Okno na Wągrowiec


Edukacja Kultura Społeczeństwo Wiadomości

PAŁUCKI KOZIOŁEK dla znanego regionalisty ANDRZEJA WIECZORKA

Andrzej Wieczorek został laureatem Dorocznej Honorowej Nagrody Kulturalnej Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Pałuckiej – „Pałuckiego Koziołka”.

W poniedziałek w wągrowieckim ratuszu odbyło się uroczyste spotkanie członków Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Pałuckiej na czele z jego szefową Kingą Babicz i z samorządowcami ziemi wągrowieckiej: Tomaszem Krancem – starostą wągrowieckim, Jarosławem Berendtem – burmistrzem Wągrowca oraz Przemysławem Majchrzakiem – wójtem gminy Wągrowiec.

W tym roku statuetkę „Pałuckiego Koziołka”, przyznaną przez członków TPZP, otrzymał Andrzej Wieczorek. W ten sposób doceniono działania laureata na rzecz promowania tradycji i walorów naszego regionu.

Historyk i autor wielu publikacji nagrodę otrzymał za wyróżniającą się działalność organizacyjną w zakresie kultury i kultywowania tradycji regionalnej. Andrzej Wieczorek jest także przewodniczącym Rady Programowej przy Powiatowym Honorowym Komitecie Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości i Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego 1918 – 1919 oraz radnym Rady Powiatu Wągrowieckiego.

Laureat od wielu lat bierze czynny udział w działalności stowarzyszeń kulturalnych działających na terenie powiatu wągrowieckiego. Ma szczególne zasługi w zakresie promowania tematyki związanej z dziedzictwem cysterskim oraz z Powstaniem Wielkopolskim 1918/1919.

Od wielu lat czynnie uczestniczy w działalności samorządu oraz organizacji i instytucji z terenu miasta i powiatu wągrowieckiego. Jest współzałożycielem i prezesem Wągrowieckiego Stowarzyszenia Szlaku Cysterskiego oraz pomysłodawcą wielu wydarzeń i publikacji, które przyczyniły się do popularyzacji wiedzy o cystersach łekneńsko-wągrowieckich.

Działania te wpłynęły na podniesienie rozpoznawalności Wągrowca wśród ośrodków szczycących się dziedzictwem cysterskim. Andrzej Wieczorek to także badacz historii Powstania Wielkopolskiego i autor kilkunastu opracowań poświęconych tej tematyce.

Warto również zaznaczyć, że laureat był nauczycielem blisko 200 laureatów i finalistów różnych konkursów historycznych, tematycznych oraz medalistów różnych dyscyplin sportowych.

Za pracę zawodową i działalność społeczną otrzymał wiele odznaczeń i wyróżnień, m.in. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty i Srebrny Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Złotą Odznakę ZNP, odznakę za zasługi w rozwoju LZS woj. wielkopolskiego, Medal Karola Libelta, Oznakę Honorową „Wierni Tradycji”, Honorową Nagrodę Kulturalną Towarzystwa Miłośników Ziemi Gołanieckiej, nagrodę Dobosz Powstania Wielkopolskiego, nagrodę Herbu Powiatu Wągrowieckiego, nagrodę „Złota Pieczęć”.

Źródło: Urząd Miejski w Wągrowcu

Czytaj także

Wągrowiecki żłobek z szansą na architektoniczną nagrodę [ZDJĘCIA]

Remigiusz Priebe

WAŻNE: Część KLAS ze SZKOŁY w Łaziskach i Wągrowcu DZIŚ i w PONIEDZIAŁEK uczy się ZDALNIE

Krzysztof Czapul

KORONAWIRUS W URZĘDZIE MIEJSKIM. Burmistrz apeluje do mieszkańców o odpowiedzialne zachowania

Remigiusz Priebe