Okno na Wągrowiec

Kronika Wiadomości

ZDARZYŁO SIĘ: 75 lat temu powstała w Gołańczy SZKOŁA ROLNICZA [ZDJĘCIA]

BNP-misja-sam-800x600

Dokładnie 3 listopada 1945 roku w Gołańczy rozpoczęła działalność Dwuletnia Gminna Szkoła Rolnicza.

Organizatorem i pierwszym kierownikiem szkoły rolniczej w Gołańczy był inżynier Florian Jóźwiak.

Jak informuje pasjonat lokalnej historii Sławomir Maciaszek, nie było problemu z naborem uczniów do pierwszej klasy, którą w całości utworzyło 24 młodych mężczyzn, w wieku 18-30 lat. Co ciekawe, bywało i tak, że przy stole lekcyjnym zasiadł uczeń ubrany jeszcze w mundur wojskowy, a nauczyciel był prawie jego rówieśnikiem.

Nauczyciele mieli więc za zadanie przede wszystkim zniwelować różnice w wykształceniu podstawowym między uczniami, a dopiero w drugiej kolejności następowało przekazywanie nowych treści i podnoszenie poziomu wiadomości, umiejętności i sprawności. Pierwsi absolwenci Dwuletniej Gminnej Szkoły Rolniczej (z pierwszego naboru) w Gołańczy ukończyli ją 31 października 1947r.

W 1946 roku dokonany został drugi nabór do szkoły rolniczej w Gołańczy. Tym razem przyjęto także dziewczęta. Zmieniła się w związku z tą sytuacją nazwa placówki na Dwuletnia Męska i Żeńska Szkoła Rolnicza w Gołańczy.

W pierwszym okresie funkcjonowania szkoły, tj. w latach 1945-1950, jej główną bazę stanowiły zaadaptowane obiekty i pomieszczenia należące wcześniej do poniemieckiego gospodarstwa rolnego przy ul. Walki Młodych 20. Budynek szkolny mieścił się w byłym mieszkaniu i składał się z dwóch izb lekcyjnych, kuchni, pokoju nauczycielskiego oraz z jadalni i pokojów na poddaszu. Do szkoły należały także zabudowania gospodarcze, tj. chlewnia, obora i stodoła, oraz 50 ha ziemi uprawnej.

Z relacji pierwszych absolwentów oraz byłych nauczycieli wynika, iż ówczesna baza szkoły była bardzo skromna. Uczniowie w klasach siedzieli przy stołach na ciężkich dębowych taboretach. Brakowało fachowych podręczników, podstawowych pomocy naukowych i zeszytów. Uczniowie sami pod kierunkiem nauczycieli wykonywali plansze, wykresy, modele figur geometrycznych i inne eksponaty potrzebne do prowadzenia zajęć lekcyjnych. Mimo tych kłopotów, zarówno wśród nauczycieli, jak i uczniów był duży zapał i entuzjazm do pracy.

Głównym zadaniem szkoły, według zaleceń ówczesnych władz, było przygotowanie teoretyczne i praktyczne młodzieży do samodzielnego prowadzenia gospodarstwa rolnego, a w przypadku dziewcząt również do prowadzenia gospodarstwa domowego. Z tego względu bardzo ważne dla szkoły rolniczej było posiadanie własnej bazy do szkolenia praktycznego. Szkoła w Gołańczy od początku swojego działania taką bazę posiadała.

W 1945r. w gospodarstwie szkolnym było zatrudnionych na stałe pięciu pracowników, którzy mieli do pomocy uczniów odbywających praktykę zawodową w ramach codziennych dyżurów. Znany jest ówczesny stan pogłowia zwierząt w gospodarstwie, np. w chlewni było pięć loch, 60 prosiąt, warchlaków i tuczników, w oborze 12 sztuk bydła, w tym krowy, jałówki i cielęta, a w stajni sześć koni. Podczas pełnionych dyżurów uczniowie zapoznawali się z każdym stanowiskiem pracy w gospodarstwie, np. czyścili zwierzęta, karmili je, ważyli, dokonywali udoju krów, dbali o pomieszczenia gospodarcze, naprawiali sprzęt rolniczy itd.

Dla uczniów dojeżdżających do szkoły w Gołańczy uruchomiony został niewielki internat, który mieścił się w podwórzu budynku przy ul. Walki Młodych 10. Tam też znajdowały się mieszkania dla nauczycieli i kancelaria-biuro szkoły.

Ważnym problemem, przed którym stanęli organizatorzy Dwuletniej Gminnej Szkoły Rolniczej w Gołańczy w 1945 oku, był dobór odpowiedniej kadry pedagogicznej. Przedmiotów zawodowych uczył początkowo ówczesny kierownik szkoły, inż. Florian Jóźwiak, a przedmiotów ogólnokształcących uczyli m.in. Józef Danielczyk, Karol Kaliszczak, Stefan Przewoźny. Religii uczył ks. Ignacy Zając.

W następnych latach do grona pedagogów dołączyli m.in. Mieczysław Kulczyński (1 listopada 1946), Edmund Suchorski (1 listopada 1947), Stanisław Peretiatkowicz (1 listopada 1947), Wanda Kowalińska oraz nauczyciele dochodzący ze szkoły podstawowej, np. Sabina Mochówna, Andersen i inni.

Źródło:

Moja Gołańcz – wczoraj, dziś i jutro

„Gołańcz w 600 – leciu” pr. zb. pod red. Andrzeja Wędzkiego

Strona internetowa Zespołu Szkół im. Karola Libelta w Gołańczy

kondolencje Tyrakowska
Kondolencje Garbatowski

Czytaj także

MATURA 2021: W powiecie zdaje ponad PÓŁ TYSIĄCA OSÓB [ZDJĘCIA]

Remigiusz Priebe

NIELETNI WANDALE ZNISZCZYLI, rodzice pokryją szkody, a SĄD ZDECYDUJE O KARZE

Remigiusz Priebe

JEST PRACA: Konkurs na DYREKTORA Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gołańczy

Krzysztof Czapul