Okno na Wągrowiec

Komunikacja Na własne oczy Wiadomości Wydarzenia

Na ulicy Antoniewskiej praca wre [ZDJĘCIA]

BNP-misja-sam-800x600

Trwają prace związane z przebudową ulicy Antoniewskiej w Skokach.

Przypomnijmy, że w wyniku ogłoszonego przetargu wyłoniono wykonawcę – to firma ze Żnina „Kowalski Budownictwo sp. z o.o.”.

 Dodajmy, że powiat wągrowiecki pozyskał 60 proc. dofinansowania na to zadanie z Funduszu Dróg Samorządowych. 

Całkowita kwota zadania wynosi nieco ponad 4,1 miliona zł. A wymagany termin wykonania robót budowlanych to połowa sierpnia tego roku, a termin całkowitego wykonania przedmiotu umowy to koniec sierpnia.

Znaczna część przebudowy ul. Antoniewskiej obejmuje kanalizację deszczową, stanowiącą zadanie własne gminy. Już na etapie dokumentacji uzgodniono, że zostanie ona tak zaprojektowana, by odbierała wody opadowe z ulic gminnych łączących się z drogą powiatową. W ten sposób zadanie gminy zostanie zrealizowane przy dużym udziale środków zewnętrznych.

Źródło: Powiat wągrowiecki

kondolencje Dziwulski
Podziekowania Ewertowska
kondolencje Bartkowiak Wojewoda
kondolencje Bartkowiak
kondolencje Ewertowski

Czytaj także

Biblioteka się przeniosła do domu kultury [ZDJĘCIA]

Krzysztof Czapul

Uczniowie ze Skoków ZBIERAJĄ pieniądze dla HOSPICJUM. W Wągrowcu na stoliki dla SZPITALA

Krzysztof Czapul

Punkt SZCZEPIEŃ masowych w Skokach już DZIAŁA [ZDJĘCIA]

Krzysztof Czapul