Okno na Wągrowiec

Społeczeństwo Wiadomości Wydarzenia

JEST PRACA: Urząd miejski w Wągrowcu ogłosił nabór na cztery stanowiska urzędnicze

Oferty można składać do wtorku 2 marca.

W pierwszym z naborów urząd poszukuje specjalisty ds. administracyjnych.

Do jego obowiązków należeć będzie m.in.: składanie propozycji do projektu budżetu miasta oraz zmian w budżecie w zakresie prowadzonych spraw, zastępowanie w zakresie obowiązków pracownika do spraw organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej w czasie jego nieobecności, prowadzenie gospodarki drukami i formularzami, zaopatrywanie urzędu w materiały biurowe, środki czystości, sprzęt i wyposażenie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Urzędu, administrowanie mieniem Urzędu – więcej.

Urząd poszukuje również osoby na stanowisko urzędnicze specjalisty ds. egzekucji administracyjnej. Do jego obowiązków należeć będzie m.in.: analiza zaległości figurujących na kontach podatników z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, prowadzenie działań informacyjnych przed wystawieniem upomnień oraz ewidencjonowanie tych działań, terminowe i prawidłowe wystawianie upomnień  oraz tytułów wykonawczych na zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, udzielanie informacji dłużnikom o prowadzonym postępowaniu egzekucyjnym, prowadzenie działań mających na celu zapobieganie przedawnieniu należności podatkowych – więcej.

Prowadzony jest także nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze specjalisty ds. gospodarki odpadami, do którego obowiązków należeć będzie m.in.: prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie naliczenia lub zmiany wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, weryfikowanie danych zawartych w składanych deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wykonywanie czynności kontrolnych w zakresie funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, analiza sprawozdań składanych przez przedsiębiorców w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, sporządzanie rocznych sprawozdań z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, sporządzanie rocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi – więcej.

Urząd Miejski poszukuje także na stanowisko urzędnicze specjalisty ds. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W tym przypadku będzie on zobowiązany m.in. do: prowadzenia księgowości w zakresie realizowanych dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, bieżącego rozliczania zaewidencjonowanych wpłat, wyjaśniania powstałych rozbieżności oraz przygotowywania dyspozycji zwrotów nadpłat, uzgadniania sald przypisów i odpisów dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi z komórką odpowiedzialną za ich dokonywanie – więcej.

Termin składania dokumentów na wszystkie wymienione stanowiska urzędnicze upływa 2 marca 2021 r. o godz. 12:00.

Dokumenty aplikacyjne należy przesłać listem na adres Urzędu  Miejskiego w Wągrowcu, 62-100 Wągrowiec, ul. Kościuszki 15a albo złożyć w Punkcie Bezpośredniej Obsługi Klientów (wejście C z lewej strony budynku Starostwa Powiatowego w Wągrowcu – w Punkcie należy wybrać telefoniczny numer 103, w celu przekazania informacji o potrzebie złożenia oferty).

Źródło: wagrowiec.eu

Czytaj także

ZOSTAŃ MASZYNISTĄ ALBO KONDUKTOREM. Koleje Wielkopolskie poszukują pracowników

Remigiusz Priebe

MATKA POZOSTAWIŁA 4-LATKA W PARKU 600-LECIA. Płaczącym dzieckiem zaopiekowali się policjanci

Remigiusz Priebe

COVID-19: W powiecie wągrowieckim TYLKO DWA nowe zakażenia [RAPORT DZIENNY]

Krzysztof Czapul