Okno na Wągrowiec
Samorząd i polityka Społeczeństwo Wiadomości Wydarzenia

KŁOPOTY GMINY WAPNO: Wójt wydaje oświadczenie i uspokaja mieszkańców

Wójt Maciej Kędzierski postanowił odnieść do medialnych doniesień o kłopotach gminy Wapno.

Wójt przyznaje, że gmina ma kłopot ze spłatą zadłużenia. Zapewnia jednak, że władze gminy podjęły działania, które ten problem mają rozwiązać. Między innymi z wierzycielami ustalono dostosowanie wielkości rat do możliwości finansowych gminy.

Przygotowano również wieloletnią prognozę finansową oraz budżet na 2020 rok, który w terminie wysłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej. Dodajmy, ze zdaniem wójta przyszłoroczny budżet nie zakłada deficytu, ale normalne funkcjonowanie Gminy Wapno.

Wójt Kędzierski zapewnia także, że w roku bieżącym w żadnym okresie gmina nie utraciła płynności finansowej.

Oświadczenie Wójta Gminy Wapno:

W związku z pojawiającymi się doniesieniami medialnymi odnoszącymi się do sytuacji finansowej Gminy Wapno chciałbym uspokoić Mieszkańców Gminy i wyjaśnić kilka kwestii związanych z funkcjonowaniem naszego samorządu w kolejnych latach.

Rok 2019 jest rokiem szeroko zakrojonej restrukturyzacji, zarówno modelu funkcjonowania oraz finansowania Gminy Wapno. Mając świadomość stojących przed naszym samorządem wyzwań polegających na zagrożeniu wynikającym z niemożności obsługi i spłaty istniejącego zadłużenia, podjęto szereg kroków, aby zatrzymać ten proces. Priorytetem było urealnienie i uszczelnienie wydatków w administracji publicznej i mogę stwierdzić, iż działania te zakończyły się sukcesem.

Zadaniem postawionym przed nowym Skarbnikiem Gminy było stworzenie modelu finansowego, który pozwalałby począwszy od 2020 roku tworzyć budżety oparte na realnych założeniach dotyczących zarówno przychodów i rozchodów naszej gminy. Bardzo istotną kwestią było również stworzenie wieloletniej prognozy finansowej opartej na faktycznych możliwościach finansowych, nie opartych na sprzedaży majątku w celu pokrycia działalności bieżącej lub inwestycyjnej. Stworzenie takiej ramy finansowej wymagało podjęcia rozmów z naszymi wierzycielami, ponieważ dostosowanie wielkości rat kredytów do możliwości finansowych gminy powoduje zachowanie indywidualnych wskaźników zadłużenia wynikających z ustawy o finansach publicznych.

Chciałbym poinformować, iż te rozmowy zakończyły się powodzeniem. Gmina Wapno złożyła projekt budżetu na rok 2020 do Regionalnej Izby Obrachunkowej zgodnie z terminem ustawowym. Projekt budżetu oraz wieloletnia prognoza finansowa spełnia wszystkie wymagania wynikające z ustawy o finansach publicznych, a to co dla mnie jest istotne to fakt, iż dokumenty te oparte są na prawdziwych danych możliwych do wykonania.

Projekt budżetu na 2020 rok nie zakłada deficytu, zakłada natomiast normalne funkcjonowanie Gminy Wapno. Wszystkie aspekty działalności jednostki samorządu terytorialnego nie są zagrożone i chciałbym podkreślić, że również w roku bieżącym w żadnym okresie gmina nie utraciła płynności finansowej.

Pod względem inwestycyjnym czekają nas również prace związane z przenosinami przedszkola i jest to sprawa priorytetowa, która zostanie zrealizowana. W tym miejscu chciałbym podziękować Radzie Gminy Wapno za wsparcie moich działań oraz chciałbym podziękować Mieszkańcom gminy, którzy wykazują duże zrozumienie i cierpliwość.

Fot. FB Centrum Ostrzeżeń Pogodowych Pałuki

Czytaj także

Dawid Ogrodnik potwierdza, że jest już po ślubie!

Redakcja

ALE JUBILEUSZ: 103. urodziny pani Heleny! [FOTO]

Redakcja

WYPADEK: Samochód zjechał z drogi i uderzył w drzewo [FOTO]

Redakcja