Okno na Wągrowiec
Społeczeństwo Wiadomości Wydarzenia

Dzienny Dom Opieki Medycznej w Wągrowcu rozpoczyna rekrutację. Kto może z niego skorzystać?

Działalność domu skierowana będzie do starszych mieszkańców wszystkich gmin powiatu wągrowieckiego.

Pobyt w Dziennym Domu Opieki Medycznej (DDOM) to wsparcie skierowane do osób niesamodzielnych, w szczególności do osób w wieku starszym (kobiety po 60 roku życia, mężczyźni po 65), których stan zdrowia nie pozwala na pozostawanie wyłącznie pod opieką podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, a jednocześnie nie wymaga całodobowego nadzoru lekarskiego i pielęgniarskiego.

Pomoc będzie realizowana w obiekcie znajdującym się na terenie Szpitala Powiatowego w Wągrowcu, w byłych gabinetach Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego (w jego nowszej, dobudowanej części). Pacjenci znajdą się pod opieką specjalistycznego personelu – lekarzy specjalistów w dziedzinie rehabilitacji medycznej, geriatrii, neurologii, kardiologii i psychiatrii, pielęgniarek, fizjoterapeuty, opiekuna medycznego, terapeutów zajęciowych oraz psychologa.

Czas pobytu będzie ustalany indywidualnie przez zespół terapeutyczny i nie będzie krótszy niż 30 dni roboczych i dłuższy niż 120 dni roboczych. W tym czasie personel DDOM będzie się starał zwiększyć sprawność i samodzielność podopiecznych, aby mogli dalej jak najlepiej funkcjonować w swoim miejscu zamieszkania.

Do pobytu w DDOM kwalifikują się:

  • pacjenci po przebytej hospitalizacji, których stan zdrowia wymaga bardziej zintensyfikowanej opieki, w celu poprawy stanu zdrowia oraz przeciwdziałania postępującej niesamodzielności,
  • pacjenci pozostający pod opieką podstawowej opieki zdrowotnej, którym w okresie ostatnich 12 miesięcy udzielone zostały świadczenia zdrowotne z zakresu leczenia szpitalnego,
  • pacjenci pozostający pod opieką podstawowej opieki zdrowotnej, których stan zdrowia wskazuje na możliwość pojawienia się konieczność podjęcia leczenia szpitalnego.

Świadczenia w dziennym domu opieki medycznej udzielane są pacjentom wymagającym, ze względu na stan zdrowia, świadczeń pielęgnacyjnych, opiekuńczych i rehabilitacyjnych oraz kontynuacji leczenia, a niewymagającym hospitalizacji w oddziale szpitalnym, którzy uzyskali odpowiednie wyniki w ocenie skalą poziomu samodzielności.

Wągrowiecki Dzienny Dom Opieki Medycznej rozpoczął rekrutację pierwszych podopiecznych, których przyjmie już w sierpniu. Wszystkie osoby spełniające kryteria oraz ich opiekunowie mogą się kontaktować z pracownikami DDOM, którzy pomogą w procesie rekrutacji, a także udzielą wszelkich potrzebnych informacji:

  • Miłosz Drążkiewicz – tel. 797 811 110
  • Magdalena Filipowska – tel. 798 922 786

Źródło: Centrum Kompetencji Grupa Szkoleniowo-Doradcza

Czytaj także

Kadra narodowa piłkarek ręcznych na zgrupowanie przyjedzie do Wągrowca

Redakcja

Nowy Król Zielonoświątkowy w Wągrowcu

Redakcja

45-metrowa wieża ma stanąć na wągrowieckiej Osadzie. Radny apeluje

Krzysztof Czapul