Okno na Wągrowiec
Samorząd i polityka Społeczeństwo Wiadomości

Jest praca w urzędzie. Potrzebny ktoś do oświaty

Burmistrz Skoków szuka pracownika.

Burmistrz Tadeusz Kłos ogłosił nabór na wolne stanowisko pracy w kierowanym przez siebie urzędzie.

Poszukiwany jest inspektor ds. oświaty. Wymagania niezbędne: wykształcenie wyższe; minimalny udokumentowany staż pracy – 3 lata; znajomość przepisów ustawy prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty, ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3. Szczegółowe wymagania i informacje na temat konkursu na stronie: www.gmina-skoki.pl

Dokumenty aplikacyjne powinny byś własnoręcznie podpisane i złożone osobiście lub doręczone listownie do 30 sierpnia na adres: Urząd Miasta i Gminy w Skokach, ul. Ciastowicza 11, 62-085 Skoki; Dokumenty należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na stanowisko urzędnicze inspektor ds. oświaty”).

Dokumenty, które wpłyną po wyżej określonym terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą uwzględniane.

Dodatkowych informacji związanych z naborem udziela Kierownik Referatu Oświaty, tel. (61) 8925 800.

Czytaj także

W Skokach będzie STREFA KIBICA! Wspólnie obejrzeć będzie można mecz POLSKA – HOLANDIA

Redakcja

Michał Piaskiewicz z urzędu w Wągrowcu przechodzi do Skoków

Krzysztof Czapul

Burmistrz szuka urzędników. Na razie jest tylko jeden kierownik

Krzysztof Czapul