Okno na Wągrowiec
Społeczeństwo Wiadomości

Ogrzewasz prądem? Złóż wniosek o dodatek!

Gospodarstwa domowe wykorzystujące do ogrzewania energię elektryczną mogą już składać wnioski o dodatek elektryczny. Jest to jednorazowe wsparcie w wysokości 1000 lub 1500 zł.

W Wągrowcu wnioski o przyznanie dodatku można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej przy ulicy Krótkiej 4c (pok. 2) do 1 lutego 2023 roku. Dodatek będzie wypłacany do 31 marca 2023 r.

Dodatek elektryczny jest przeznaczony dla gospodarstw domowych, w których głównym źródłem ogrzewania jest energia elektryczna. Jego wysokość została zróżnicowana w zależności od rocznego zużycia energii elektrycznej uprawnionego gospodarstwa domowego. W przypadku, gdy zużycie w 2021 r. nie przekraczało 5 MWh, kwota dodatku wynosi 1000 zł. Jeżeli zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w 2021 r.  przekroczyło 5 MWh, wówczas kwota dodatku to 1500 zł.

Aby uzyskać dodatek elektryczny w podwyższonej kwocie, do wniosku należy dołączyć rozliczenie z przedsiębiorstwem energetycznym, potwierdzające zużycie energii elektrycznej w 2021 r. przekraczające 5 MWh. Kolejnym warunkiem koniecznym do otrzymania dodatku elektrycznego jest uzyskanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB). Obowiązuje przy tym zasada: jeden adres zamieszkania, jeden dodatek elektryczny. Dodatek elektryczny przysługuje też gospodarstwom domowym posiadającym wyłącznie pompy ciepła, które są ich głównym źródłem ogrzewania.

Dodatek elektryczny nie przysługuje:

– gospodarstwom domowym posiadającym mikroinstalacje PV, które ogrzewają się głównie energią elektryczną,

– gospodarstwom domowym posiadającym pompy ciepła oraz mikroinstalacje FV,

– gospodarstwom domowym objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego,

– osobie w gospodarstwie domowym, objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku na inne źródła ciepła,

– osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz.U. poz. 1477 i 1692).

We wniosku znajdują się dane o wnioskodawcy i wszystkich członkach jego gospodarstwa domowego. Należy podać też numer konta bankowego i określić organ samorządu, do którego składany jest wniosek. Należy również wskazać główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego wnioskodawcy, które zostało zgłoszone lub wpisane do CEEB.

We wniosku trzeba oświadczyć m.in., że gospodarstwo nie korzysta z dodatku węglowego, ani innych dodatków przewidzianych w ustawie o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła. Dodatek elektryczny nie przysługuje gospodarstwom domowym, które posiadają mikroinstalację OZE, której produkcja jest rozliczana zgodnie z ustawą o OZE.

Źródło: wagrowiec.eu

Czytaj także

Staruszka nocą dobijała się do mieszkań! Interweniowała policja [FOTO]

Redakcja

ZKM PRZYPOMNA: Od poniedziałku miejskie autobusy jeżdżą jak w wakacje

Redakcja

Złoty medal dla wągrowieckiego kombatanta [FOTO]

Redakcja