Okno na Wągrowiec

Samorząd i polityka Społeczeństwo Wiadomości Wydarzenia

Mieszkańcy sami zdecydują na co pójdą gminne pieniądze

To pierwsza edycja budżetu obywatelskiego w gminie Mieścisko.

Wczoraj na sesji rady gminy Mieścisko została podjęta uchwała o wprowadzeniu w tej gminie budżetu obywatelskiego. Będzie to pierwsza edycja BO w Gminie Mieścisko.

– Budżet obywatelski to wydzielona część budżetu, o której decydować będą bezpośrednio mieszkańcy gminy, głosując na projekty, które również zgłoszą mieszkańcy!

Budżet Obywatelski Gminy Mieścisko 2022 opiewa na kwotę 60.000 złotych i dzieli się na części:

– projekty ogólnogminne – dotyczące zadań wykraczających poza obszar jednego sołectwa w wysokości 20.000 złotych;

– projekty rejonowe:

– rejon 1 – obejmujący Sołectwo Mieścisko  – 20.000 złotych,

– rejon 2 – obejmujący pozostałe sołectwa – 20.000 złotych.

Oznacza to, że w wyniku głosowania zostanie wskazane do realizacji co najmniej 1 zadanie ogólnogminne, co najmniej 1 zadanie w Mieścisku i co najmniej 1 zadanie w innej wsi.

Dzięki rejonizacji unikniemy sytuacji, w której wszystkie zadania będą realizowane tylko w jednym sołectwie – wyjaśnia wójt Renn.

Co może zostać zgłoszone jako projekt? Przykładowo: doposażenie placu zabaw, nasadzenia zieleni, postawienie lamp oświetleniowych, budowa przejścia dla pieszych, doposażenie biblioteki, świetlicy wiejskiej, remizy itd.! Wachlarz zadań jest naprawdę szeroki i w głównej mierze zależy od pomysłowości mieszkańców, którzy zgłoszą projekty!

Oczywiście są pewne ograniczenia, np. zadanie musi być realizowane na terenie należącym do gminy. A dlaczego BO 2022, a nie BO 2021?

– O ile sama procedura – zgłoszenia projektów, promocja zadań czy głosowanie odbędzie się w roku 2021, to ich realizacja nastąpi w roku 2022, stąd w nazwie odnosimy się do roku przyszłego – tłumaczą urzędnicy z MIeściska.

Kto może zgłosić projekt i głosować? Każdy mieszkaniec gminy. Ta sama zasada obowiązuje w przypadku głosowania – uprawniony jest każdy mieszkaniec gminy, bez względu na wiek.

Kiedy i gdzie będzie można zgłosić pomysły? Projekty będzie można zgłaszać od 1 do 31 lipca w Urzędzie Gminy.

Kiedy będzie głosowanie? Glosowanie nad projektami, które spełnią wymogi formalne, będzie przeprowadzone od 27 września do 10 października. Wyniki głosowania zostaną opublikowane 5 dni później.

Źródło: gmina Mieścisko

Czytaj także

OSTATNIE POŻEGNANIE: Odszedł od nas Marian Bodus

Redakcja

DIAMENTOWE GODY: Pani Stanisława i Pan Edward przeżyli RAZEM JUŻ 60 LAT!

Remigiusz Priebe

Z OSTATNIEJ CHWILI: Strażacy WEZWANI do POMOCY. Starszy mężczyzna z nagłym zatrzymaniem krążenia

Krzysztof Czapul