Okno na Wągrowiec
Kronika Odeszli Wiadomości

OSTATNIE POŻEGNANIE: Odeszli od nas Mieczysław Michalski, Kazimierz Bogdan Kabaciński, Stefania Kowal, Zofia Działak, Daniel Grajek, Anna Waszak, Lechosław Rejmoniak, Janina Rębas

Jeśli chcesz zamieścić wspomnienie o kimś bliskim, kto odszedł na zawsze – skontaktuj się z naszą redakcją.

Pogrzeb pani Zofii w sobotę 23 kwietnia na cmentarzu farnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pani Stefanii w piątek 29 kwietnia na cmentarzu nowofarnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pana Mieczysława w piątek 29 kwietnia na cmentarzu farnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pana Kazimierza w czwartek 28 kwietnia na cmentarzu farnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pana Daniela w środę 27 kwietnia na cmentarzu nowofarnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pani Anny w środę 27 kwietnia na cmentarzu nowofarnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pana Lechosława w piątek 22 kwietnia na cmentarzu starofarnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pani Janiny w poniedziałek 11 kwietnia na cmentarzu nowofarnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pana Jana w czwartek 24 marca na cmentarzu w Żoniu.
Pogrzeb pani Barbary w środę 23 marca na cmentarzu parafialnym w Mieścisku.
Pogrzeb pani Genowefy odbędzie się w piątek 25 marca na cmentarzu w Żoniu.
Pogrzeb pani Haliny odbędzie się w czwartek 24 marca na cmentarzu nowofarnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pana Jerzego w środę 23 marca na cmentarzu klasztornym w Wągrowcu.
Pogrzeb pana Bogdana odbędzie się w czwartek 24 marca na cmentarzu nowofarnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pani Danuty odbył się w sobotę 19 marca na cmentarzu parafianym w Potulicach.
Pogrzeb pani Małgorzaty odbył się w sobotę 19 marca na cmentarzu komunalnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pana Alfonsa odbył się w sobotę 19 marca na cmentarzu nowofarnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pana Tadeusza w środę 23 marca na cmentarzu klasztornym w Wągrowcu.
Pogrzeb pani Reginy w poniedziałek 21 marca na cmentarzu nowofarnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pana Mariana we wtorek 22 marca na cmentarzu komunalnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pana Pawła w poniedziałek 14 marca na cmentarzu parafialnym w Janowcu Wlkp.
Pogrzeb pani Elżbiety w sobotę 12 marca na cmentarzu starofarnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pana Henryka w sobotę 12 marca na cmentarzunowofarnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pana Mieczysława odbędzie się we wtorek 15 marca na cmentarzu parafialnym w Lechlinie.
Pogrzeb pana Józefa odbędzie się w sobotę 12 marca na cmentarzu parafialnym w Mieścisku.
Pogrzeb pana Mariana odbędzie się w piątek 11 marca na cmentarzu klasztornym w Wągrowcu.
Pogrzeb pani Jadwigi odbędzie się we wtorek 8 marca na cmentarzu nowofarnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pana Piotra odbędzie się w sobotę 5 marca na cmentarzu farnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pani Domiceli w czwartek 3 marca na cmentarzu klasztornym w Wągrowcu.
Pogrzeb pani Moniki w czwartek 3 marca na cmentarzu starofarnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pani Ewy w czwartek 3 marca na cmentarzu klasztornym w Wągrowcu.
Pogrzeb pani Agnieszki we wtorek 1 marca na cmentarzu komunalnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pani Joanny we wtorek 1 marca na cmentarzu komunalnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pani Wiesławy w piątek 25 lutego na cmentarzu nowofarnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pani Joanny w piątek 25 lutego na cmentarzu klasztornym w Wągrowcu.
Pogrzeb pani Waldemara w czwartek 24 lutego na cmentarzu farnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pani Janiny w środę 23 lutego na cmentarzu komunalnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pana Jana w sobotę 26 lutego na cmentarzu nowofarnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pana Alojzego w czwartek 24 lutego na cmentarzu parafialnym w Lechlinie.
Pogrzeb pana Jerzego w czwartek 24 lutego na cmentarzu klasztornym w Wągrowcu.
Pogrzeb pana Stanisława w piątek 25 lutego na cmentarzu nowofarnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pana Kazimierza w czwartek 17 lutego na cmentarzu komunalnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pani Kazimiery w środę 16 lutego na cmentarzu nowofarnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pana Jana w piątek 18 lutego na cmentarzu komunalnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pana Kazimierza w czwartek 17 lutego na cmentarzu komunalnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pana Sławomira w sobotę 12 lutego na cmentarzu komunalnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pani Ireny w środę 16 lutego na cmentarzu nowofarnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pana Ryszarda w piątek 11 lutego na cmentarzu komunalnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pani Łucji w poniedziałek 14 lutego na cmentarzu komunalnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pana Edwarda w piątek 11 lutego na cmentarzu starofarnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pani Danuty w czwartek 10 lutego na cmentarzu komunalnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pani Hanny w piątek 11 lutego na cmentarzu komunalnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pana Zygmunta w środę 9 lutego na cmentarzu komunalnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pani Ewy w piątek 4 lutego na cmentarzu komunalnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pana Ryszarda w czwartek 3 lutego na cmentarzu komunalnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pani Joanny w sobotę 5 lutego na cmentarzu nowofarnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pana Zbgniewa w czwartek 3 lutego na cmentarzu komunalnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pani Zofii w sobotę 29 stycznia na cmentarzu komunalnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pani Agnieszki w środę 3 lutego na cmentarzu nowofarnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pani Wiesławy w poniedziałek 31 stycznia na cmentarzu nowofarnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pani Małgorzaty odbędzie się w sobotę 29 stycznia na cmentarzu komunalnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pana Zenona w czwartek 27 stycznia na cmentarzu parafialnym w Skokach.

Pogrzeb pana Macieja odbędzie się w sobotę 29 stycznia na cmentarzu komunalnym w Wągrowcu.

Pogrzeb pani Elżbiety odbędzie się w piątek 28 stycznia na cmentarzu komunalnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pana Tadeusza odbędzie się w sobotę 29 stycznia na cmentarzu komunalnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pani Marii odbędzie się w piątek 28 stycznia na cmentarzu nowofarnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pana Wojciecha odbędzie się w sobotę 29 stycznia na cmentarzu nowofarnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pana Janusza odbędzie się w środę 26 stycznia na cmentarzu farnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pani Czesławy odbędzie się we wtorek 25 stycznia na cmentarzu nowofarnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pana Jana w poniedziałek 24 stycznia na cmentarzu klasztornym w Wągrowcu.
Pogrzeb pana Karola odbędzie się we wtorek 25 stycznia na cmentarzu nowofarnym w Wągrowcu.

Pogrzeb pana Tomasza odbędzie się w sobotę 22 stycznia na cmentarzu komunalnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pana Tadeusza odbędzie się w sobotę 22 stycznia na cmentarzu nowofarnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pani Olesławy odbędzie się w poniedziałek 24 stycznia na cmentarzu nowofarnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pana Stanisława odbędzie się w piątek 21 stycznia na cmentarzu klasztornym w Wągrowcu.
Pogrzeb pani Anny odbędzie się w środę 19 stycznia na cmentarzu parafialnym w Pruścach.
Ostatnie pożegnanie pana Zenona w środę 19 stycznia na cmentarzu nowofarnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pana Grzegorza odbędzie się w czwartek 20 stycznia na cmentarzu nowofranym w Wągrowcu.
Pogrzeb pana Janusza odbędzie się w poniedziałek 17 stycznia na cmentarzu w Rogoźnie.
Ostatnie pożegnanie pani Bronisławy w poniedziałek 17 stycznia na cmentarzu nowofarnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pana Dietera odbędzie się w sobotę 15 stycznia na cmentarzu komunalnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pani Małgorzaty w czwartek 13 stycznia na cmentarzu nowofarnym w Wągrowcu.
Ostatnie pożegnanie pana Janusza w środę 12 stycznia na cmentarzu komunalnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pana Ignacego w środę 12 stycznia na cmentarzu klasztornym w Wągrowcu.
Pani Irena zmarła w sobotę 11 grudnia. Jej pogrzeb odbył się dwa dni później na cmentarzu komunalnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pana Bogdana w piątek 7 stycznia na cmentarzu komunalnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pani Teresy w piątek 7 stycznia na cmentarzu nowofarnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pani Krystyny w środę 5 stycznia na cmentarzu nowofarnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pani Kazimiery w piątek 7 stycznia na cmentarzu farnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pana Kazimierza w piątek 7 stycznia na cmentarzu klasztornym w Wągrowcu.
Pogrzeb pani Barbary w środę 5 stycznia na cmentarzu farnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pani Stanisławy w sobotę 8 stycznia na cmentarzu komunalnym w Wągrowcu.
Ostatnie pożegnanie pana Waldemara we wtorek 4 stycznia na cmentarzu komunalnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pani Ireny w poniedziałek 3 stycznia na cmentarzu komunalnym w Wągrowcu.
Ostatnie pożegnanie pani Benigny w środę 5 stycznia na cmentarzu klasztornym w Wągrowcu.
Pogrzeb pana Romana w piątek 31 grudnia na cmentarzu nowofarnym w Wągrowcu.
Ostatnie pożegnanie pana Władysława we wtorek 4 stycznia na cmentarzu komunalnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pani Krystyny odbędzie się w piątek 31 grudnia na cmentarzu starofarnym w Wągrowcu.
Ostatnie pożegnanie pani Bożeny w czwartek 30 grudnia na cemntrazu farnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pana Janusza w środę 29 grudnia na cmntarzu komunlanym w Wągrowcu.
Ostatnie pożegnanie pani Stanisławy we wtorek 28 grudnia na cmentarzu komunlanym w Wągrowcu.
Pogrzeb pani Heleny w środę 29 grudnia na cmentarzu nowofarnym w Wągrowcu.
Ostatne pożegnanie pani Stefanii w czwartek 30 grudnia na cmentarzu komunalnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pani Ireny w piątek 31 grudnia na cmentarzu komunalnym w Wągrowcu.
Ostatnie pożegnanie pani Miłosławy w środę 22 grudnia na cmentarzu komunalnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pana Józefa w środę 22 grudnia na cmentarzu klasztornym w Wągrowcu.
Ostatnie pożegnanie pani Ireny w środę 22 grudnia na cmentarzu nowofarnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pana Stanisława we wtorek 21 grudnia na cmentarzu komunalnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pana Pawła we wtorek 21 grudnia na cmentarzu klasztornym w Wągrowcu.
Ostatnie pożegnanie pana Zygfryda w piątek 17 grudnia na cmentarzu klasztornym w Wągrowcu.
Pogrzeb pani Heleny w sobotę 18 grudnia na cmentarzu nowofarnym w Wągrowcu.
Ostatnie pożegnanie pani Janiny w sobotę 18 grudnia na cmentarzu komunalnym w Wągrowcu.
Ostatnie pożegnanie pani Urszuli w piątek 17 grudnia na cmentarzu nowofarnym w Wągrowcu.
Ostatnie pożegnanie pana Zdzisława w sobotę 11 grudnia na cmentarzu w Skokach.
Pogrzeb pani Janiny w środę 8 grudnia na cmentarzu parafialnym w Skokach.
Ostatnie pożegnanie pana Jerzego w piątek 10 grudnia na cmentarzu komunalnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pana Zbigniewa w piątek 10 grudnia na cmentarzu nowofarnym w Wągrowcu.
Ostatnie pożegnanie pani Stefanii w sobotę 11 grudnia na cmentarzu w Lechlinie.
Pogrzeb pani Bernadety odbędzie się w środę 8 grudnia na cmentarzu parafialnym w Chojnie.
Ostatnie pożegnanie pana Ryszarda w piątek 10 grudnia na cmentarzu klasztornym w Wągrowcu.
Pogrzeb pana Krzysztofa odbędzie się czwartek 9 grudnia na cmentarzu komunalnym w Wągrowcu.
Ostatnie pożegnanie pana Jana w środę 8 grudnia na cmentarzu nowofarnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pani Marii odbędzie się w środę 8 grudnia na cmentarzu klasztornym w Wągrowcu.
Ostatnie pożegnanie pani Małgorzaty w sobotę 11 grudnia na cmentarzu starofarnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pani Krystyny we wtorek 7 grudnia na cmentarzu komunalnym w Wągrowcu.
Ostatnie pożegnanie pana Stanisława w piątek 10 grudnia na cmentarzu w Mieścisku.
Pogrzeb pani Janiny w czwartek 2 grudnia na cmentarzu nowofarnym w Wągrowcu.
Ostatnie pożegnanie pani Sabiny w czwartek 2 grudnia na cmentarzu nowofarnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pana Józefa w piątek 3 grudnia na cmentarzu w Mieścisku.
Ostatnie pożegnanie pana Jana w piątek 3 grudnia na cmentarzu komunalnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pani Katarzyny odbędzie się we wtorek 30 listopada na cmentarzu w Wapnie.
Ostatnie pożegnanie pani Marii w poniedziałek 29 listopada na cmentarzu nowofarnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pani Salomei we wtorek 30 listopada na cmentarzu klasztornym w Wągrowcu.
Ostatnie pożegnanie pani Edmunda we wtorek 30 listopada na cmentarzu w Potulicach.
