serpol praca

Okno na Wągrowiec
Grzegorz Piechowiak
Edukacja Gorący temat Wiadomości

WYNIKI rekrutacji do szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Wągrowiecki


zatrudnie
artdent baner

W roku szkolnym 2023/2024 utworzonych zostanie 36 oddziałów klas pierwszych. Uczniowie mają możliwość wyboru spośród 12 profili w liceach ogólnokształcących, 10 zawodów w technikach i klas wielozawodowych w szkołach branżowych.

W I liceum Ogólnokształcącym im. Powstańców Wielkopolskich w Wągrowcu utworzono 7 oddziałów klas pierwszych, do których przyjęto następującą ilość uczniów:

Profil ogólny – 27

Profil politechniczny – 30

Profil europejski – 24

Profil medyczny – 43 (dwa oddziały)

Profil biznesowo-turystyczny (łączony) – 30

Profil medialno-artystyczny (łączony) – 25

Łącznie przyjęto 179 uczniów.

W Zespole Szkół nr 1 w Wągrowcu utworzono 11 oddziałów technikum oraz 7 oddziałów szkoły branżowej:

Technik informatyk – 60 (dwa oddziały)

Technik logistyk – 92 (trzy oddziały)

Technik mechatronik – 30

Technik żywienia i usług gastronomicznych – 30

Technik ekonomista – 31

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej – 31

Technik architektury krajobrazu – 30

Technik fotografii i multimediów – 32

Szkoła Branżowa – 193

Łącznie w Zespole Szkół nr 1 przyjęto 529 uczniów.

W Zespole Szkół nr 2 im. ppłk. dr. Stanisława Kulińskiego w Wągrowcu utworzono 4 oddziały liceum

i 3 oddziały technikum.

Liceum:

Profil bezpieczeństwo publiczne – 30

Profil politechniczny – 19

Profil geograficzno-językowy – 30

Profil rehabilitacyjno-medyczny – 31

Technikum:

Technik ekonomista – 30

Technik informatyk – 30

Technik technologii chemicznej – 24

Łącznie w Zespole Szkół nr 2 przyjęto 194 osoby.

W Zespole Szkół im. Karola Libelta w Gołańczy utworzono 2 oddziały technikum i 2 oddział szkoły branżowej:

Technik rolnik – 33

Technik żywienia i usług gastronomicznych – 30

Szkoła branżowa – 42

Łącznie w Zespole Szkół przyjęto 105 uczniów.

Na dzień 31 lipca do szkół prowadzonych przez Powiat przyjęto 1007 uczniów, którzy we wrześniu rozpoczną naukę w pierwszych klasach. Łącznie do powiatowych szkół uczęszczać będzie ponad 3700 uczniów.

Źródło: Powiat Wągrowiecki

Czytaj także

OSTRZEŻENIE IMGW: Powieje u nas SILNY WIATR. W porywach do 90 km na godzinę!

Redakcja

Nasi byli na marszu miliona serc w Warszawie [FOTO]

Redakcja

WAŻNE: Wiemy, gdzie dziś i w najbliższych dniach nie będzie u nas prądu [WYKAZ]

Redakcja