serpol praca

Okno na Wągrowiec
Komunikacja Wiadomości

Ulice już gotowe. Projektowana czeka już tylko na odbiór techniczny. Odbiór końcowy Grzybowej już nastąpił [ZDJĘCIA]

Na osiedlu Osada zakończyły się prace budowlane przy dwóch inwestycjach drogowych.

Przypomnijmy, że miasto otrzymało na budowę ulicy Projektowanej ponad 2 miliony złotych bezzwrotnego dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Kwota ta stanowi ok. 80 procent łącznych kosztów tej inwestycji, która objęła między innymi: budowę nowej ulicy o długości ok. 700 m, a także chodnika z dopuszczeniem ruchu rowerowego oraz budowę oświetlenia ulicznego typu LED. Wykonane zostało już także oznakowanie poziome i pionowe jezdni. Prace te zakończyły się przed planowanym terminem, który przypada na koniec lipca.

Przy wsparciu Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (ponad 800 tys. zł) oraz dzięki dofinansowaniu z budżetu miasta Wągrowca w wysokości 315 tys. złotych zmieniła swoje oblicze również powiatowa inwestycja, realizowana na Osadzie, pn. „Rozbudowa ulicy Grzybowej w Wągrowcu”.

W ramach rozbudowy tej ważnej drogi osiedlowej wykonano między innymi:

– ujednolicenie szerokości jezdni do 5,5 m,

– przebudowę (korektę) istniejącego skrzyżowania ulicy Grzybowej z ulicą Leśną,

– nowy chodnik z dopuszczeniem ruchu rowerowego po lewej stronie jezdni o szerokości 2 m,

– nową konstrukcję nawierzchni jezdni,

– utwardzenie zjazdów do posesji,

– nowy wlot do ulicy Konwaliowej,

– na skrzyżowaniu z ulicą Dębińską, dostosowanie do istniejącego skrzyżowania z ulicą Dębińską,

– wymianę włazów kanałowych,

– wymianę krawężników drogowych,

– instalację oświetlenia ulicznego,

– oznakowanie pionowe i poziome jezdni.

Całkowita wartość robót to ponad 1,478 mln zł.

Źródło: wagrowiec.eu

Czytaj także

Wągrowiecki Rower Miejski: Użytkownicy przejechali w tym sezonie prawie 300 tys. km!

Redakcja

Wkrótce rusza wągrowieckie lodowisko

Redakcja

Już za tydzień inauguracja świątecznych iluminacji na Rynku!

Redakcja