Okno na Wągrowiec
Społeczeństwo Wiadomości

Zebranie sprawozdawcze stowarzyszenia prowadzącego hospicjum, jadłodajnię i noclegownię [FOTO]

artdent baner

– Składam podziękowania za przykładną pracę na rzecz chorych i potrzebujących” – powiedział starosta wągrowiecki Tomasz Kranc podczas zebrania sprawozdawczego Stowarzyszenia im. ks. Jerzego Niwarda Musolffa w Wągrowca, które prowadzi: hospicjum, jadłodajnię i noclegownię.

Stowarzyszenie, którym kieruje ks. prałat Andrzej Rygielski, zostało zarejestrowane w 2000 roku w Sądzie Okręgowym w Poznaniu, aby spełniać potrzeby mieszkańców. Celem stowarzyszenia jest działalność dobroczynna, ochrona zdrowia  i pomoc społeczna osobom znajdującym się w trudnej sytuacji bez względu na wyznanie i światopogląd. Prowadzenie opieki hospicyjnej nad terminalnie chorymi, niesienie pomocy bezdomnym i niezaradnym życiowo.

W ciągu całego 2022 roku pod opieką hospicjum było 750 pacjentów, 165 – w hospicjum stacjonarnym oraz 585 w domowym. W Jadłodajni wydano 12.500 gorących posiłków, co jest więcej o 3793 posiłków niż w 2021 roku. Zasadą jest, że każda osoba, która zgłosi się do Jadłodajni otrzyma bezpłatny posiłek. Nie obsługiwane są osób nietrzeźwe. Zorganizowano 1941 noclegów dla bezdomnych. Każda osoba w noclegowni ma do dyspozycji węzeł sanitarny z ciepłą wodą. Warunkiem skorzystania z noclegowni jest stan trzeźwości. Zarząd Stowarzyszenia odbył pięć posiedzeń protokołowanych oraz kilkanaście spotkań związanych z koniecznością załatwienia bieżących spraw, podczas których podjął pięć uchwał.

Z okazji XXX Światowego Dnia Chorego uroczystą Eucharystię w intencji chorych i cierpiących oraz tych, którzy niosą pomoc i ulgę w cierpieniu, odprawił Ksiądz Arcybiskup Wojciech Polak – Prymas Polski. W październiku 2022 roku wągrowieckie hospicjum odwiedził Ksiądz Arcybiskup Jana Romeo Pawłowskiego – przewodniczący nowo utworzonej Trzeciej Sekcji Sekretariatu Stanu Stolicy Apostolskiej oraz delegat do spraw Nuncjatur Apostolskich na Świecie. W grudnia 2022 roku w Hospicjum modlono się przed kopią cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. „Pola Nadziei” to akcja, propagująca ideę wolontariatu oraz bezinteresowną pomoc chorym i ich rodzinom. W ubiegłorocznej wiosennej akcji „Pola Nadziei” czynny udział wzięło 122 wolontariuszy z 9 szkół podstawowych.

Do wyposażenia Hospicjum zakupiono m. in.: chłodziarkę farmaceutyczną, klimę, koncentrator tlenu, łóżko rehabilitacyjne, zestawy mebli, zmywarki. Także dokonano remonty, naprawy, konserwacje i przeglądy pomieszczeń i urządzeń.

Stowarzyszenie było kontrolowane przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Wągrowcu, Państwową Inspekcję Pracy Oddział w Pile, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Pile.

Stowarzyszenie pozyskuje środki na działalność z Narodowego Funduszu Zdrowia, darowizn pieniężnych, darowizn rzeczowych, dotacji od samorządów, nawiązek, składek członkowskich, zbiórek publicznych oraz parafii dekanatu wągrowieckiego.

Po przedstawieniu sprawozdań jednogłośnie udzielono absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia im. ks. Jerzego Niwarda Musolffa za 2022 rok działalności.

W zebraniu wzięli również udział: wicestarosta Michał Piechocki, wójt gminy Wągrowiec Przemysław Majchrzak, burmistrz Rogoźna Robert Szuberski.

Obecny Zarząd tworzą: ks. prałat Andrzej Rygielski – prezes, Bogumiła Nickiel – wiceprezes, Stanisław Owsiany – sekretarz, Marian Talaczyński – skarbnik, członkowie Bronisław Pędzisz i Piotr Stanowski; komisja rewizyjna: January Bątkiewicz – przewodniczący, Piotr Jarczak – sekretarz i Rober Jabłoński – członek komisji.

Tekst i foto: Jan Maćkowiak

Czytaj także

Dziś podpisano umowę na rewitalizację plaży miejskiej w Wągrowcu [FOTO]

Redakcja

Oliwia znów wyróżniona na ogólnopolskim konkursie muzycznym

Redakcja

Dziś rusza wypożyczalnia sprzętu wodnego na plaży miejskiej [FOTO]

Redakcja