Okno na Wągrowiec

Gorący temat Społeczeństwo Wiadomości Wydarzenia

Władze gminy wzywają DŁUŻNIKÓW do ZAPŁATY

BNP-misja-sam-800x600

Gmina Damasławek ostrzega, że tym, którzy tego nie zrobią, grozi rozwiązanie umowy oraz zamknięcie lub likwidacja przyłącza wody.

KOMUNIKAT

Gmina Damasławek wzywa dłużników do niezwłocznej zapłaty zadłużenia za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków.

W przypadku nieuiszczenia opłat, zostanie wszczęta procedura rozwiązywania umów na dostarczanie wody oraz zamknięcia lub likwidacji przyłączy. Wszelkie koszty związane z zamknięciem lub likwidacją przyłącza spoczywać będą na właścicielu lub zarządcy nieruchomości, której dotyczy zadłużenie.

Wznowienie dostarczania wody lub odprowadzania ścieków będzie następowało wyłącznie po całkowitym uregulowaniu zadłużenia, oraz po opłaceniu kosztów dotyczących wznowienia świadczenia usługi.

W celu ułatwienia osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej spłaty zadłużenia z tytułu należności za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków, istnieje możliwość uregulowania zaległości w formie świadczeń rzeczowych (pracy) na rzecz wierzyciela tj. Gminy Damasławek.

Źródło: gmina Damasławek

Czytaj także

Lada moment ROZPOCZNIE SIĘ BUDOWA ścieżki rowerowej

Redakcja

Jest nowy SOŁTYS Stępuchowa

Redakcja

ALE JUBILEUSZ! 90 lat pani Haliny [ZDJĘCIA]

Redakcja