Pogrzeb pana Władysława we wtorek 30 listopada na cmentarzu nowfarnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pani Janiny odbędzie się w sobotę 27 listopada na cmentarzu w Długiej Goślinie.
Ostatnie pożegnanie pana Leszka w sobotę 27 listopada na cmentarzu komunalnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pana Zygmunta odbędzie się w piątek 27 listopada na cmentarzu nowofarnym w Wągrowcu.
Ostatnie pożegnanie pani Zofii w środę 24 listopada na cmentarzu komunalnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pana Dawida w piątek 19 listopada na cmentarzu komunalnym w Wągrowcu.
Ostatnie pożegnanie pana Romana w poniedziałek 22 listopada na cmentarzu przy ulicy Lutyckiej w Poznaniu.
Pogrzeb pana Andrzeja odbędzie się w sobotę 20 listopada na cmetarzu komunalnym w Wągrowcu.
Ostatnie pożegnanie pani Kazimiery w czwartek 18 listopada na cmentarzu komunlanym w Wągrowcu
Pogrzeb pani Moniki w czwartek 18 listopada na cmentarzu w Rogoźnie.
Pogrzeb pana Marka odbędzie się w piątek 19 listopada na cmentarzu komunalnym w Wągrowcu.
Ostatnie pożegnanie pana Tadeusza w środę 17 listopada na cmentarzu komualnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pani Lidii w poniedziałek 15 listopada na cmentarzu nowofarnym w Wągrowcu.
Ostatnie pożegnanie pana Kazimierza w środę 17 listopada na cmentarzu nowofranym w Wągrowcu.
Pogrzeb pani Władysławy odbył się w sobotę 13 listopada na cmentarzu komunalnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pana Marka w piątek 12 listopada na cmentarzu klasztornym w Wągrowcu.
Pogrzeb pani Urszuli w środę 10 listopada na cmentarzu nowofarnym w Wągrowcu.
Ostatnie pożegnanie pana Ludwika w środę 10 listopada na cmentarzu klaszornym w Wągrowcu.
Pogrzeb pana Karola w piątek 5 listopada w Dąbrówce Kościelnej.
Pogrzeb pana Stanisława odbędzie się w sobotę 6 listopada na cmentarzu nowofarnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pani Ireny w środę 3 listopada na cmentarzu starofarnym w Wągrowcu.
Ostatnie pożegnanie pani Jolanty odbyło się w sobotę 30 października na cmentarzu starofarnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pana Marka we wtorek 2 lsitopada na cmentarzu komunalnym w Wągrowcu.
Ostatnie pożegnanie pani Stanisławy w środę 3 listopada na cmentarzu komunalnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pana Józefa odbędzie się w piątek 29 października na cmentarzu komunalnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pana Leszka odbędzie się w sobotę 23 października na cmentarzu starofarnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pani Krystyny w piątek 22 października na cmentarzu komunalnym w Wągrowcu.
Ostatnie pożegnanie pana Jana w piątek 22 października na cmentarzu w Łeknie.
Pogrzeb pana Leszka odbędzie się w sobotę 23 października na cmentarzu starofarnym w Wągrowcu.
Ostatnie pożegnanie pana Leszka w środę 20 października na cmentarzu w Damasławku.
Pogrzeb pani Stanisławy w piątek 22 października na cmentarzu komunalnym w Wągrowcu.
Ostatnie pożegnanie pani Anny w środę 20 października na cmentarzu w Skokach.
Ostatnie pożegnanie pani Zofii w poniedziałek 18 października na cmentarzu komunalnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pani Zofii z ulicy Opackiej we wtorek 19 października na cmentarzu nowofarnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pani Krystyny w sobotę 16 października na cmentarzu starofarnym w Wągrowcu.
Ostatnie pożegnanie pani Janiny w sobotę 16 października na cmentarzu nowofarnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pani Urszuli odbędzie w piątek 15 października na cmentarzu nowofarnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pani Marii odbył się w sobotę 9 października na cmentarzu nowofarnym w Wągrowcu.
Ostatnie pożegnanie pani Teresy w czwartek 14 października na cmentarzu nowofarnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pana Marka odbył się w sobotę 9 października na cmentarzu nowofarnym w Wągrowcu.
Ostatnie pożegnanie pani Łucji we wtorek 12 października na cmentarzu nowofarnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pana Romana odbędzie się w piątek 8 października na cmentarzu nowofarnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pana Jarosława odbędzie się w piątek 1 października na cmentarzu komunalnym w Wągrowcu.
Ostatnie pożegnanie pana Marka odbyło się w poniedziałek 27 września na cmentarzu w Potulicach.
Pogrzeb pana Michała w środę 29 września na cmentarzu nowofarnym w Wągrowcu.
Ostatnie pożegnanie pana Jana w środę 29 września na cmentarzu klasztornym w Wągrowcu.
Pogrzeb pana Szczepana w poniedziałek 27 września na cmentarzu klasztornym w Wągrowcu.
Ostatnie pożegnanie pani Bożeny w poniedziałek 27 września na cmentarzu nowofarnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pana Tomasza w piątek 24 września na cmentarzu komuanlnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pani Jadwigi w czwartek 23 września na cmentarzu komunalnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pana Franciszka w poniedziałek 20 września na cmentarzu nowofarnym w Wągrowcu.
Pogrzeb Kuby w sobotę 18 września na cmentarzu w Skokach.
Pogrzeb pana Przemysława odbędzie się w sobotę 18 września na cmentarzu komunalnym w Wągrowcu.
Ostatnie pożegnanie pana Marcina w sobotę 18 września na cmentarzu w Skokach.
Ostatnie pożegnanie pani Zofii w poniedziałek 20 września na cmentarzu nowofarnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pana Zenona we wtorek 21 września na cmentarzu komunalnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pana Macieja w sobotę 18 września na cmentarzu komunalnym w Wągrowcu.
Ostatnie pożegnanie pani Barbary w sobotę 18 września na cmentarzu nowofarnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pana Leszka w sobotę 18 września na cmrentarzu komunalnym w Wągrowcu.
Ostatnie pożegnanie pani Mirosławy w sobotę 18 września na cmentarzu nowofarnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pana Mirosława w sobotę 18 września na cmentarzu komunalnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pana Stefana w środę 15 września na cmentarzu nowofarnym w Wągrowcu.
Ostatnie pożegnanie pani Reginy w środę 15 września na cmentarzu nowofarnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pana Henryka w środę 15 września na cmentarzu starofarnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pana Janusza odbędzie w sobotę 11 września na cmentarzu klasztornym w Wągrowcu.
Pogrzeb pana Adama w czwartek 9 września na cmentarzu komunalnym w Wągrowcu.
Ostatnie pożegnanie pana Jarosława w czwartek 9 września na cmentarzu nowofarnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pani Beaty w czwartek 9 września na cmentarzu nowofarnym w Wągrowcu.
Ostatnie pożegnanie pani Urszuli odbędzie się sobotę 11 września na cmentarzu w Skokach.
Pogrzeb pani Teresy w sobotę 4 września na cmentarzu parafialnym w Gołańczy.
Ostatnie pożegnanie pana Piotra w sobotę 4 września na cmentarzu komunalnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pani Leokadii w poniedziałek 6 września na cmentarzu nowofarnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pani Marii w sobotę 4 września na cmentarzu nowofranym w Wągrowcu.
Ostatnie pożegnanie pani Marii w sobotę 4 października na cmentarzu nowofarnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pana Andrzeja w piątek 3 września na cmentarzu komunalnym w Wągrowcu.
Ostatnie pożegnanie pani Bogumiły w czwartek 2 września na cmentarzu w Skokach.
Pogrzeb pani Jolanty odbędzie się w czwartek 2 września na cmentarzu komunalnym w Wągrowcu.
Ostatnie pożegnanie pani Stanisławy w sobotę 28 sierpnia na cmentarzu komunalnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pani Ewy odbył się w czwartek 26 sierpnia na cmentarzu nowfarnym w Wągrowcu.
Ostatnie pożegnanie pana Henryka w sobotę 28 sierpnia na cmentarzu klasztornym w Wągrowcu.
Pogrzeb pani Haliny w czwartek 26 sierpnia na cmentarzu klasztornym w Wągrowcu.
Ostatnie pożegnanie pana Bolesława w piątek 27 sierpnia na cmentarzu komunalnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pana Marka w środę 25 sierpnia na cmentarzu nowofarnym w Wągrowcu.
Ostatnie pożegnanie pana Andrzeja w środę 25 sierpnia na cmentarzu komunalnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pani Aliny w środę 25 sierpnia na cmentarzu klasztornym w Wągrowcu.
Ostatnie pożegnanie pana Wiesława w poniedziałek 23 sierpnia na cmentarzu komunalnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pani Krystyny odbył się w sobotę 21 sierpnia na cmentarzu nowofarnym w Wągrowcu.
Ostatnie pożegnanie pani Ireny w sobotę 21 sierpnia na cmentarzu komunalnym Wągrowcu.
Pogrzeb pani Urszuli w sobotę 21 sierpnia na cmentarzu parafialnym w Łeknie.
Ostatnie pożegnanie pani Alicji w sobotę 21 sierpnia na cmentarzu komunalnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pana Artura w sobotę 21 sierpnia na cmentarzu komunlanym w Wągrowcu.
Ostatnie pożegnanie pani Ewy w piątek 20 sierpnia na cmentarzu w Przeźmierowie.
Pogrzeb pana Konstantego we wtorek 17 sierpnia na cmentarzu komunalnym w Wągrowcu.
Ostatnie pożegnanie pani Wandy w poniedziałek 16 sierpnia na cmentarzu w Skokach.
Ostatnie pożegnanie pana Włodzimierza w czwartek 12 sieprnia na cmentarzu nowofarnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pani Bożeny w środę 11 sierpnia na cmentarzu w Lechlinie.
Ostatnie pożegnanie pana Kazimierza w środę 11 sierpnia na cmentarzu nowofarnym wWągrowcu.
Pogrzeb pani Alicji we wtorek 10 sierpnia na cmentarzu nowofarnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pana Tomasza w sobotę 7 sierpnia na cmentarzu komunalnym w Wągrowcu.
Ostatnie pożegnanie pani Krystyny w sobotę 7 sierpnia na cmentarzu nowofarnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pana Kazimierza w sobotę 7 sierpnia na cmentarzu nowofarnym w Wągrowcu.
Ostatnie pożegnanie pani Zdzisławy w środę 4 sierpnia na cmentarzu w Skokach.
Ostatnie pożegnanie pana Kazimierza w poniedziałek 2 sierpnia na cmentarzu komunalnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pana Przemysława odbędzie sie w sobotę 31 lipca na cmentarzu nowofarnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pana Zenona w czwartek 29 lipca na cmentarzu komunalnym w Wągrowcu.
Ostatnie pożegnanie pana Jacka w piątek 30 lipca na cmentarzu nowofarnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pani Anny Marii w środę 28 lipca na cmentarzu nowofarnym w Wągrowcu.
Ostatnie pożegnanie pani Wandy w sobotę 31 lipca na cmentarzu komunalnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pani Barbary w czwartek 29 lipca na cmentarzu nowofarnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pana Bartosza w poniedziałek 26 lipca na cmentarzu komunalnym w Wągrowcu.
Ostatnie pożegnanie pani Grażyny w środę 28 lipca na cmentarzu starofarnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pana Andrzeja odbędzie się w poniedziałek 26 lipca na cmentarzu nowofarnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pana Mirosława w czwartek 22 lipca na cmentarzu komunalnym w Wągrowcu.
Ostatnie pożegananie pana Macieja w sobotę 24 licpa na cmentarzu komualnym w Wągrowcu.
Ostatnie pożegnanie pani Bogusławy w czwartek 22 lipca na cmentarzu nowofarnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pani Marii odbędzie się w czwartek 22 lipca na cmentarzu komunalnym w Wągrowcu.
Ostatnie pożegnanie pana Bernarda odbędzie się w piątek 23 lipca na cmentarzu nowofarnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pana Andrzeja odbędzie się w środę 21 lipca na cmentarzu nowofarnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pana Zdzisława w sobotę 24 lipca na cmentarzu komunalnym w Wągrowcu.
Ostatnie pożegnanie pani Barbary w poniedziałek 19 lipca na cmentarzu komunalnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pani Haliny w piątek 16 lipca na cmentarzu nowofarnym w Wągrowcu.
Ostatnie pożegnanie pani Wandy w sobotę 17 lipca na cmentarzu nowofarnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pana Tomasza w środę 14 lipca na cmentarzu komunalnym w Wągrowcu.
Ostatnie pożegnanie pani Beaty w środę 14 lipca na cmentarzu komunalnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pani Henryki w poniedziałek 12 lipca na cmentarzu nowofarnym w Wągrowcu.
Ostatnie pożegnanie pani Marii we wtorek 13 lipca na cmentarzu nowofarnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pani Teresy w piątek 9 lipca na cmentarzu w Grylewie.
Ostatnie pożegnanie pana Mariana w sobotę 10 lipca na cmentarzu nowofarnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pana Floriana w piątek 9 lipca na cmentarzu nowfarnym w Wągrowcu.
Ostatnie pożegnanie pana Zenona w sobotę 10 lipca na cmentarzu komunalnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pani Marii w środę 7 lipca na cmentarrzu w Kamienicy.
Pogrzeb pana Szymona w poniedziałek 5 lipca na cmentarzu nowofarnym w Wągrowcu.
