Okno na Wągrowiec
Jubileusze Kronika Na sygnale Wiadomości Wydarzenia

Ale piękny jubileusz OSP w Czerlinie!

W sobotę 6 lipca przy świetlicy wiejskiej w Czerlinie odbyła się uroczystość 85-lecia istnienia OSP w Czerlinie i Dzień Seniora członków OSP z terenu Miasta i Gminy Gołańcz.

Uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem sztandaru i odśpiewaniem hymnu Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. Następnie Prezes OSP w Czerlinie druh Aleksander Wenzel przywitał przybyłych gości:

 • Członka Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Województwa Wielkopolskiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polski w Poznaniu druha Andrzeja Woźnickiego,
 • Starostę Wągrowieckiego Tomasza Kranca,
 • Zastępcę Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu kapitana Michała Mulkę,
 • Wiceburmistrz Miasta i Gminy Gołańcz Urszulę Wierzbicką,
 • Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Gołańcz Karola Brzezińskiego wraz z radnymi.
 • Prezesa Oddziału Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polski w Gołańczy druha Mariusza Poprawskiego,
 • Starszego specjalistę do spraw informatyki, ochrony przeciwpożarowej, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego Krzysztofa Rakoczego,
 • Sołtysa wsi Czerlin Marka Szudlarza,
 • Druhów strażaków, przybyłych gości.

Druhna Alicja Czajkowska przedstawiła historię OSP w Czerlinie.

Ochotnicza Straż Pożana w Czerlinie 1939 r.

Członek Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Województwa Wielkopolskiego ZOSP RP w Poznaniu druh Andrzej Woźnicki odznaczył sztandar Ochotniczej Straży Pożarnej w Czerlinie „Brązowym Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa” oraz odznaczył wraz z Prezesem Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Gołańczy druhem Mariuszem Poprawskim „Brązowym Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa” druhów: Kazimierza Czajkowskiego, Aleksandra Wenzla i Rafała Wenzla. Wiceburmistrz Miasta i Gminy Gołańcz Urszula Wierzbicka wraz z Przewodniczącym Rady Miasta i Gminy Gołańcz Karolem Brzezińskim wręczyli OSP w Czerlinie „Medal Karola Libelta”.

Uchwałą Prezydium Zarządu Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Gołańczy odznakami „Za wysługę lat” odznaczeni zostali druhowie:

 • za 50 lat: Eugeniusz Badowski,
 • za 40 lat: Krzysztof Pauszek, Zbigniew Salamon,
 • za 35 lat: Waldemar Gustek,
 • za 30 lat: Aleksander Wenzel,
 • za 25 lat: Grzegorz Bednarski,
 • za 20 lat: Edmund Balcerzak, Karol Leszczyński, Wojciech Szkudlarz,
 • za 15 lat: Przemysław Salomon.
 • za 5 lat: Alicja Czajkowska.

W trakcie uroczystości wręczono tytuł „Działacz OSP Roku 2019” druhowi Karolowi Frieske (OSP w Chojnie) oraz tytuł „Strażak Roku 2019” druhnie Alicji Czajkowskiej. Młodzieżowa drużyna pożarnicza przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Czerlinie złożyła ślubowanie
a następnie Prezes i Naczelnik OSP w Czerlinie wręczyli legitymacje członkowskie członkom MDP. Wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni do wspólnej fotografii oraz na poczęstunek do świetlicy.

oprac. druhna Alicja Czajkowska, fot. dh Tomasz Dembski (OSP w Olesznie)

Czytaj także

WĄGROWIEC: Powiatowe Obchody Dnia Strażaka 2024 [FOTO]

Redakcja

Powołanie Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu [FOTO]

Redakcja

20 lat pracy zawodowej dyrektorki przedszkola

Redakcja