Okno na Wągrowiec
Kronika Odeszli Wiadomości Wspomnienie o...

OSTATNIE POŻEGNANIE: Odeszła od nas Agnieszka Ratajczak

kondolencje Wyrwa UM
kondolencje Wyrwa

Pani Agnieszka od 14 lat była kierownikiem Referatu Ochrony Środowiska i Mienia Komunalnego w Urzędzie Gminy Wągrowiec, ale współpracownicy pamiętają ją jako wrażliwego, wspaniałego człowieka.

– Przez ponad 20 lat pracy w Urzędzie Gminy Wągrowiec była niestrudzonym propagatorem ochrony przyrody i środowiska, popularyzatorem wiedzy wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, inicjatorką wielu konkursów o tematyce przyrodniczej, współautorką powstania ścieżek edukacyjnych na terenie gminy oraz wspaniałym nauczycielem dla młodych pracowników, studentów, stażystów, którzy w tym okresie pracowali w referacie środowiska – tak panią Agnieszkę wspominają pracownicy urzędu gminy.

Ostatnią jej współinicjatywą i radością była budowa dwóch Ośrodków Edukacji Ekologicznej oraz doposażenie „Bracholińskiej Ostoi” jednej z pierwszych ścieżek powstałych na terenie gminy.

Wczoraj, 23 listopada, pani Agnieszka przegrała, po podjętej trzy lata temu nierównej walce z chorobą nowotworową.

Źródło: Gmina Wągrowiec

Czytaj także

OSTATNIE POŻEGNANIE: Odeszły od nas Zdzisława Kalisz, Kazimiera Jagodzińska

Redakcja

OSTATNIE POŻEGNANIE: Odeszła od nas Stefania Głomb

Redakcja

OSTATNIE POŻEGNANIE: Odeszli od nas Michał Hądzlik, Andrzej Cybiński

Redakcja