Ostatnie pożegnanie pana Andrzeja we wtorek 6 lipca na cmentarzu komunalnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pana Mirosława w sobotę 3 lipca na cmentarzu komunalnym w Wągrowcu.
Ostatnie pożegnanie pana Jóżefa w czwartek 1 lipca na cmetarzu komunalnym w Wągrowcu.
Ostatnie pożegnanie pani Barbary w piątek 2 lipca na cmentarzu nowofarnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pani Krystyny w poniedziałek 28 czerwca na cmentarzu nowofarnym w Wągrowcu.
Ostatnie pożegnanie pana Mariana w środę 30 czerwca na cmentarzu w Skokach.
Pogrzeb pana Izydora w poniedziałek 28 czerwca na cmentarzu komunalnym w Wągrowcu.
Ostatnie pożegnanie pani Krystyny w środę 30 czerwca na cmentarzu komunalnym w Wągrowcu.
Ostatnie pożegnanie pani Sabiny we wtorek 29 czerwca na cmentarzu komunalnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pani Danieli w piątek 2 lipca na cmentarzu nowofarnym w Wągrowcu.
Ostatnie pożegnanie pani Marii w piątek 2 lipca na cmentarzu nowofarnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pani Teresy w piątek 25 czerwca na cmentarzu komunalnym w Wągrowcu.
Ostatnie pożegnanie pani Urszuli w piątek 25 czerwca na cmentarzu nowofarnym w Wągrowcu.
Ostatnie pożegnanie pani Gabrieli w piątek 25 czerwca na cmentarzu w Grylewie.
Pogrzeb pana Mariana w czwartek 24 czerwca na cmentarzu parafialnym w Żoniu.
Ostatnie pożegnanie pani Bożeny w sobotę 26 czerwca na cmentarzu nowofarnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pani Joanny w środę 23 czerwca na cmentarzu parafialnym w Pobiedziskach.
Ostatnie pożegnanie pana Tadeusza we wtorek 22 czerwca na cmentrarzu nowofarnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pani Joanny w środę 23 czerwca na cmentarzu farnym w Wągrowcu.
Ostatnie pożegnanie pani Weroniki w piątek 18 czerwca na cmentarzu nowofarnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pana Waldemara w czwartek 17 czerwca na cmentarzu nowofarnym w Wągrowcu.
Ostatnie pożegnanie pani Reginy w piątek 18 czerwca na cmentarzu starofarnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pani Marii w czwartek 17 czerwca na cmentarzu komunalnym w Wągrowcu.
Ostatnie pożegnanie pana Henryka w środę 16 czerwca na cmentarzu klasztornym w Wągrowcu.
Pogrzeb pani Bożeny odbędzie się w środę 16 czerwca na cmentarzu nowofarnym w Wągrowcu.
Ostatnie pożegnanie pana Henryka we wtorek 15 czerwca na cmentarzu nowofarnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pana Piotra w środę 16 czerwca na cmentarzu komunalnym w Wągrowcu.
Ostatnie pożegnanie pani Lucyny w poniedziałek 14 czerwca na cmentarzu komunalnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pana Zbigniewa odbędzie się w sobotę 12 czerwca na cmentarzu klasztornym w Wągrowcu.
Ostatnie pożegnanie pana Patryka w sobotę 12 czerwca na cmentarzu komunalnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pana Mirosława w czwartek 10 czerwca na cmentarzu komunalnym w Wągrowcu.
Ostatnie pożegnanie pani Teresy w piątek 11 czerwca na cmentarzu klasztornym w Wągrowcu.
Pogrzeb pana Andrzeja odbył się w środę 9 czerwca na cmentarzu w Kozielsku.
Pogrzeb pana Bogdana odbędzie się w środę 9 czerwca na cmentarzu komunalnym w Wągrowcu.
Ostatnie pożegnanie pani Ireny odbyło się w sobotę 5 czerwca na cmentarzu nowofarnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pani Marii w środę 2 czerwca na cmentarzu komunalnym w Wągrowcu.
Ostatnie pożegnanie pani Doroty w środę 2 czerwca na cmentarzu nowofarnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pani Haliny we wtorek 1 czerwca na cmentarzu w Potulicach.
Ostatnie pożegnanie pani Joanny w poniedziałek 31 maja na cmentarzu nowofarnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pana Mariana we wtore 1 czerwca na cmetarzu w Popowie Kościlenym.
Ostatnie pożegnanie pana Mariusza w środę 2 czerwca na cmentarzu w Damasławku.
Pogrzeb pana Pawła we wtorek 1 czerwca na cmentarzu komunlanym w Wągrowcu.
Ostatnie pożegnanie pana Waldemara w poniedziałek 31 maja na cmentarzu w Dąbrówce Kościelnej
Ostatnie pożegnanie pani Janiny w sobotę 29 maja na cmentarzu komunalnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pana Jana w sobotę 29 maja na cmentarzu w Skokach.
Ostatnie pożegnanie pani Stanisławy w piątek 28 maja na cmentarzu komunalnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pani Stanisławy we wtorek 25 maja na cmentarzu klasztornym w Wągrowcu.
Ostatnie pożegnanie pana Stanisława we wtorek 25 maja na cmentarzu komunalnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pani Janiny we wtorek 25 maja na cmentarzu komunlanym w Wągrowcu.
Ostatnie pożegnanie pana Bogdana w środę 26 maja na cmentarzu nowofarnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pani Marianny we wtorek 25 maja na cmentarzu komunalnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pana Bronisława w sobotę 22 maja na cmentarzu komunalnym w Wągrowcu.
Ostatnie pożegnanie pani Urszuli w sobotę 22 maja na cmentarzu nowofarnym w Wągrowcu.
Ostatnie pożegnanie pana Jana w środę 19 maja na cmentarzu nowofarnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pani Haliny we wtorek 18 maja na cmentarzu parfialnym w Damasławku.
Ostatnie pożegnanie pana Zbigniewa w poniedziałek 17 maja na cmentarzu komunalnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pani Marty we wtorek 18 maja na cmentarzu nowofarnym w Wągrowcu.
Ostatnie pożegnanie pana Mieczysława w piątek 21 maja na cmntarzu nowofarnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pani Anny w poniedziałek 17 maja na cmentarzu komunalnym w Wągrowcu.
Ostatnie pożegnanie pani Klary w poniedziałek 17 maja na cmentarzu nowofarnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pana Michała odbędzie się w sobotę 15 maja na cmentarzu nowofarnym w Wągrowcu.
Ostatnie pożegnanie pana Leszka w czwartek 13 maja na cmentarzu w Kamienicy.
Pogrzeb pana Andrzeja odbędzie się w piątek 14 maja na cmentarzu komunalnym w Wągrowcu.
Ostatnie pożegnanie pani Kazimiery odbędzie się w piątek 14 maja na cmentarzu nowofarnym w Wągrowcu.
Pogrzeb Cypriana w środę 12 maja na cmentarzu nowofarnym w Wągrowcu.
Ostatnie pożegnanie pani Bernadety w czwartek 13 maja na cmentarzu nowofarnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pana Tadeusza we wtorek 11 maja na cmentarzu komunalnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pana Stanisława w czwartek 13 maja na cmentarzu Sołackim w Poznaniu.
Ostatnie pożegnanie pana Bogdana we wtorek 11 maja na cmentarzu klasztornym w Wągrowcu.
Pogrzeb pani Teresy odbędzie się w środę 12 maja na cmentarzu farnym w Wągrowcu.
Ostatnie pożegnanie pana Macieja w środę 12 maja na cmentarzu nowofarnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pani Barbary w czwartek 6 maja na cmentarzu komunalnym w Wągrowcu.
Ostatnie pożegnanie pana Lucjana w piątek 7 maja na cmentarzu nowofarnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pani Anny w piątek 7 maja na cmentarzu klasztornym w Wągrowcu.
Ostatnie pożegnanie pana Jerzego w sobotę 8 maja na cmentarzu nowofarnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pana Jacka w piątek 7 maja na cmentarzu nowofarnym w Wągrowcu.
Ostatnie pożegnanie pani Marii we wtorek 4 maja na cmentarzu komunalnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pana Romana w środę 5 maja na cmentarzu nowofarnym w Wągrowcu.
Ostatnie pożegnanie pani Władysławy w czwartek 6 maja na cmentarzu nowofarnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pani Bogumiły w piątek 30 kwietnia na cmentarzu nowofarnym w Wągrowcu.
Ostatnie pożegnanie pana Jacka w piątek 30 kwietnia na cmentarzu farnym w Wągrowcu.
Ostatnie pożegnanie pani Barbary w czwartek 29 kwietnia na cmentarzu nowofarnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pani Barbary w środę 28 kwietnia na cmentarzu farnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pani Wandy środę 28 kwietnia na cmentarzu w Potulicach.
Ostatnie pożegnanie pani Janiny w czwartek 29 kwietnia na cmentarzu klasztornym w Wągrowcu.
Pogrzeb pani Wandy w piątek 30 kwietnia na cmentarzu komunalnym w Wągrowcu.
OStatnie pożegnanie pani Kazimiery w czwartek 29 kwietnia na cmentarzu w Skokach.
Pogrzeb pana Zenona w środę 28 kwietnia na cmentarzu komunalnym w Wągrowcu.
Ostatnie pożegnanie pani Kazimiery w środę 28 kwietnia na cmentarzu w Skokach.
Pogrzeb pana Mariana w sobotę 24 kwietnia na cmentarzu komunalnym w Wągrowcu.
Ostatnie pożegnanie pani Bożeny w sobotę 24 kwietnia na cmentarzu nowofarnym w Wągrwcu.
Pogrzeb pani Krystyny w sobotę 24 kwietnia na cmentarzu komunalnym w Wągrowcu.
Ostatnie pożegnanie pana Sylwestra w poniedziałek 26 kwietnia na cmentarzu nowofarnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pana Stanisława w sobotę 24 kwietnia na cmentarzu klasztornym w Wągrowcu.
Ostatnie pożegnanie pana Mieczysława w sobotę 24 kwietnia na cmentarzu nowofarnym w Wągrowcu.
OstatOstatnie pożegnanie pana Jana w środę 21 kwietnia na cmentarzu komunalnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pana Zbigniewa w czwartek 22 kwietnia na cmentarzu w Damasławku.
Ostatnie pożegnanie pana Wojciecha w sobotę 24 kwietnia na cmentarzu w Skokach.
Pogrzeb pani Marii w środę 21 kwietnia na cmentarzu w Damasławku.
Ostatnie pożegnanie pana Leona w poniedziałek 19 kwietnia na cmentarzu w Popowie Kościelnym.
Pogrzeb pani Janiny w sobotę 17 kwietnia na cmentarzu komunalnym w Wągrowcu.
Ostatnie pożegnanie pana Feliksa w poniedziałek 19 kwietnia na cmentarzu nowofarnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pana Tomasza odbędzie się w poniedziałek 19 kwietnia na cmentarzu komunalnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pani Danuty w sobotę 17 kwietnia na cmentarzu w Damasławku.
Ostatnie pożegnanie pana Kazimierza w piątek 16 kwietnia na cmentarzu nowofarnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pana Jana w czwartek 15 kwietnia na cmentarzu klasztornym w Wągrowcu.
Ostatnie pożegnanie pani Bogumiły w sobotę 17 kwietnia na cmentarzu komunalnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pana Tomasza we wtorek 20 kwietnia na cmentarzu komunalnym w Wągrowcu.
Ostatnie pożegnanie pana Kazimierza w środę 14 kwietnia na cmentarzu nowofarnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pani Marii w środę 14 kwietnia na cmentarzu komunlanym w Wągrowcu.
Ostatnie pożegnanie pani Florentyny w środę 14 kwietnia na cmentarzu komunalnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pani Kazimiery w piątek 16 kwietnia na cmentarzu klasztornym w Wągrowcu.
Ostatnie pożegnanie pana Bolesława w piatek 16 kwietnia na cmentarzu komunalnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pani Krystyny w środę 14 kwietnia na cmentarzu klasztornym w Wągrowcu.
Ostatnie pożegnanie pana Kazimierza w środę 14 kwietnia na cmentarzu nowofarnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pana Grzegorza odbędzie się w czwartek 15 kwietnia na cmentarzu farnym w Wągrowcu.
Ostatnie pożegnanie pana Ryszarda we wtorek 13 kwietnia na cmentarzu nowofarnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pana Mariana w poniedziałek 12 kwietnia na cmentarzu nowofarnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pana Marka w poniedziałek 12 kwietnia na cmentarzu komunlanym w Wągrowcu.
Ostatnie pożegnanie pana Andrzeja w czwartek 15 kwietnia na cmentarzu starofarnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pani Urszuli w sobotę 10 kwietnia na cmentarzu farnym w Wągrowcu.
Ostatnie pożegnanie pani Józefy w sobotę 10 kwietnia na cmentarzu nowofarnym w Wągrowcu.
Ostatnie pożegnanie pana Leonarda w czwartek 8 kwietnia na cmentarzu komunalnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pana Wincentego w piątek 9 kwietnia na cmentarzu komunalnym w Wągrowcu.
Ostatnie pożegnanie pani Heleny w czwartek 8 kwietnia na cmentarzu w Potulicach.
Ostatnie pożegnanie pana Józefa w piątek 9 kwietnia na cmentarzu w Skokach.
