Okno na Wągrowiec
Komunikacja Wiadomości

Ruszają konsultacje społeczne dla budowy ulic Marcinkowo i Taszarowo w Wągrowcu

Burmistrz Wągrowca zaprasza zainteresowanych mieszkańców do udziału w opiniowaniu koncepcji projektu.

Zgodnie z koncepcją zadanie to ma objąć gruntowe części ulic Marcinkowo (od skrzyżowania z ulicą Taszarowo do skrzyżowania z ulicą Jankowską) i Taszarowo (od skrzyżowania z ulicą Marcinkowo do skrzyżowania z ulicą Jankowską), Burmistrz Miasta zaprasza zainteresowanych mieszkańców do udziału w opiniowaniu koncepcji projektu zagospodarowania przestrzeni, sporządzonego w ramach opracowywania dokumentacji.

Zgodnie z koncepcją zadanie to ma objąć swoim zakresem między innymi budowę ulic z nawierzchnią bitumiczną, chodników oraz wyniesienie trzech skrzyżowań w celu poprawy bezpieczeństwa. Ponadto mają tutaj powstać place do zawracania. Aby uspokoić ruch, przewiduje się także odgięcie osi jezdni. Dodatkowo planuje się uzupełnienie oświetlenia oraz doświetlenie nowych przejść dla pieszych, a także elementy odwodnienia oraz zieleń miejską.

Wszelkie opinie prosimy składać na przygotowanym formularzu do 5 grudnia 2022 r. Można je przesłać na adres e-mail: miasto@wagrowiec.eu lub pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miejski w Wągrowcu, ul. Kościuszki 15a, 62-100 Wągrowiec.

Formularz można także złożyć osobiście w siedzibie urzędu, w godzinach jego pracy, tj.: od godz. 8:00 do 17:00 w poniedziałki, od godz. 7:30 do 15:30 we wtorki, środy i czwartki oraz od godz. 7:30 do 14:30 w piątki.

Złożone przez uczestników konsultacji uwagi zostaną poddane ocenie ich zasadności i możliwości realizacji w zakresie zgodnym z obowiązującymi przepisami, warunkami technicznymi itp. oraz uzgodnione w projekcie technicznym.

KONCEPCJA W WERSJI GRAFICZNEJ TUTAJ:

https://www.wagrowiec.eu/assets/files/aktualnosci/2022/listopad/koncepcja-taszarowo-marcinkowo-mod.pdf

Źródło: wagrowiec.eu

Czytaj także

Staruszka nocą dobijała się do mieszkań! Interweniowała policja [FOTO]

Redakcja

ZKM PRZYPOMNA: Od poniedziałku miejskie autobusy jeżdżą jak w wakacje

Redakcja

Złoty medal dla wągrowieckiego kombatanta [FOTO]

Redakcja