Okno na Wągrowiec
Wiadomości

JEST PRACA: Burmistrz nadal szuka tego urzędnika

Urząd miejski w Wągrowcu właśnie wydłużył nabór na to stanowisko.

Poszukiwany jest specjalista do spraw dróg i oświetlenia. To praca na cały etat.

Wymagania niezbędne to obywatelstwo polskie, pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych, brak skazania za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe.

Wykształcenie wyższe profil: drogowy, mostowy, budowlany, elektryczny i pokrewne, geodezyjny, gospodarka przestrzenna, geologia, transport drogowy, prawo, inżynieria ruchu, ekonomia, administracja, inżynieria środowiska. Dobra znajomość obsługi komputera, w tym obsługa MS Office – w szczególności Word, Excel, umiejętność planowania i sprawnej organizacji pracy, umiejętności komunikacyjne, dyspozycyjność, odporność na stres, prawo jazdy kat. B.

Początkowo na oferty czekano do minionego poniedziałku 27 marca, ale najwyraźniej chętnych zabrakło lub nie spełniali oni wymagań. Dlatego konkurs wydłużono.

Teraz komplet dokumentów aplikacyjnych należy składać lub przesłać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Nabór – specjalista ds. dróg i oświelenia” (na kopercie należy podać: imię i nazwisko oraz adres do korespondencji) do wtorku 11 kwietnia, do godz. 11 00.

Dokumenty aplikacyjne należy przesłać listem na adres Urzędu  Miejskiego w Wągrowcu, 62-100 Wągrowiec, ul. Kościuszki 15a albo złożyć w Urzędzie Miejskim w Wągrowcu, ul. Kościuszki 15a – parter Punkt Informacyjny.

Szczegóły oferty znajdziesz tutaj:

http://bip.wagrowiec.eu/wagrowiecm/bip/nabor-pracownikow-oferty-pracy-w-urzedzie-miejskim/nabor-na-stanowisko-urzednicze-specjalisty-ds.-drog-i-o%C5%9Bwietlenia.html

Czytaj także

Burmistrz zaprasza na spotkanie w sprawie ulicy Skockiej

Redakcja

Sanepid zaprasza na Światowy Dzień bez Tytoniu

Krzysztof Czapul

Wiemy jak autobusy ZKM będą kursować w Boże Ciało i dzień po nim

Redakcja