZDOLNI uczniowie są NAJLEPSI w Wielkopolsce!

Redakcja

Cenny NABYTEK od kolekcjonera z Czech związany z wągrowieckimi CYSTERSAMI [ZDJĘCIA]

Krzysztof Czapul

Mamy u nas 3 NOWE zakażenia. ZMARŁA także jedna osoba chorująca na COVID-19

Krzysztof Czapul