Okno na Wągrowiec

Kronika Wiadomości Wydarzenia

ZDARZYŁO SIĘ: 156 lat temu urodził się Wojciech Kubanek, drukarz, działacz niepodległościowy i wydawca

BNP-misja-sam-800x600

Dokładnie 1 kwietnia 1865 roku w Wapnie urodził się Wojciech Kubanek.

Tę rocznicę jak zawsze przypominają pracownicy Muzeum Regionalnego w Wągrowcu.

Wojciech Kubanek urodził się 1 kwietnia 1865 roku w Wapnie. Był drukarzem, działaczem niepodległościowym, a w okresie międzywojennym wydawcą, między innymi „Głosu Wągrowieckiego”.

Pochodził z rodziny chłopskiej, po uzyskaniu podstawowego wykształcenia zajmował się m.in. sprzedażą druków religijnych i ludowych na odpustach i jarmarkach.

W 1902 roku założył księgarnię, drukarnię i pracownię oprawy obrazów w Gołańczy. Działalność niepodległościowa Kubanka zwróciła uwagę pruskich władz zaborczych, co było przyczyną wymierzonych w niego represji.

Podczas powstania wielkopolskiego 1918-1919 drukował pierwsze polskie zarządzenia i ogłoszenia tymczasowych władz polskich. W 1926 roku uruchomił drukarnię i introligatornię w Wągrowcu, gdzie w latach 1926-1939 wydawał m.in. „Głos Wągrowiecki”.

W 1939 roku, po zajęciu Wielkopolski przez III Rzeszę Niemiecką, jego majątek uległ konfiskacie. W 1941 roku znalazł się wśród osób skazanych na wysiedlenie do Generalnej Guberni. Skatowany przez gestapowców, zmarł z powodu odniesionych obrażeń 12 maja 1941 roku w Dąbrowie na Lubelszczyźnie.

Źródło: Muzeum Regionalne w Wągrowcu

kondolencje Dziwulski
Podziekowania Ewertowska
kondolencje Bartkowiak Wojewoda
kondolencje Bartkowiak
kondolencje Ewertowski

Czytaj także

COVID-19: ZMARŁA JEDNA OSOBA w powiecie. Wciąż przybywa zakażonych [RAPORT DZIENNY]

Remigiusz Priebe

COVID-19: Znów DWIE OFIARY ŚMIERTELNE w powiecie. Sporo kolejnych zakażeń [RAPORT DZIENNY]

Remigiusz Priebe

JEST PRACA: Poszukiwany urzędnik w Wągrowcu

Remigiusz Priebe