Pogrzeb pana Juliusza odbył się w sobotę 3 kwietnia na cmetanrzu starofarnym w Wągrowcu.
Ostatnie pożegnanie pana Pawła w czwartek 8 kwietnia na cmentarzu nowofarnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pana Tadeusza we wtorek 6 kwietnia na cmentarzu nowofarnym w Wągrowcu.
Ostatnie pożegnanie pana Władysława we wtorek 6 kwietnia na cmentarzu komunalnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pani Stanisławy w środę 31 marca na cmentarzu komunalnym w Wągrowcu.
Ostatnie pożegnanie pani Krystyny w czwartek 1 kwietnia na cmentarzu komunlanym w Wągrowcu.
Pogrzeb pana Tomasza odbędzie się we wtorek 30 marca na cmetarzu starofarnym w Wągrowcu.
Ostatnie pożegnanie pana Stanisława w sobotę 27 marca na cmetarzu komunalnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pana Jana w piątek 26 marca na cmentarzu nowofarnym w Wągrowcu.
Ostatnie pożegnanie pana Grzegorza w sobotę 27 marca na cme ntarzu komunlanym w Wągrowcu.
Ostatnie pożegnanie pana Leszka w czwartek 25 marca na cmentarzu nowofarnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pana Stanisława w piątek 26 marca na cmentarzu klasztornym w Wągrowcu.
Ostatnie pożegnanie pana Edwarda w piątek 26 marca na cmentarzu starofarym w Wągrowcu.
Pogrzeb pani Krystyny w środę 31 marca na cmetarzu komunalnym w Wągrowcu.
Ostatnie pożegnanie pani Barbary w czwartek 25 marca na cmentarzu nowofarnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pani Krystyny w piątek 26 marca na cmentarzu komunalnym w Wągrowcu.
Ostatnie pożegnanie pani Grażyny w poniedziałek 22 marca na cmentarzu nowofarnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pana Gabriela w poniedziałek 22 marca na cmetarzu farnym w Wągrowcu.
Ostatnie pożegnanie pana Andrzeja w środę 24 marca na cmentarzu farnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pani Teresy w sobotę 20 marca na cmetarzu komunalnym w Wągrowcu.
Ostatnie pożegnanie pana Mariusza we wtorek 23 marca na cmentarzu w Rogoźnie.
Pogrzeb pani Danuty w piątek 19 marca na cmentarzu parafialnym w Łeknie.
Ostatnie pożegnanie pana Antoniego w sobotę 20 marca na cmentarzu nowofarnym w Wągrowcu.
Ostatnie pożegnanie pani Teresy w czwartek 18 marca na cmentarzu parafialnym w Łeknie.
Pogrzeb pani Wiesławy w środę 17 marca na cmentarzu w Popowie Kościelnym.
Ostatnie pożegnanie pana Bogdana w sobotę 20 marca na cmentarzu w Skokach.
Pogrzeb pani Krystyny w piątek 19 marca na cmentarzu nowofarnym w Wągrowcu.
Ostatnie pożegnanie pana Stefana w czwartek 18 marca na cmentarzu w Łeknie.
Ostatnie pożegnanie pana Stanisława w czwartek 18 marca na cmentarzu komunalnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pana Ireneusza w sobotę 20 marca na cmentarzu komunalnym w Wągrowcu.
Ostatnie pożegnanie pani Eugenii w sobotę 20 marca na cmentarzu nowofarnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pani Gertrudy w środę 17 marca na cmentarzu komunalnym w Wągrowcu.
Ostatnie pożegnanie pani Marii w środę 17 marca na cmentarzu komunlanym w Wągrowcu.
Pogrzeb pana Witolda w sobotę 13 marca na cmentarzu nowofarnym w Wągrowcu.
Ostatnie pożegnanie pani Jadwigi we wtorek 16 marca na cmentarzu komunalnym w Wągrowcu.
Ostatnie pożegnanie pana Władysława w piątek 12 marca na cmentarzu komunalnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pana Henryka w środę 10 marca na cmentarzu parafialnym w Potulicach.
Ostatnie pożegnanie pani Ireny w czwartek 11 marca na cmentarzu komunalnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pani Bolesławy odbędzie się w sobotę 13 marca na cmentarzu prafialnym w Żoniu.
Ostatnie pożegnanie pani Alicji w środę 10 marca na cmentarzu nowofarnym w Wągrowcu.
Ostatnie pożegnanie pana Jacka w piątek 12 marca na cmentarzu nowofarnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pani Stanisławy w sobotę 13 marca na cmentarzu w Lechlinie.
Ostatnie pożegnanie pani Danuty w środę 10 marca na cmentarzu nowofarnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pani Róży odbędzie się w czwartek 11 marca na cmetarzu nowofarnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pani Janiny w sobotę 6 marca na cmentarzu nowofarnym w Wągrowcu.
Ostatnie pożegnanie pani Łucji w czwartek 4 marca na cmentarzu klasztornym w Wągrowcu.
Pogrzeb pana Jarosława odbędzie się w poniedziałek 8 marca na cmentarzu nowofarnym w Wągrowcu.
Ostatnie pożegnanie pani Ewy w czwartek 4 marca na cmentarzu komunalnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pana Aleksego w środę 3 marca na cmentarzu komunalnym w Wągrowcu.
Ostatnie pożegnanie pani Ireny odbędzie się we wtorek 2 marca na cmentarzu nowofarnym w Wągrowcu.
Ostatnie pożegnanie pani Małgorzaty w poniedziałek 1 marca na cmentarzu nowofranym w Wągrowcu.
Pogrzeb pani Jadwigi odbędzie się we wtorek 2 marca na cmentarzu nowfarnym w Wągrowcu.
Ostatnie pożegnanie pani Anny w sobotę 27 lutego na cmentarzu komunalnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pani Marty odbędzie się w piątek 26 lutego na cmentarzu nowofarnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pani Kazimiery w piątek 26 lutego na cmentarzu nowofarnym w Wągrowcu.
Ostatnie pożegnanie pani Kazimiery w sobotę 27 lutego na cmentarzu komunlanym w Wągrowcu.
Ostatnie pożegnanie pana Janusza w sobotę 27 lutego na cmentarzu w Łeknie.
Pogrzeb pani Ireny w czwartek 18 lutego na cmentarzu komunalnym w Wągrowcu.
Ostatnie pożegnanie pana Mariana w piątek 19 lutego na cmentarzu nowofarnym w Wągrowcu.
Ostatnie pożegnanie pana Jerzego w sobotę 20 lutego na cmentarzu komunalnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pani Jadwigi w piątek 19 lutego na cmentarzu klasztornym w Wągrowcu.
Ostatnie pożegnanie pani Zofii w piątek 19 lutego na cmentarzu w Srebrnej Górze.
Ostatnie pożegnanie pana Marka w sobotę 20 lutego na cmentarzu komunalnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pani Małgorzaty w środę 17 lutego na cmentarzu farnym w Wągrowcu.
Ostatnie pożegnanie pana Rafała w piątek 19 lutego na cmentarzu komunalnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pana Mariana odbędzie się we wtorek 16 lutego na cmentarzu komunalnym w Wągrowcu.
Ostatnie pożegnanie pani Jadwigi odbędzie się we wtorek 16 lutego na cmentarzu komunalnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pani Moniki w środę 10 lutego na cmentarzu farnym w Wągrowcu.
Ostatnie pożegnanie pani Stanisławy w środę 10 lutego na cmentarzu komunalnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pani Wiolety w sobotę 13 lutego na cmentarzu komunalnym w Wągrowcu.
Ostatnie pożegnanie pani Zefiryny w czwartek 11 lutego na cmentarzu komunalnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pana Zdzisława odbędzie się w sobotę 6 lutego na cmentarzu klasztornym w Wągrowcu.
Pogrzeb pani Barbary w czwartek 4 lutego na cmentarzu w Skokach.
Ostatnie pożegnanie pana Eugeniusza w piątek 5 lutego na cmentarzu w Skokach.
Pogrzeb pani Lucyllii w sobotę 6 lutego na cmentarzu nowofarnym w Wągrowcu.
Ostatnie pożegnanie pani Kingi odbędzie się w sobotę 6 lutego na cmentarzu farnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pani Ireny w środę 3 lutego na cmentarzu komunalnym w Wągrowcu.
Ostatnie pożegnanie pani Lidii w środę 3 lutego na cmentarzu nowfarnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pana Stanisława w piątek 5 lutego na cmentarzu farnym w Wągrowcu.
Ostatnie pożegnanie pani Jadwigi w środę 3 lutego na cmentarzu komunalnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pana Stefana w środę 3 lutego na cmentarzu nowofarnym w Wągrowcu.
Ostatnie pożegnanie pani Katarzyny w czwartek 4 lutego na cmentarzu komunalnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pani Małgorzaty we wtorek 2 lutego na cmentarzu nowofarnym w Wągrowcu.
Ostatnie pożegnanie pana Mieczysława 1 lutego na cmentarzu komunalnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pana Henryka w poniedziałek 1 lutego na cmentarzu farnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pana Jacka w sobotę 30 stycznia na cmentarzu farnym w Wągrowcu.
Ostatnie pożegnanie pana Marka w sobotę 30 stycznia na cmentarzu komunalnym w Wągrowcu.
Ostatnie pożegnanie pana Stefana w sobotę 30 stycznia na cmentarzu komunalnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pani Haliny w środę 27 stycznia na cmentarzu nowofarnym w Wągrowcu.
Ostatnie pożegnanie panqa Jacka miało miejsce w poniedziałek 25 stycznia na cmdentarzu nowofarnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pani Doroty we wtorek 26 stycznia na cmentarzu komunalnym w Wągrowcu.
Ostatnie pożegnanie pana Konrada w środę 27 stycznia na cmentarzu komunalnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pana Henryka w czwartek 28 stycznia na cmentarzu farnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pani Aliny odbył się w środę 20 stycznia na cmentarzu komunalnym w Wągrowcu.
Ostatnie pożegnanie pana Ryszarda w piątek 22 stycznia na cmentarzu komunalnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pani Krystyny odbył się w czwartek 21 stycznia na cmentarzu komunalnym w Wągrowcu.
Ostatnie pożegnanie pana Jana we wtorek 26 stycznia na cmentarzu komunalnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pani Marii w piątek 22 stycznia na cmentarzu komunalnym w Wągrowcu.
Ostatnie pożegnanie pani Bernadetty w piątek 22 stycznia na cmentarzu nowfarnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pana Krzysztofa w czwartek 21 stycznia na cmentarzu nowofarnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pani Jadwigi w sobotę 23 stycznia na cmentarzu komunalnym w Wągrowcu.
Ostatnie pożegnanie pana Franciszka w sobotę 23 stycznia na cmentarzu komunalnym w Wągrowcu.
Ostatnie pożegnanie pani Teresy we wtorek 19 stycznia na cmentarzu w Potulicach.
Pogrzeb pani Marii w sobotę 16 stycznia na cmentarzu komunalnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pana Aleksandra w sobotę 16 stycznia na cmentarzu w Mieścisku.
Ostatnie pożegnanie pana Kazimierza w piątek 15 stycznia na cmentarzu nowofarnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pana Mieczysława w piątek 15 stycznia na cmentarzu nowofarnym w Wągrowcu.
Ostatnie pożegnanie pani Kazimiery w piątek 15 stycznia na cmentarzu w Skokach.
Pogrzeb pani Danuty w środę 13 stycznia na cmentarzu komunalnym w Wągrowcu.
Ostatnie pożegnanie pana Jana w poniedziałek 11 stycznia na cmentarzu klasztornym w Wągrowcu.
Pogrzeb pani Anny w poniedziałek 11 stycznia na cmentarzu komunalnym w Wągrgowcu.
Ostatnie pożegnanie pani Haliny we wtorek 12 stycznia na cmentarzu nowofarnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pani Moniki we wtorek 12 stycznia na cmentarzu nowofarnym w Wągrowcu.
Ostatnie pożegnanie pana MIeczysława w piątek 8 stycznia na cmentarzu komunalnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pani Cecylii w czwartek 7 stycznia na cmentarzu komunalnym w Wągrowcu.
Ostatnie pożegnanie pani Felicji w sobotę 9 stycznia na cmentarzu nowofarnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pana Jerzego odbędzie się w środę 13 stycznia na cmentarzu starofarnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pana Mariusza w sobotę 9 stycznia na cmentarzu parafialnym w Gołańczy.
Ostatnie pożegnanie pana Marka w piątek 8 stycznia na cmentarzu parafialnym w Skokach.
Ostatnie pożegnanie pana Mieczysława w czwartek 7 stycznia na cmentarzy parafialnym w Gołańczy.
Pogrzeb pana Henryka odbędzie się czwartek 7 stycznia na cmetarzu parafialnym w Gołańczy.
Pogrzeb pani Anny we wtorek 5 stycznia na cmentarzu komunalnym w Wągrowcu.
Ostatnie pożegnanie pani Zofii we wtorek 5 stycznia na cmentarzu komunalnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pana Wiktora w piątek 8 stycznia na cmentarzu nowofarnym w Wągrowci.
Pogrzeb pana Tomasza w czwartek 31 grudnia na cmentarzu komulanym w Wągrowcu.
Ostatnie pożegnanie pani Haliny w czwartek 31 grudnia na cmedntarzu nowofarnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pani Marii we wtorek 5 stycznia na cmentarzu farnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pana Dariusza w czwartek 31 grudnia na cmentarzu klasztornym w Wągrowcu.
