Okno na Wągrowiec
Felietony Społeczeństwo Wiadomości

WIZJA LOKALNA: O tym jak to z głosowaniem w sprawie geotermii i budowy przedszkola na Wschodzie było…

Upłynęły już prawie dwa tygodnie od ostatniej sesji Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 8 marca, a mimo tego wciąż żywe są głosy mieszkańców, zdezorientowanych w związku z ostatnimi głosowaniami w sprawie geotermii i budowy przedszkola na Osiedlu Wschód.

Czas więc przedstawić fakty, gdyż do tej pory opinia publiczna karmiona była obrazem blogera z WRC, który to obraz
z rzeczywistością nie ma nic wspólnego.

Wróćmy do sesji Rady Miejskiej z 28 lutego 2022 roku.

W projekcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wągrowca na lata 2022-2033 (dalej WPF), przewidującej planowane do zrealizowania w Wągrowcu zadania wieloletnie znalazły się dwa istotne przedsięwzięcia – przeprowadzenie próbnego odwiertu celem ustalenia możliwości wykorzystania źródeł geotermalnych oraz budowa przedszkola na Osiedlu Wschód.

Przed podjęciem uchwały radna Iwona Matuszak Łosińska zgłosiła wniosek o wykreślenie geotermii z projektu uchwały.

Na moje pytanie, czy jest to jej własna inicjatywa, czy też działa w imieniu klubu Bliżej Ludzi, wzięła tę kwestię na siebie… Większość radnych zareagowała na ten wniosek stanowczym sprzeciwem, wobec czego w momencie poddania pod głosowanie uchwały w sprawie zmiany WPF, która nie uwzględniała geotermii, radni po prostu jej nie podjęli – zob. głosy przeciw.

Wniosek radnej Iwony Matuszak Łosińskiej przeciwko geotermii poparli radni: Dariusz Bąk, Natalia Pałczyńska,  Krzysztof Poszwa, Andrzej Reis, Bogdan Smykowski, Lena Tyborska, Jakub Zadroga oraz Wiesław Zając.

Pozostali radni zdawali sobie sprawę, że nieprzyjęcie uchwały zmieniającej WPF może doprowadzić
do jej sprzeczności z uchwałą budżetową, ale było to konieczne, aby by podejść do jej ponownego przegłosowania na kolejnej sesji w taki sposób, aby uwzględniała ona zarówno geotermię, jak i budowę przedszkola.

Dalej głosowano właśnie nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na bieżący rok
i tu również należało wprowadzić zmiany, uwzględniające przedszkole i geotermię. Przeciwko tym zadaniom byli
radni: Krzysztof Poszwa, Andrzej Reis i Bogdan Smykowski, a radni Natalia Pałczyńska i Jakub Zadroga wstrzymali się od głosu –  niezdecydowani.

Efekt tych głosowań: niezgodność między przyjętą uchwałą budżetową uwzględniającą przedszkole
i geotermię oraz uchwałą w sprawie WPF… Dlaczego? Bo byli tacy, którzy po prostu geotermii nie chcieli.

I to był powód zwołania sesji 8 marca 2022 roku. Tuż przed nią na portalu WRC ukazuje się artykuł wskazujący, że geotermia w sumie może jest szansą dla miasta i to pomimo stanowczej jej krytyki przez tego samego blogera jeszcze przed sesją z 28 lutego 2022 roku. Cóż się zmieniło między tymi sesjami? Zmieniła się polityczna ocena sytuacji przez portal WRC i konieczność stworzenia niektórym radnym strefy komfortu jak wyjść z twarzą z patowej sytuacji, a jak ośmieszyć tych, którym faktycznie i na przedszkolu, i na geotermii zależy!

W ten sposób 8 marca 2022 roku poddano pod głosowanie ponownie uchwałę zmieniającą WPF z uwzględnieniem przedszkola i geotermii. Było wielu niezdecydowanych, którzy niestety nie wiedzieli, jaką mają w tej kwestii decyzję podjąć.

W rezultacie geotermia i przedszkole przeszły głosami następujących radnych: Szymona Filuta, Danuty Kaniewskiej, Roberta Koteckiego, Tomasza Mazurka, Włodzimierza Naumczyka, Macieja Patelskiego,  Danuty Strzeleckiej-Purczyńskiej, Alicji Trytt, Leny Tyborskiej i Ryszarda Zycha.

Taka jest właśnie wągrowiecka rzeczywistość pracy w Radzie Miejskiej… I takie są właśnie fakty!

Jak widać, zarówno o sprawę geotermii, jak i o przedszkole trzeba było zawalczyć, ale było warto, choć jak z powyższego wynika, niestety niełatwo.

Alicja Trytt, wągrowczanka, radna Rady Miejskiej w Wągrowcu

Czytaj także

Dziś sesja rady miejskiej Wągrowca. Zapadnie decyzja ws. obligacji

Krzysztof Czapul

ROSZADY W RATUSZU: Burmistrz Trytt nagle odwołała swojego zastępcę i… ponownie powołała

Krzysztof Czapul

Miejscy radni na sesji spotkają dziś i za kilka dni

Krzysztof Czapul