Okno na Wągrowiec


Samorząd i polityka Społeczeństwo Wiadomości Wydarzenia

BURMISTRZ WĄGROWCA DOSTAŁ WOTUM ZAUFANIA I ABSOLUTORIUM

Jarosław Berendt jako ostatni w regionie otrzymał to poparcie od radnych.

Spokojne głowy mogli mieć już wszyscy burmistrzowie, wójtowie, a nawet starosta wągrowiecki. Wszyscy oni mieli już za sobą sesje absolutoryjne, gdzie dostali oni od radnych wotum zaufania oraz absolutorium (wszyscy oni z dużą większością, a niektórzy wręcz jednogłośnie).

Najdłużej czekał na to burmistrz Wągrowca. Początkowo sesja odbyć się miała pod koniec czerwca, ale ostatecznie przeniesiono ją na dzisiaj, wtorek 21 lipca. Dodajmy, że była to pierwsza sesja od wybuchu epidemii, na której radni spotkali się osobiście (poprzednie odbywały się online).

Jarosław Berendt w swoim przemówieniu podkreślał konieczność budowy wspólnoty i współdziałania ponad podziałami.

– Sukces odniesiemy tylko wówczas, gdy będziemy razem. Gdy wzniesiemy się ponad to, co nas dzieli, widząc wyraźniej to, co nas łączy – mówił burmistrz, który w swoim wystąpieniu mocno podkreślał zasługi swoich poprzedników – Stanisława Wilczyńskiego oraz Krzysztofa Poszwy. 

Ostatecznie radni w głosowaniu burmistrzowi Wągrowca udzielili zarówno wotum zaufania jak i absolutorium.

WOTUM ZAUFANIA

Za: Wiesława Kadow, Danuta Kaniewska, Robert Kotecki, Joanna Kramer-Neumann, Iwona Matuszak-Łosińska, Tomasz Mazurek, Natalia Pałczyńska, Marek Piekutowski, Andrzej Reis, Danuta Strzelecka-Purczyńska, Jakub Zadroga.

Przeciw: Krzysztof Bucholc, Krzysztof Poszwa, Maciej Patelski, Bogdan Smykowski, Alicja Trytt, Wiesław Zając, Ryszard Zych.

Wstrzymali się: Dariusz Bąk, Włodzimierz Naumczyk.

ABSOLUTORIUM

Za: Wiesława Kadow, Danuta Kaniewska, Robert Kotecki, Joanna Kramer-Neumann, Iwona Matuszak-Łosińska, Tomasz Mazurek, Natalia Pałczyńska, Marek Piekutowski, Andrzej Reis, Danuta Strzelecka-Purczyńska, Jakub Zadroga, Włodzimierz Naumczyk.

Przeciw: Krzysztof Bucholc, Krzysztof Poszwa, Bogdan Smykowski, Alicja Trytt, Wiesław Zając,

Wstrzymali się: Dariusz Bąk, Maciej Patelski, Ryszard Zych.

Czytaj także

UCZENNICE Liceum popierają PROTEST i NIE BIORĄ udziału w LEKCJACH. Dyrektor: To nieobecność NIEUSPRAWIEDLIWIONA

Krzysztof Czapul

Dziś w Wągrowcu MARSZ KOBIET! A pod kościołami ZBIERAĆ się mają PRZECIWNICY tego PROTESTU

Krzysztof Czapul

Spółdzielnia prosi MIESZKAŃCÓW o prawidłowe korzystanie z… TOALETY

Krzysztof Czapul