Ostatnie pożegnanie pana Jerzego w czwartek 31 grudnia na cmentarzu nowofarnym w Wągrowcu.
Ostatnie pożegnanie pana Andrzeja w czwartek 31 grudnia na cmentarzu komunalnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pana Mieczysława we wtorek 29 grudnia na cmentarzu komunalnym w Wągrowcu.
Ostatnie pożegnanie pani Barbary w środę 30 grudnia na cmentarzu farnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pani Kazimiery odbędzie się w środę 30 grudnia na cmentarzu nowofranym w Wągrowcu.
Pogrzeb pani Renaty w poniedziałek 28 grudnia na cmentarzu nowofarnym w Wągrowcu.
Ostatnie pożegnanie pana Stanisława w środę 30 grudnia na cmentarzu nowofarnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pana Witalisa we wtorek 29 grudnia na cmentarzu nowofarnym w Wągrowcu.
Ostatnie pożegnanie pani Ireny we wtorek 29 grudnia na cmentarzu w Skokach.
Pogrzeb pana Bolesława odbył się w czwartek 24 grudnia na cmentarzu komunalnym w Wągrowcu.
Ostatnie pożegnanie pani Stefanii we wtorek 29 grudnia na cmentarzu farnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pani Anny w poniedziałek 28 grudnia na cmentarzu klasztornym w Wągrowcu.
Pogrzeb pana Tomasza odbędzie się w poniedziałek 28 grudnia na cmentarzu komunalnym w Wągrowcu.
Ostatnie pożegnanie pana Bogdana w środę 23 grudnia na cmentarzu komunalnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pana Henryka odbędzie się w środę 23 grudnia na cmentarzu starofarnym w Wągrowcu.
Ostatnie pożegnanie pana Jerzego w środę 23 grudnia na cmentarzu nowofarnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pana Andrzeja we wtorek 22 grudnia na cmentarzu komunalnym w Wągrowcu.
Pogrzeb Mateusza odbędzie się w sobotę 19 grudnia na cmentarzu farnym w Wągrowcu.
Ostatnie pożegnanie pani Urszuli w sobotę 19 grudnia na cmentarzu klasztornym w Wągrowcu.
Pogrzeb pana Edmunda w czwartek 17 grudnia na cmentarzu farnym w Wągrowcu.
Ostatnie pożegnanie pana Zbigniewa w piątek 18 grudnia na cmentarzu nowofarnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pana Zenona w piątek 18 grudnia na cmentarzu nowofarnym w Wągrowcu.
Ostatnie pożegnanie pana Jana w czwartek 17 grudnia na cmentarzu komunalnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pana Remigiusza odbędzie się w sobotę 12 grudnia na cmentarzu nowofarnym w Wągrowcu.
Ostatnie pożegnanie pani Urszuli w piątek 11 grudnia na cmentarzu nowofarnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pana Mariana odbędzie się w środę 9 grudnia na cmentarzu w Skokach.
Ostatnie pożegnanie pani Heleny w czwartek 10 grudnia na cmentarzu komunalnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pana Jacka w piątek 11 grudnia na cmentarzu komunalnym w Wągrowcu.
Ostatnie pożegnanie pana Stefana w piątek 11 grudnia na ccemntarzu klasztornym w Wągrowcu.
Pogrzeb pani Bronisławy w czwartek 10 grudnia na cmentarzu farnym w Wągrowcu.
Ostatnie pożegnanie pana Andrzeja w środę 9 grudnia na cmentarzu komunalnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pana Zenona w czwartek 10 grudnia na cmentarzu nowofarnym w Wągrowcu.
Ostatnie pożegnanie pana Ryszarda w poniedziałek 7 grudnia na cmentarzu nowofarnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pani Janiny we wtorek 8 grudnia na cmentarzu nowofarnym w Wągrowcu.
Ostatnie pożegnanie pani Anny w poniedziałek 7 grudnia na cmentarzu komunalnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pani Bronisławy w środę 9 grudnia na cmentarzu farnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pani Joanny w sobotę 5 grudnia na cmentarzu komunalnym w Wągrowcu.
Ostatnie pożegnanie pani Ireneusza we wtorek 8 grudnia na cmentarzu nowofarnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pani Janiny w piątek 4 grudnia na cmentarzu komunalnym w Wągrowcu.
Ostatnie pożegnanie pani Zofii w czwartek 3 grudnia na cmentarzu w Skokach.
Pogrzeb pana Bronisława w czwartek 3 grudnia na cmentarzu starofarnym w Wągrowcu.
Ostatnie pożegnanie pana Benedykta w środę 2 grudnia na cmentarzu nowofarnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pana Aleksego w piątek 4 grudnia na cmentarzu komunalnym w Wągrowcu.
Ostatnie pożegnanie pana Kazimierza odbędzie się w sobotę 5 grudnia na cmentarzu farnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pana Mariana w piątek 4 grudnia na cmentarzu nowofarnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pana Tadeusza w sobotę 5 grudnia na cmentarzu komunalnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pani Krtstyny w środę 2 grudnia na cmentarzu komunalnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pana Ryszarda w sobotę 5 grudnia na cmentarzu komunalnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pani Anieli w piątek 4 grudnia na cmentarzu klasztornym w Wągrowcu.
Pogrzeb pana Juliana w piątek 4 grudnia na cmentarzu nowofarnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pani Marii w czwartek 3 grudnia na cmentarzu komunalnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pani Danuty w poniedziałek 30 listopada na cmentarzu nowofarnym w Wągrowcu.
Ostatnie pożegnanie pana Franciszka w ponedziałek 30 listopada na cmentarzu nowofarnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pana Kajetana w poniedziałek 30 listopada na cmentarzy w Raczkowie.
Ostatnie pożegnanie pana Albina w sobotę 28 listopada na cmentarzu komunalnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pan Zofii w poniedziałek 30 listopada na cmentarzu w Skokach.
Ostatnie pożegnanie pani Róży w piątek 27 listopada na cmentarzu w Żabiczynie.
Pogrzeb pana Mirosława we wtorek 1 grudnia na cmentarzu nowofarnym w Wągrowcu.
Ostatnie pożegnanie pani Zofii w środę 2 grudnia na cmentarzu komunalnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pana Kazimierza w środę 3 grudnia na cmentarzu nowofarnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pani Władysławy w czwartek 26 listopada na cmentarzu komunalnym w Wągrowcu.
Ostatnie pożegnanie pani Haliny w środę 2 grudnia na cmentarzu nowofarnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pani Stefanii w czwartek 26 listopada na cmentarzu nowofarnym w Wągrowcu.
Ostatnie pożegnanie pani Barbary w środę 25 listopada na cmentarzu nowofarmym w Wągrowcu.
Pogrzeb pani Mirosławy w sobotę 28 listopada na cemntarzu nowofarnym w Wągrowcu.
Ostatnie pożegnanie pana Zbigniewa w piątek 27 listopada na cmentarzu farnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pana Izydora odbędzie się w środę 25 listopada na cmentarzu klasztornym w Wągrowcu.
Pogrzeb pana Ryszarda w środę 25 listopada na cmentarzu nowofarnym w Wągrowcu.
Ostatnie pożegnanie pana Sławka we wtorek 24 listopada na cmentarzu komunalnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pana Stanisława w środę 25 listopada na cmentarzu nowofarnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pana Andrzeja w sobotę 21 listopada na cmentarzu w Długiej Goślinie.
Pogrzeb pana Eugeniusza w sobotę 21 listopada na cmentarzu w Budziszewku.
Ostatnie pożegnanie pana Jana w sobotę 21 listopada na cmentarzu w Budzyniu.
Pogrzeb pana Kazimierza w piątek 20 listopada na cmentarzu nowofarnym w Wągrowcu.
Ostatnie pożegnanie pana Stanisława w piątek 20 listopada na cmentarzu komunalnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pani Marii w sobotę 21 listpada na cmentarzu nowofarnym w Wągrowcu.
Ostatnie pożegnanie pani Seweryny w sobotę 21 listopada na cmentarzu w nowofarmym w Wągrowcu.
Pogrzeb pani Barbary w środę 18 listopada na cmentarzu w Żoniu.
Ostatnie pożegnanie pana Grzegorza w czwartek 19 listopada na cmentarzu farnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pana Feliksa w piątek 20 listopada na cmentarzu komunlanym w Wągrowcu.
Pogrzeb pana Zenona Józefa w środę 18 listopada na cmentarzu w Rogoźnie.
Ostatnie pożegnanie pana Zenona w piątek 20 listopada na cmentarzu klasztornym w Wągrowcu.
Pogrzeb pana Tadeusza początkowo miał się odbyć w środę 18 listopada, ale ostatecznie będzie miał miejsce w późniejszym terminie.
Ostatnie pożegnanie pani Heleny we wtorek 17 listopada na cmentarzu klasztornym w Wągrowcu.
Pogrzeb pani Stefanii odbędzie się w poniedziałek 16 listopada na cmentarzu nowofarnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pana Tadeusza odbędzie się w środę 18 listopada na cmentarzu komunalnym w Wągrowcu.
Ostatnie pożegnanie pana Antoniego w sobotę 14 listopada na cmentarzu klasztornym w Wągrowcu.
Pogrzeb pana Michała w piątek 13 listopada na cmentarzu farnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pana Marka w piątek 13 listopada na cmentarzu starofarnym w Wągrowcu.
Ostatnie pożegnanie pana Adama w sobotę 14 listopada na cmentarzu nowofarnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pana Kazimierza w czwartek 12 listopada na cmentarzu nowofarnym w Wągrowcu.
Ostatnie pożegnanie pana Kazimierza w sobotę 14 listopada na cmentarzu komunalnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pani Moniki w czwartek 12 listopada na cmentarzu komunalnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pana Mieczysława odbędzie się w czwartek 12 lkistopada na cmentarzu nowofarnym w Wągrowcu.
Ostatnie pożegnanie pana Jacka w sobotę 14 listopada na cmentarzu komunalnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pana Wojciecha we wtorek 10 listopada na cmentarzu nowofarnym w Wągrowcu.
Ostatnie pożegnanie pana Antoniego w piątek 13 listopada na cmentarzu komunalnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pani Krystyny w piątek 13 listopada na cmentarzu nowofarnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pani Stefanii w poniedziałek 9 listopada na cmentarzu nowofarnym w Wągrowcu.
Ostatnie pożegnanie pani Teresy w poniedziałek 9 lsitopada na cmentarzu klasztornym w Wągrowcu.
Pogrzeb pana Władysława we wtorek 10 listopada na cmentarzu nowofarnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pana Józefa w czwartek 12 listopada na cmentarzu komunalnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pana Józefa we wtorek 10 listopada na cmentarzu komunalnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pana Heliodora w czwartek 12 listopada na cmentarzu komunalnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pana Włodzimierza w sobotę 7 listopada na cmentarzu komunalnym w Wągrowcu.
Ostatnie pożegnanie pana Andrzeja w czwartek 12 listopada na cmentarzu komunalnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pani Czesławy w sobotę 7 listopada na cmentarzu komunalnym w Wągrowcu.
Ostatnie pożegnanie pana Bernarda w czwartek 5 listopada na cmentarzu komunalnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pani Zofii w piątek 6 listopada na cmentarzu nowofarnym w Wągrowcu.
Ostatnie pożegnanie pana Waldemara w czwartek 5 listopada na cmentarzu komunalnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pani Marianny odbędzie się w czwartek 5 listopada na cmentarzu nowofarnym w Wągrowcu.
Ostatnie pożegnanie pana Pawła we wtorek 3 listopada na cmentarzu w Skokach.
Pogrzeb pani Zofii w czwartek 5 listopada na cmentarzu farnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pani Hanny w poniedziałek 2 listopada na cmentarzu komunalnym w Wągrowcu.
Ostatnie pożegnanie pani Barbary we wtorek 3 listopada na cmentarzu nowofarnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pana Ryszarda odbędzie się w środę 4 listopada na cmentarzu starofarnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pana Wojciecha w sobotę 31 października na cmentarzu nowofarnym w Wągrowcu.
Ostatnie pożegnanie pana Wiktora w piątek 30 października na cmentarzu starofarnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pana Krystiana w sobotę 31 października na cmentarzu w Żoniu.
Ostatnie pożegnanie pani Anieli w piątek 30 października na cmentarzu nowofarnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pana Edwarda w piątek 30 października na cmentarzu nowofarnym w Wągrowcu.
Ostatnie pożegnanie pana Juliana w czwartek 29 października na cmentarzu nowofarnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pana Marka we wtorek 27 października na cmentarzu farnym w Wągrowcu.
Ostatnie pożegnanie pana Leona w sobotę 24 października na cmentarzu komunalnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pana Janusza w poniedziałek 26 października na cmentarzu nowofarnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pani Marii w czwartek 22 października na cmentarzu w Skokach.
Ostatnie pożegnanie pana Edwarda w środę 21 października na cmentarzu w Czempiniu.
Ostatnie pożegnanie pani Teresy w czwartek 22 października na cmentarzu nowfarnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pana Zdzisława w piątek 23 października na cmentarzu farnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pani Marianny odbędzie się w czwartek 22 października na cmentarzu komunalnym w Wągrowcu.
