Okno na Wągrowiec

Samorząd i polityka Wiadomości

Masz sprawę do wągrowieckiego magistratu? Zaproś do domu Mobilnego Urzędnika

Czy urzędnicy w Wągrowcu będą rowerami jeździć do mieszkańców?

– Z dniem 25 stycznia br. wydane zostało Zarządzenie Burmistrza Miasta Wągrowca w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miejskim w Wągrowcu programu „Mobilny Urzędnik” – poinformował na Facebooku Piotr Pałczyński, zastępca Jarosława Berendta.

Aby skorzystać z obsługi Mobilnego Urzędnika należy dokonać zgłoszenia telefonicznego pod numerem 67 262 15 22. Zgłoszenia są przyjmowane codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 14.00.

Zgłoszenia można dokonać także za pośrednictwem poczty mailowej wysyłając zgłoszenie na adres: miasto@wagrowiec.eu bądź osoby trzeciej (członka rodziny, opiekuna, sąsiada).

Z programu mogą skorzystać wszyscy mieszkańcy, którzy z powodu niepełnosprawności lub wieku mają ograniczenia w poruszaniu się w stopniu uniemożliwiającym samodzielną wizytę w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wągrowcu, a także o ile charakter sprawy na to zezwala brak możliwości wsparcia i pomocy osób najbliższych oraz udzielenia pełnomocnictwa do załatwienia sprawy.

Co będzie można załatwić w ramach Mobilnego Urzędnika:

 • wypełnianie i przyjmowanie informacji/deklaracji w sprawie podatków i opłat lokalnych;
 • deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami,
 • wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i zgłoszenia zamiaru usunięcia
  drzew,
 • wniosek o odbiór zdemontowanego pokrycia dachowego zawierającego azbest,
 • wniosek o przyznanie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie miasta Wągrowca;
 • realizacja zadań z zakresu „Teleopieka”,
 • wniosek o Kartę Seniora 60+,
 • dostarczenie „Koperty życia”;
 • wniosek o Kartę Dużej Rodziny,
 • zawarcie umowy dzierżawy,
 • rezygnacja z dzierżawy,
 • zajęcia pasa drogowego – odbiorcy,
 • wnioski dotyczące stanu dróg, chodników itp.

Niestety, choć zarządzenie zostało wydane przedwczoraj, z nieznanych powodów nadal nie doczekało się publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej. Nieznane są więc inne szczegóły projektu, poza tymi ujawnionymi dzisiaj przez wiceburmistrza Pałczyńskiego.

Nie wiadomo zatem czy program już działa albo od kiedy zacznie działać, ani czy faktycznie (jak sugeruje grafika zamieszczona przez Pałczyńskiego) urzędnicy do petentów będą jeździli rowerami.

Źródło: Piotr Tomasz Pałczyński

Czytaj także

COVID-19: Kilkanaście nowych przypadków. Prawie 400 osób na kwarantannie w powiecie [RAPORT DZIENNY]

Remigiusz Priebe

Wągrowiec MA SZANSĘ na dofinasowanie budowy DROGI PIESZO-ROWEROWEJ. Opublikowano listę rankingową

Remigiusz Priebe

Z OSTATNIEJ CHWILI: DRZEWO PRZEWRÓCIŁO SIĘ NA KOŚCIUSZKI

Remigiusz Priebe