Okno na Wągrowiec
Gorący temat Społeczeństwo Wiadomości

SANEPID: Woda z tego wodociągu do spożycia tylko po przegotowaniu!

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wągrowcu z dnia 5 lipca w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Komunikat dotyczy jakości wody z wodociągu publicznego Żelice, zaopatrującego w wodę mieszkańców miejscowości: Żelice, Józefowo, Sarbka, Potulice – numery posesji: 25, 26, 27, 28, 28a.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wągrowcu informuje, iż przeprowadzone badania kontrolne jakości wody wykazały pogorszenie jej jakości pod względem bakteriologicznym: ogólna liczba mikroorganizmów, bakterie grupy coli, organoleptycznym i fizykochemicznym: mętność, barwa, mangan i żelazo oraz stwierdzono nieakceptowalny zapach.

Przekroczenia związków manganu, mętności, barwy i żelaza nie mają negatywnego wpływu na zdrowie konsumentów, mogą obniżać cechy organoleptyczne wody (powodować zmianę barwy, smaku, brunatne zabarwienie armatury oraz przebarwienie bielizny podczas prania).
Z uwagi na prowadzoną dezynfekcję wody może nastąpić pogorszenie smaku oraz zapachu ze względu na zwiększoną zawartość chloru w wodzie. Aktualnie trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody do wymagań określonych w rozporządzeniu ministra zdrowia.

Woda nadaje się do spożycia tylko po przegotowaniu. Przegotowania wymaga też woda do: przygotowania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia zębów, mycia naczyń, kąpieli noworodków i niemowląt.

Wodę należy gotować przez minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia. Woda bez przegotowania może być stosowana do codziennego mycia, prania.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wągrowcu obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Źródło: Sanepid w Wągrowcu

Czytaj także

SANEPID: Sprawdź, gdzie WODA w naszych kąpieliskach jest ZDATNA do kąpieli

Krzysztof Czapul

SANEPID: Woda w naszych kąpieliskach jest ZDATNA do kąpieli

Krzysztof Czapul

SANEPID: Woda z tego wodociągu do spożycia tylko po przegotowaniu!

Redakcja