Ostatnie pożegnanie pana Stanisława w środę 21 października na cmentarzu komunalnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pani Małgorzaty odbędzie się w poniedziałek 19 października na cmentarzu komunalnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pani Doroty we wtorek 20 października na cmentarzu komunalnym w Wągrowcu.
Ostatnie pożegnanie pana Zdzisława w czwartek 15 października na cmentarzu komunalnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pana Czesława w piątek 16 października na cmentarzu w Skokach.
Ostatnie pożegnanie pana Zygmunta w piątek 16 października na cmentarzu komunalnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pana Edmunda w piątek 16 października na cmentarzu nowofarnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pani Aleksandry odbędzie sie w sobotę 17 października na cmentarzu nowofarnym w Wągrowcu.
Ostatnie pożegnanie pani Krystyny w piątek 16 października na cmentarzu nowofarnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pana Zbigniewa w czwartedk 15 października na cmentarzu komunalnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pana Eugeniusza w środę 14 października na cmentarzu komunalnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pani Ireny w sobotę 10 października na cmentarzu komunalnym w Wągrowcu.
Ostatnie pożegnanie pani Bogumiły w piątek 9 października na cmentarzu w Łeknie.
Pogrzeb pana Aleksandra odbędzie się w sobotę 10 października na cmentarzu komunalnym w Wągrowcu.
Ostatnie pożegnanie pana Adama w środę 7 października na cmentarzu komunalnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pani Anny w czwartek 8 października na cmentarzu nowofarnym w Wągrowcu.
Ostatnie pożegnanie pani Danuty we wtorek 6 października na cmentarzu komunalnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pana Roberta w sobotę 3 października na cemntarzu farnym w Wągrowcu.
Ostatnie pożegnanie pani Krystyny w sobotę 3 października na cmentarzu nowofarnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pana Telesfora w poniedziałek 5 października na cmentarzu w Warszawie.
Ostatnie pożegnanie pani Wandy w sobotę 3 października na cmentarzu klasztornym w Wągrowcu.
Pogrzeb pani Zofii odbędzie się w sobotę 3 października na cmentarzu nowofarnym w Wągrowcu.
Ostatnie pożegnanie pana Włodzimierza w czwartek 1 października na cmentarzu komunalnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pana Edwarda odbędzie się w środę 30 września na cmentarzu starofarnym w Wągrowcu.
Ostatnie pożegnanie pana Eugeniusza w czwartek 1 października na cmentarzu komunalnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pani Alicji we wtrorek 29 września na cmentarzu nowofarnym w Wągrowcu.
Ostatnie pożegnanie pani Danuty w poniedziałek 28 września na cmentarzu klasztornym w Wągrowcu.
Pogrzeb pani Janiny w sobotę 26 września na cmentarzu komunalnym w Wągrowcu.
Ostatnie pożegnanie pana Jana w środę 30 września na cmentarzu w Raczkowie.
Pogrzeb pana Władysława w czwartek 24 września na cmentarzu w Skokach.
Pogrzdeb pani Ireny w sobotę 26 września na cmentarzu nowofarnym w Wągrowcu.
Ostatnie pożegnanie pana Zbigniewa w poniedziałek 28 września na cmntarzu komunalnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pana Floriana odbędzie się w piątek 25 września na cmentarzu komunalnym w Wągrowcu.
Ostatnie pożegnanie pani Beaty w piątek 25 września na cmentarzu komunalnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pani Barbary w czwartek 24 września na cmentarzu komunalnym w Wągrowcu.
Ostatnie pożegnanie pana Franciszka w czwartek 24 września na cmentarzu komunalnym w Wągrowcu.
Ostatnie pożegnanie pana Włodzimierza odbędzie się w czwartek 24 września na cmentarzu komunalnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pana Romana odbędzie się we wtolorek na cmentarzu w Damasławku.
Ostatnie pożegnanie pani Anny we wtorek 22 września na cmentarzu nowofarnym w Wągrowcu.
Ostatnie pożegnanie pana Marka w czwartek 17 września na cmentarzu komunalnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pana Martina odbędzie się w sobotę 19 września na cmentarzu komunalnym w Wągrowcu.
Ostatnie pożegnanie pana Bartosza we wtorek 15 września na cmentarzu komunalnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pani Barbary w środę 16 września na cmentarzu farnym w Wągowcu.
Pogrzeb pana Mariana we wtorek 15 września na cmentarzu komunalnym w Wągrowcu.
Ostanie pożegnanie pana Stefana w środę 16 września na cmentarzu farnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pana Jerzego odbędzie się we wtorek 15 września na cmentarzu nowofarnym w Wągrowcu.
Ostatnie pożegnanie pani Marii w sobotę 12 września na cmentarzu w Łeknie.
Pogrzeb pani Janiny odbędzie się w sobotę 11 września na cmentarzu parafialnym w Skokach.
Pogrzeb pani Elżbiety w środę 9 września na cmentarzu klasztornym w Wągrowcu.
Ostatnie pożegnanie pani Urszuli w środę 9 września na cmentarzu klasztornym w Wągrowcu.
Pogrzeb pani Barbary w środę na cmentarzu starofarnym w Wągrowcu.
Ostatnie pożegnanie pani Zofii w środę 9 września na cmentarzu nowofarnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pana Romana w poniedziałek 7 września na cmentarzu komunalnym w Wągrowcu.
Ostatnie pożegnanie pana Stanisława w środę 9 września na cmentarzu nowofarnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pana Artura odbędzie się w sobotę 5 września na cmentarzu nowofarnym w Wągrowcu.
Ostatnie pożegnanie pana Andrzeja odbło się w środę 2 września na cmentarzu komunalnym w Wągrowcu.
Ostatnie pożegnanie pana Stanisława odbędzie się w sobotę na cmentarzu w Potulicach.
Pogrzeb pani Ewy odbędzie się w środę 26 sierpnia na cmentarzu nowofarnym w Wągrowcu.
Ostatnie pożegnanie pani Teresy w środę 26 sierpnia na cmentarzu w Skokach.
Pogrzeb pana Edmunda odbędzie się w sobotę 22 sierpnia na cmentarzu farnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pana Grzegorza odbędzie się w sobotę 22 sierpnia na cmentarzu nowofarnym w Wągrowcu.
Ostatnie pożegnanie pana Lecha we wtorek 18 sierpnia na cmentarzu nowofarnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pana Jana odbędzie się w piątek 14 sierpnia na cmentarzu klasztornym w Wągrowcu.
Pogrzeb pani Wandy w czwartek 13 sierpnia na cmentarzu komunalnym w Wągrowcu.
Ostatnie pożegnanie pana Tomasz w piątek 14 sierpnia.
Pogrzeb pani Leokadii w poniedziałek 17 sierpnia.
Ostatnie pożegnanie pani Ireny w piątek 14 sierpnia.
Pogrzeb pana Eugeniusza we wtorek 11 sierpnia.
Ostatnie pożegnanie pani Elżbiety w czwartek 13 sierpnia.
Pogrzeb pana Edmunda w czwartek 13 sierpnia.
Pogrzeb pana Pawła w środę 12 sierpnia.
Pogrzeb pana Stanisława odbędzie się we wtorek 11 sierpnia na cmentarzu komunalnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pani Eugenii odbędzie się w środę 5 sierpnia na cmentarzu starofarnym w Wągrowcu.
Ostatnie pożegnanie pani Stanisławy w czwartek 6 sierpnia na cmentarzu nowofarnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pana Henryka odbędzie się we wtorek 4 sierpnia na cmentarzu nowofarnym w Wągrowcu.
Ostatnie pożegnanie pana Stefana w sobotę 1 sierpnia na cmdentarzu komunalnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pana Mariana w sobotę 1 sierpnia na cmentarzu komunalnym w Wągrowcu.
Ostatnie pożegnanie pana Sławomira w czwartek 30 lipca na cmentarzu nowofarnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pana Augustyna w sobotę 1 sierpnia na cmentarzu komunalnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pani Barbary odbędzie się w czwartek 30 lipca na cmentarzu komunlanym w Wągrowcu.
Ostatnie pożegnanie pani Heleny w czwartek 30 lipca na cmentarzu farnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pani Leokadii w środę 29 lipca na cmentarzu klasztornym w Wągrowcu.
Ostatnie pożegnanie pani Marii w czwartek 30 lipca na cmentarzu farnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pani Teresy odbędzie się we wtorek 28 lipca na cmentarzu komunalnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pani Ewy odbędzie się w sobotę 25 lipca na cmentarzu farnym w Wągrowcu.
Ostatnie pożegnanie pana Czesława w piątek 24 lipca na cmentarzu komunlanym w Wągrowcu.
Pogrzeb pana Ryszarda w sobotę 25 lipca na cmentarzu farnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pani Janiny odbył się w środę 22 lipca na cmentarzu komunalnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pana Stanisława odbędzie się we wtorek 21 lipca na cmentarzu nowofarnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pani Ewy odbędzie się w czwartek 16 lipca na cmentarzu nowofarnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pani Jadwgi odbędzie się w środę 15 lipca na cmentarzu komunalnym w Wągrowcu.
Bliscy i znajomi pana Marka będą mogli pożegnać w środę 15 lipca na cmentarzu klasztornym w Wągrowcu.
Pogrzeb pani Anieli będzie miał miejsce w czwartek 16 lipca na cmentarzu nowofarnym w Wągrowcu.
Ostatnie pożegnanie pana Zbigniewa w środę 15 lipca na cmentarzu komunalnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pani Genowefy w środę 15 lipca na cmentarzu nowofarnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pana Szymona odbędzie się w poniedziałek 13 lipca na cmentarzu komunalnym w Wągrowcu.
Ostatnie pożegnanie pana Krzysztofa odbędzie się w czwartek 9 lipca na cmentarzu komunalnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pani Bożeny odbędzie się w środę 8 lipca na cmentarzu nowofarnym w Wągrowcu.
Ostatnie pożegnanie pani Marianny w środę 8 lipca na cmentarzu nowofarnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pani Urszuli odbędzie się w środę 8 lipca na cmentarzu komunalnym w Wągrowcu.
Ostatnie pożegnanie pani Jadwigi we wtorek 7 lipca na cmentarzu nowofarnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pana Macieja odbędzie się we wtorek 7 lipca na cmentarzu farnym w Wągrowcu.
Ostatnie pożegnanie pani Stefanii w sobotę 4 lipca na cmentarzu farnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pani Zofii odbędzie się we wtorek 30 czerwca na cmentarzu nowofarnym w Wągrowcu.
Ostatnie pożegnanie pana Tadeusza w środę 1 lipca na cmentarzu nowofarnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pani Zofii odbędzie się w środę 10 czerwca na cmentarzu nowofarnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pana Eugeniusza będzie miał miejsce w czwartek 4 czerwca na cmentarzu nowofarnym w Wągrowcu.
Ostatnie pożegnanie pani Teresy odbędzie się w środę 3 czerwca na cmentarzu klasztornym w Wągrowcu.
Pogrzeb pani Sabiny odbędzie się w piątek 5 czerwca na cmentarzu komunalnym w Wągrowcu.
Ostatnie pożegnanie pana Romana w środę 3 czerwca na cmetarzu komunalnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pana Ryszarda odbędzie się w środę 3 czerwca na cmentarzu komunalnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pana Jakuba odbędzie się w sobotę 30 maja na cmentarzu nowofarnym w Wągrowcu.
Ostatnie pożegnanie pani Genowefy w poniedziałek 1 czerwca na cmentarzu klasztornym w Wągrowcu.
Pogrzeb pana Piotra odbędzie się w sobotę 30 maja na cmentarzu starofarnym w Wągrowcu.
Ostatnie pożegnanie pana Alojzego w piątek 29 maja w Żoniu.
Uroczystości pogrzebowe Kingi odbędą się w sobotę 30 maja na cmentarzu w Juncewie.
Uroczystości ogrzebowe pana Zbigniewa odbędą się w sobotę 30 maja na cmentarzu w Juncewie.
Ostatnie pożegnanie pana Henryka w piątek 29 maja na cmentarzu klasztornym w Wągrowcu.
Pogrzeb pana Sławomira odbędzie się w czwartek na cmentarzu komunalnym w Wągrowcu.
Ostatnie pożegnanie pana Henryka w sobotę 30 maja na cmentarzu nowofarnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pani Eli odbędzie się w środę 27 maja na cmentarzu klasztornym w Wągrowcu.
Ostatnie pożegnanie pani Gertrudy w środę 27 maja na cmentarzu starofarnym w Wągrowcu.
Pogrzeba pana Władysława będzie miał miejsce w środę 27 maja w Skokach.
Ostatnie pożegnanie pani Wandy w środę 27 maja na cmentarzu nowofarnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pana Edmunda w czwartek 28 maja na cmentarzu nowofarnym w Wągrowcu.
Ostatnie pożegnanie pana Edmunda odbędzie się w sobotę 23 maja na cmentarzu nowofarnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pani Marii odbędzie się w sobotę na cmentarzu farnym w Wągrowcu.
Ostatnie pożegnanie pana Bogdana odbędzie się w czwartek 21 maja na cmentarzu farnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pana Jana odbędzie się we wtorek 19 maja na cmentarzu komunalnym w Wągrowcu.
Ostatnie pożegnanie pana Michała odbędzie się w sobotę 16 maja na cmentarzu nowofarnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pana Jerzego odbędzie się w sobotę 16 maja na cmentarzu farnym w Wągrowcu.
Ostatnie pożegnanie pana Stanisława w sobotę 16 maja na cmentarzu komunalnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pana Witolda odbędzie się w środę 13 maja na cmentarzu komunalnym w Wągrowcu.
Ostatnie pożegnanie pana Jana w środę 13 maja na cmentarzu nowofarnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pana Marka odbędzie się we wtorek 12 maja na cmentarzu farnym w Wągrowcu.
Ostatnie pożegnanie pani Danieli zaplanowano na sobotę 9 maja na cmentarzu klasztornym w Wągrowcu.
Pogrzeb pani Zofii odbędzie się w sobotę 9 maja na cmentarzu farnym w Wągrowcu.
Ostatnie pożegnanie pana Michała w piątek 8 maja na cmentarzu w Skokach.
Pogrzeb pana Darka odbędzie się w piatek 8 maja na cmentarzu komunalnym w Wągrowcu.
Ostatnie pożegnanie pani Katarzyny w sobotę 9 maja na cmentarzu nowofarnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pani Bożeny odbędzie się w poniedziałek 4 maja na cmentarzu nowofarnym w Wągrowcu.
Ostatnie pożegnanie pani Zofii w poniedziałek 4 maja na cmentarzu komunalnym w Wągrowcu.
Pogrzeba pana Bogusława w sobotę 2 maja na cmentarzu komunalnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pana Janusza odbędzie się w czwartek 30 kwietnia na cmentarzu nowofarnym w Wągrowcu.
Ostatnie pożegnanie pana Stanisława w czwartek 30 kwietnia na cmentarzu farnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pani Jadwigi odbędzie się we wtorek 28 kwietnia na cmentarzu komunalnym w Wągrowcu.
Ostatnie pożegnanie pani Genowefy odbędzie się w sobotę 25 kwietnia na cmentarzu komunalnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pana Kazimierza w sobotę 25 kwietnia na cmentarzu starofarnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pana Michała w piątek 24 kwietnia na cmentarzu komunalnym w Wągrowcu.
Ostatnie pożegnanie pana Piotra w piątek 24 kwietnia na cmntarzu komunalnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pani Janiny odbędzie w piątek 24 kwietnia na cmentarzu nowofarnym w Wągrowcu.
Ostatnie pożegnanie pana Tadeusza odbędzie się w środę 22 kwietnia na cmentarzu komunalnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pana Czesława w środę 22 kwietnia na cmentarzu nowofarnym w Wągrowcu.
Pogrzeba pana Ryszarda we wtorek 21 kwietnia na cmentarzu komunalnym w Wągrowcu.
Ostatnie pożegnanie pana Jana w poniedziałek 20 kwietnia na cmentarzu komunalnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pani Benginy odbędzie się w poniedziałek 20 kwietnia na cmentarzu komunalnym w Wągrowcu.
Ostatnie pożegnanie pani Barbary w sobotę 18 kwietnia na cmentarzu komunalnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pani Jolanty odbędzie się w piątek 17 kwietnia na cmentarzu farnym w Wągrowcu.
Ostatnie pożegnanie pani Zofii w czwartek 16 kwietnia na cmentarzu nowofarnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pani Bronisławy odbędzie się w środę 15 kwietnia na cmentarzu komunalnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pani Zofii odbędzie się w sobotę 11 kwietnia na cmentarzu nowofarnym w Wągrowcu.
Ostatnie pożegnanie pana Tadeusza miało miejsce w czwartek 9 kwietnia na cmentarzu w Skokach.
Pogrzeb pana Stefana odbędzie się w czwartek 9 kwietnia na cmentarzu farnym w Wągrowcu.
Ostatnie pożegnanie pani Henryki odbędzie się w środę 8 kwietnia na cmentarzu komunalnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pani Ilse odbędzie się poniedziałek 6 kwietnia na cmentarzu klasztornym w Wągrowcu.
Pogrzeb pani Marii odbędzie się w piątek 3 kwietnia na cmentarzu nowofarnym w Wągrowcu.
Ostatnie pożegnanie pana Henryka w czwartek 2 kwietnia na cmentarzu nowofarnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pani Wandy odbędzie się w sobotę 4 kwietnia na cmentarzu nowofarnym w Wągrowcu.
Ostatnie pożegnanie pani Danuty odbędzie się w środę 1 kwietnia na cmentarzu nowofarnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pani Stanisławy odbędzie się we wtorek 31 marca na cmentarzu klasztornym w Wągrowcu.
Pogrzeb pani Marii odbędzie się w piątek 27 marca na cmentarzu nowofarnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pani Leokadii odbędzie się we wtorek 24 marca na cmetrazu w Skokach.
Ostatnie pożegnanie pana Zygmunta odbyło się w sobotę 21 marca na cmentarzu komunalnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pani Marii odbędzie się w sobotę 21 marca na cmentarzu farnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pana Waldemara odbył się w środę 18 marca na cmentarzu w Rejowcu.
Ostatnie pożegnanie pana Romana w sobotę 21 marca na cmentarzu w Skokach.
Pogrzeb pani Ireny będzie miał miejsce w piątek 20 marca na cmentarzu w Łeknie.
Pogrzeb pana Janusza odbędzie się w środę 18 marca na cmentarzu nowofarnym w Wągrowcu.
Ostatnie pożegnanie pani Haliny w środę 18 marca na cmentarzu klasztornym w Wągrowcu.
Pogrzeb pani Teresy w środę 18 marca na cmentarzu komunalnym w Wągrowcu.
Ostatnie pożegnanie pani Zofii w środę 18 marca na cmentarzu komunalnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pana Ryszarda odbędzie się we wtorek 17 marca na cmentarzu farnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pani Ewy odbędzie się w poniedziałek 16 marca na cmentarzu nowofarnym w Wągrowcu.
Ostatnie pożegnanie pani Haliny we wtorek 17 marca na cmentarzu komunalnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pana Czesława odbędzie się w sobotę 14 marca na cmentarzu nowofarnym w Wągrowcu.
Ostanie pożegnanie pana Leszka będzie miało miejsce w sobotę 14 marca na cmentarzu komunalnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pani Heleny odbył się w piątek 13 marca na cmentarzu klasztornym w Wągrowcu.
Ostatnie pożegnanie pana Czesława będzie miało miejsce w piątek 13 marca na cmentarzu komunalnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pani Ireny odbędzie się w piątek 13 marca na cmentarzu w Żabiczynie.
Pogrzeb pani Małgorzaty odbędzie się we wtorek 10 marca na cmentarzu nowofarnym w Wągrowcu.
Ostatnie pożegnanie pana Janusza w środę 11 marca na cmentarzu komunalnym w Wągrowcu.
Ostatnie pożegnanie pana Jacka miało miejsce w poniedziałek 2 marca na cmentarzu komunalnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pani Teresy odbędzie się w piątek 28 lutego na cmentarzu nowofarnym w Wągrowcu.
Ostatnie pożegnanie pani Wandy w piątek 28 lutego na cmentarzu komunalnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pana Konrada w sobotę 29 lutego na cmentarzu komunalnym w Wągrowcu.
Ostatnie pożegnanie pana Henryka będzie miał miejsce w sobotę 29 lutego na cmentarzu klasztornym w Wągrowcu.
Pogrzeb pana Jana będzie miał miejsce w czwartek 27 lutego na cmentarzu nowofarnym w Wągrowcu.
Ostatnie pożegnanie pani Krystyny w czwartek 27 lutego na cmentarzu nowofarnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pana Mariana odbędzie się w czwartek 27 lutego na cmentarzu komunalnym w Wągrowcu.
Pożegnanie pani Józefy we wtorek 25 lutego na cmentarzu nowofarnym w Wągrowcu.
ukPogrzeb pana Ryszarda odbędzie się we wtorek 25 lutego na cmentarzu nowofarnym w Wągrowcu.
Ostatnie pożegnanie pana Jana we wtorek 25 lutego na cmentarzu komunalnym w Wągrowcu.
Ostatnie pożegnanie pani Salomei odbędzie się w sobotę 22 lutego na cmentarzu nowofarnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pana Czesława miał miejsce w piątek 21 lutego na cmentarzu komunalnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pana Bernarda odbędzie się w czwartek 20 lutego na cmentarzu klasztornym w Wągrowcu.
Ostatnie pożegnanie pana Wiktora będzie miało miejsce w środę 19 lutego na cmentarzu nowofarnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pani Marianny odbedzie się w poniedziałek 17 lutego na cmentarzu nowofarnym w Wągrowcu.
Ostatnie pożegnanie pana Czesława we wtorek 18 lutego na cmentarzu komunalnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pana Konrada odbędzie się w czwartek 13 lutego na cmentarzu nowofarnym w Wągrowcu.
Ostatnie pożegnanie pana Eugeniusza w piątek 14 lutego na cmentarzu nowofarnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pani Marianny w czwartek 13 lutego na cmentarzu komunalnym w Wągrowcu.
Ostatnie pożegnanie pani Janiny będzie miało miejsce w czwartek 13 lutego na cmentarzu nowofarnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pana Stanisława odbędzie się w środę 12 lutego na cmentarzu nowofarnym w Wągrowcu.
Ostatnie pożegnanie pana Janusza odbędzie się dzisiaj, w poniedziałek 10 lutego na cmentarzu komunalnym w Wągrowcu.
Pogrzeba pana Jana miał miejsce w sobotę 8 lutego na cmentarzu komunalnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pana Daniela odbędzie się w sobotę 8 lutego na cmentarzu nowofarnym w Wągrowcu.
Ostatnie pożegnanie pana Ryszarda będzie miało miejsce w sobotę 8 lutego na cmentarzu komunalnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pana Grzegorza odbędzie się jutro, w czwartek 6 lutego na cmentarzu komunalnym w Wągrowcu.
Ostatnie pożegnanie pana Jana będzie miało miejsce dzisiaj, w środę 5 lutego na cmentarzu komunalnym w Wągrowcu.
WojtOstatnie pożegnanie pana Jana będzie miało miejsce w środę 5 lutego w Pruścach.
Pogrzeb pana Marka odbędzie się we wtorek 4 lutego na cmentarzu klasztornym w Wągrowcu.
Ostatnie pożegnanie pana Romana odbędzie się we wtorek 4 lutego na cmentarzu komunalnym w Wągrowcu.
Ostatnie pożegnanie pani Ireny w najbliższy poniedziałek 3 lutego na cmentarzu farnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pana Mariana odbędzie się w czwartek 3 lutego na cmentarzu komunalnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pana Łukasza odbędzie się jutro, w czwartek 30 stycznia na cmentarzu nowofarnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pana Mieczysława odbędzie się w czwartek 30 stycznia na cmentarzu farnym w Wągrowcu.
Ostatnie pożegnanie pana Czesława będzie miało miejsce jutro, w środę 29 stycznia na cmentarzu nowofarnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pana Zenona odbędzie się w sobotę, 25 stycznia na cmentarzu farnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pani Anny odbędzie się jutro, w czwartek 23 stycznia na cmentarzu farnym.
Ostatnie pożegnanie pana Romana będzie miało miejsce w piątek 24 stycznia na cmentarzu nowofarnym.
Pogrzeb pani Aleksandry odbędzie się jutro, we wtorek 21 stycznia na cmentarzu komunalnym w Wągrowcu.
Pożegnanie pani Teresy będzie miało miejsce jutro, w sobotę 18 stycznia na cmentarzu nowofarnym w Wągrowcu.
Ostatnie pożegnanie pani Haliny jutro, w sobotę 18 stycznia na cmentarzu komunalnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pani Gabrieli odbędzie się jutro, w sobotę 18 stycznia na cmentarzu komunalnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pana Grzegorza odbył się dzisiaj, w środę 15 stycznia na cmentarzu w Skokach.
Pogrzeb Patryka odbędzie się dzisiaj na cmentarzu komunalnym w Wągrowcu.
Pożegananie pani Uruszli odbędzie się w środę 15 stycznia na cmentarzu komunalnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pana Bogdana będzie miał miejsce w środę 15 stycznia na cmentarzu klasztornym w Wągrowcu.
Pogrzeb pana Marcina miał miejsce dzisiaj, w poniedziałek 13 stycznia na cmentarzu komunalnym w Wągrowcu.
Ostatnie pożegnanie pana Aleksandra odbędzie się w środę 15 stycznia na cmentarzu nowofarnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pani Władysławy odbył się w piątek 10 stycznia na cmentarzu w Srebrnej Górze.
Pogrzeb pana Kazimierza będzie miał miejsce w środę 8 stycznia na cmentarzu komunalnym w Wągrowcu.
Ostatnie pożegnanie pana Benedykta odbędzie się w czwartek 9 stycznia w Damasławku.
Pogrzeb pani Moniki odbędzie się w poniedziałek 7 stycznia na cmentarzu w Rogoźnie.
Ostatnie pożegnanie pana Andrzeja będzie miało miejsce w poniedziałek 6 stycznia na cmentarzu w Poznaniu.
Pogrzeb pani Ireny odbył się wczoraj, w czwartek 2 stycznia w Srebrnej Górze.
Pożegananie pani Marii odbędzie się w piątek 3 stycznia na cmentarzu farnym.
Ostatnie pożegnanie pani Stanisławy odbędzie się jutro, w sobotę 4 stycznia na cmentarzu farnym.
Pogrzeb pana Zdzisława odbędzie się w sobotę 4 stycznia na cmentarzu w Mieścisku.
Ostatnie pożegnanie pani Emilii odbędzie się w piątek 3 stycznia na cmentarzu nowofarnym.
Pogrzeb pani Aleksandry odbył się dzisiaj, w poniedziałek 30 ggrudnia na cmentarzu komunalnym.
Ostatnie pożegnanie pana Stanisława odbędzie się w poniedziałek 30 grudnia na cmentarzu klasztornym.
Pogrzeb pani Bolesławy odbędzie się jutro, w sobotę 28 grudnia na cmentarzu nowofarnym.
Pogrzeb pana Romana odbędzie się we wtorek 24 grudnia na cmentarzu nowofarnym.
Ostatnie pożegnanie pani Genowefy odbyło się w poniedziałek na cmentarzu komunalnym
Pogrzeb pani Janiny odbył się w piątek 20 grudnia na cmentarzu nowofarnym.
Pogrzeb pana Sebastiana odbędzie się w czwartek na cmentarzu klasztornym.
Ostatanie pożegnanie pani Krystyny odbędzie się w piątek 20 grudnia na cmentarzu farnym.
Ostatnie pożegnanie pana Eugeniusza odbędzie się we wtorek 17 grudnia na cmentarzu klasztornym.
Pogrzeb pana Wojciecha odbył się w sobotę 14 grudnia na cmentarzu komunalnym.
Pogrzeb pana Zdzisława odbył się dzisiaj, w poniedziałek 16 grudnia na cmentarzu nowofarnym.
Pogrzeb pana Marcina odbędzie się w czwartek na cmentarzu nowofarnym.
Ostatnie pożegnanie pana Konstatntego będą miały miejsce w środę na cmentarzu nowofarnym.
Pogrzeb pani Mieczysławy odbędzie się w piątek na cmentarzu w Lechlinie.
Ostatnie pożegnanie pana Jana w sobotę na cmentarzu komunalnym.
Pogrzeb pani Salomei odbędzie się w środę na cmentarzu starofarnym.
Pogrzeb pani Małgorzaty odbędzie się w piątek na cmentarzu komunalnym.
Pogrzeb pani Domiceli odbędzie się jutro, w środę na cmentarzu w Juncewie (gmina Janowiec Wlkp.)
Ostatnie pożegnanie pana Wiesława odbędzie się jutro, w środę na cmentarzu komunalnym.
Pogrzeba pani Barbary odbędzie się jutro, w sobotę na cmentarzu komunalnym.
Pogrzeb pani Bożeny będzie jutro, w piątek na cmentarzu komunalnym.
Ostatnie pożegnanie pani Teresy w sobotę na cmentarzu farnym.
Pogrzeb pana Zenona odbędzie się w sobotę na cmentarzu nowofarnym.
Pożegnanie pana Józefa odbędzie się w piątek na cmentarzu parafialnym w Mieścisku.
Pogrzeb pani Marii odbędzie się w czwartek na cmentarzu nowofarnym.
Ostatnie pożegnanie Pani Jadwigi odbędzie się jutro, we wtorek na cmentarzu komunalnym.
Pogrzeb pana Andrzeja odbędzie się w piątek na cmentarzu starofarnym.
Ostatnie pożegnanie pana Macieja jutro, w sobotę na cmentarzu komunalnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pana Benedykta odbędzie się w sobotę na cmentarzu komunalnym.
Pogrzeb pani Agnieszki będzie miał miejsce w czwartek na cmentarzu nowofarnym.
Ostatnie pożegnanie pani Stanisławy w czwartek o godz. 14.00 na cmentarzu nowofarnym.
Pogrzeb pana Czesława odbędzie się jutro, w środę o godz. 13.00 na cmentarzu nowofarnym.
Pogrzeb pana Mirosława odbędzie się w sobotę na cmentarzu nowofarnym.
Pogrzeba pani Henryki odbędize się w środę na cmentarzu w Łeknie.
Ostatnie pożegnanie pani Marianny już jutro, we wtorek na cmentarzu klasztornym.
Pogrzeb pana Arkadiusza Odbędzie się jutro, we wtorek na cmentarzu farnym.
Ostatnie pożegnianie pana Edmunda w środę na cmentarzu komunalnym.
Pogrzeb pana Łukasza odbędzie się w środę na cmentarzu komunalnym.
Ostatnie pożegnanie pana Aleksandra odbył się w sobotę 26 października na cmentarzu w Łeknie.
Pogrzeb pani Zofii odbędzie się jutro, w sobotę na cmentarzu w Wapnie.
Pogrzeb pani Melanii jutro, w piątek na cmentarzu komunalnym.
Ostatnie pożegnanie pani Danuty odbędzie się w sobotę na cmentarzu nowofarnym.
Ostatnie pożegnanie pana Feliksa będą miały miejsce w czwartek na cmentarzu komunalnym.
Pogrzeb pana Zdzisława miał miejsce dzisiaj, w środę na cmentarzu komunalnym.
Pogrzeb pana Jana odbędzie się jutro na cmentarzu nowofarnym.
Ostatnie pożegnanie pana Józefa odbyło się w sobotę na cmentarzu nowofarnym.
Pogrzeb pana Andrzeja odbędzie się jutro, w piątek na cmentarzu nowofarnym.
Ostatnie pożegnanie pana Antoniego będzie miało miejsce jutro, w piątek na cmentarzu komunalnym.
Pogrzeb pana Krzysztofa w piątek na cmentarzu komunalnym.
Pożegnanie pana Janusza jutro, w środę na cmentarzu komunalnym w Wągrowcu.
Pogrzeb pani Mirosławy odbędzie się jutro na cmentarzu komunalnym.
Osttanie pożegnanie pani Lucyny miało miejsce dzisiaj, w piątek na cmentarzu nowofarnym.
Pogrzeba Mariana Badziocha odbył się wczoraj, w czwartek na cmentarzu komunalnym.
Pogrzeb pani Zofii odbył się w środę w Grylewie.
Ostatnie pożegnanie już dzisiaj, w czwartek o godz. 10.30 na cmentarzu komunalnym.
Pogrzeb pana Sylwestra odbył się wczoraj, w środę na cmentarzu starofarnym.
Pogrzeb pani Marii obędzie się w środę na cmentarzu komunalnym.
Osttanie pożegnanie Stanisława Kniata we wtorek na cmentazru komunalnym.
Pogrzeb Zbyszko Kasperka odbędzie się jutro, we wtorek na cmentarzu komunalnym.
Ostatnie pożeganianie pani Teresy odbędzie się dzisiaj o godzinie 11.00 na cmentarzu komunalnym.
Pogrzeb pani Anny odbył się dzisiaj na cmenarzu nowofarnym.
Ostatnie pożegnanie odbędzie się jutro na cmentarzu komunalnym.
Pogrzeb pana Zbigniewa odbędzie się w środę na cmdentarzu nowofarnym.
Pogrzeb pana Stefana odbył się dzisiaj w Skokach.
Pogrzeb pani Ireny już dzisiaj, w poniedziałek 23 września na cmentarzu komunalnym.
Ostatnie pożegnanie pani Hanny jutro, we wtorek 24 września na cmentarzu farnym.
Pogrzeb pana Andrzeja odbędzie się jutro, w sobotę 21 września na cmentarzu nowofarnym.
Pogrzeb pani Janiny odbędzie się w środę na cmentarzu farnym.
Bliscy panią Kazimierę będą mogli uczestniczyć w jej ostatniej drodze jutro, czyli w środę na cmentarzu klasztornym.
Pogrzeb pana Michała Relewicza będzie miał miejsce w środę na cmentarzu klasztornym.
Pogrzeb pani Małogorzaty odbył się w sobotę na cmentarzu klasztornym.
Marka Bukowskiego bliscy w ostatnią drogę odprowadzili w sobotę na cmentarzu komunalnym.
Pogrzeb pana Macieja odbędzie się dzisiaj o 13.00 na cmentarzu komunalnym.
Ostatnia droga pana Ryszarda miała miejsce wczoraj, czyli w środę w Pruścach.
Pogrzeb księdza Stanisława w środę w Mieścisku.
Pogrzeb Jana Jendryki już dzisiaj, w poniedzialek na cemntarzu farnym.
Ostatnie pożegnanie Antoniego Ślangi we wtorek na cmentarzu nowofarnym.
Pogrzeba pana Krzysztof odbędzie się w sobotę na cmentarzu nowofarnym.
Ostatnie pożegnanie pana Władysława w sobotę na cmdentarzu komunalnym.
Pogrzeb pana Jarosława odbędzie się jutro na cmentarzu klasztornym.
Pożegnanie pani Krystyny w sobotę na cmentarzu nowofarnym.
Pogrzeb pana Witolda już dzsiaj, w piątek na cmentarzu komunalnym.
Uroczystości pogrzebowe pani Barbary odbędą się w czwartek na cmentarzu farnym.
Ostatnie pożegnanie Leszka Kowalczyka jutro, w czwartek na cmentarzu nowofarnym.
Pogrzeb pani Barbary odbędzie się we wtorek na cmentarzu nowofarnym.
Mariana Szpisa bliscy będą mogli pożegnać we wtorek na cmentarzu komunalnym.
Pogrzeb pani Ewy odbędzie się w sobotę na cmentarzu farnym.
Ostatnie pożegnanie pana Michała w sobotę na cmentarzu komunalnym.
Pogrzeb Władysława Guźlińskiego odbędzie się w piątek na cmentarzu komunalnym.
Uroczystości pogrzebowe Władysława Śrona będą miały miejsce w piątek na cmentarzu nowofarnym.
Pogrzeb Marty Majewskiej już jutro, we wtorek 20 sierpnia na cmentarzu parafialnym w Kamienicy
Uroczystości pogrzebowe Ewy Wrombel odbędą się w czwartek 22 sierpnia na cmentarzu komunalnym
Pogrzeb Józefy Kaszuba odbędzie się w sobotę na cmenatrzu starofarnym w Wągrowcu.
Pogrzeb Janiny Tylickiej w środę na cmentarzu nowofarnym.
Ostanie pożegnanie Władysława Piechowiaka odbędzie się w środę na cmentarzu komunalnym.
Pogrzeb Heleny Wawrzyniak odbył się w sobotę na cmentarzu nowofarnym.
Uroczystości pogrzebowe Edmunda Wolniewicza będą miały miejsce w najbliższy czwartek na cmentarzu komunalnym.
Pogrzeb Kazmierza Eichstaedta odbędzie się w środę na cmentarzu klasztornym.
Pogrzeb pani Stanisławy odbędzie się jutro o 13.00 na cmentarzu farnym.
Edwarda Urbaniaka będie można pożegnać jutro, w sobotę 3 sierpnia o 15.00 na cmentarzu komunalnym.
Uroczystości pogrzebowe Michała Rogowskiego jutro na cmentarzu farnym
Ostatnie pożegnanie Macieja Matuszewskiego w sobotę na cmentarzu nowofarnym
Pożegnanie Antoniego Kuzbka odbędzie się w sobotę na cmentarzu farnym
Pogrzeb Henryka Starszaka odbędzie się w sobotę 25 lipca na cmentarzu Nowofarnym
Marian Wieczorek zmarł 18 lipca. Jego pogrzeb odbędzie się w środę na Cmentarzu Nowofarnym.
Ludiwka Garbacka zostanie pochowana dzisiaj, we wtorek 23 lipca.
Janina Polega z domu Bączyk zmarła 15 lipca w wieku 91 lat. Uroczystości pogrzebowe odbędą się dzisiaj, 18 lipca.
Odeszła Mariola Piechowiak z domu Mruk. Uroczystości pogrzebowe odbędą się w środę 17 lipca.
Teklę Radzicką będzie można pożegnać jutro, w środę 17 lipca.
Rafał Urban zostanie pochowny dzisiaj, we wtorek 16 lipca na cmentarzu nowofarnym.
Pogrzeb Heleny Chrzempy odbędzie się jutro. Msza św. w wągrowieckiej Farze o godz. 11. Odprowadzenie zmarłej o 12 na Cmentarzu Nowofarnym.
Maria Piechocka zostanie pochowana dzisiaj (piątek) . O 10.30 msz św. w Kościele św. Wojciecha. Pogrzeb o godz. 12.00 na Cmentarzu Farnym.
Jadwiga Nawrocka zostanie pochowana w sobotę 13 lipca. Uroczystości pogrzebowe odbędą się w Popowie Kościelnym.
Ostatnie pożegnanie Adama Drewsa będzie miało miejsce w czwartek 11 lipca.
Zmarł Zbigniew Czajkowski. Pogrzeb odbędzie się w środę 10 lipca.
Odszedł Michał Orwat. Pogrzeb odbędzie się w środę 10 lipca.
Zmarła Janina Losa. Uroczystości pogrzebowe odbędą się we wtorek 9 lipca.
Zmarłego Bonifacego Biniewskiego pożegnać będzie można we wtorek 9 lipca.
Krystyna Grębka odeszła 4 lipca. Pogrzeb odbył się w sobotę 6 lipca.

Czytaj także

OSTATNIE POŻEGNANIE: Odszedł od nas Tadeusz Bartoszek

Redakcja

OSTATNIE POŻEGNANIE: Odeszła od nas Wioletta Kaczmarek

Redakcja

OSTATNIE POŻEGNANIE: Odeszła od nas Karolina Gracz

Redakcja