Okno na Wągrowiec

Gorący temat Na luzie Społeczeństwo Wiadomości Wydarzenia

Księży Kacerek w Wągrowcu ma się zmienić nie do poznania [ZDJĘCIA]

Wągrowiec otrzymał ponad 3,5 mln zł dofinasowania, to ponad połowa całości kosztów. Projekt ma być zrealizowany do listopada 2021 roku.

– Księży kacerek wraz z okolicą czeka w niedalekiej przyszłości prawdziwa metamorfoza. Wągrowiec otrzymał właśnie decyzję o dofinansowaniu – wyjaśniają urzędnicy wągrowi3ckieg Ratusza. Wągrowiec otrzyma dofinansowanie ponad 3,5 mln zł.

Wniosek pn. „Modernizacja Centrum Edukacji Ekologicznej w Wągrowcu wraz z rozbudową o terenowy punkt edukacyjny – miejski EKO park, złożony przez miasto do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, uzyskał najpierw pozytywną ocenę merytoryczną, a kilka dni później Zarząd Województwa Wielkopolskiego zdecydował o dofinansowaniu. Wśród ośmiu wybranych (na 47 złożonych) znalazł się również wągrowiecki projekt.

– Miasto musi się rozwijać, a realizacja tego projektu przyczyni się do metamorfozy zaniedbywanego od lat zakątka Wągrowca. Jestem przekonany, że po zakończeniu tej inwestycji będzie to jeden z ulubionych celów spacerów wągrowczan – miejsce, w którym będą mogli oddać się rekreacji i obcowaniu z naturą – mówi burmistrz Wągrowca Jarosław Berendt.

Projekt pn. Modernizacja Centrum Edukacji Ekologicznej w Wągrowcu wraz z rozbudową o terenowy punkt edukacyjny – miejski EKO park przewiduje modernizację siedziby Centrum, mieszczącej się w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej, która polegać ma m.in. na wyposażeniu placówki w nowoczesne interaktywne pomoce edukacyjne oraz wymianie sprzętu nagłaśniającego salę dydaktyczną. Jego głównym „beneficjentem” będzie jednak obszar dawnego parku, który zostanie tą drogą przywrócony miastu.

Rozbudowa Centrum Edukacji Ekologicznej o terenowy punkt edukacyjny na terenach zielonych wzdłuż rzeki Wełna  przy ulicy Opackiej obejmie swoim zakresem m.in.:

budowę pomostu i tarasu edukacyjnego przy rzece Wełnie (pomost około 4 x 15-18 m, a taras o średnicy około 6 m). Pomost umożliwi bezpośrednią obserwację rzeki Wełny oraz cumowanie tutaj kajaków, a okrągły taras edukacyjny – prowadzenie lekcji i spotkań związanych np. z tematyką flory i fauny rzecznej;

budowę punktu edukacyjnego do prowadzenia zajęć z miejscem na ognisko;

budowę punktu edukacyjnego – „kino plenerowe” (taras umożliwiający rozłożenie np. siedzisk, leżaków z miejscem do montażu ekranu plenerowego i podłączenia rzutnika);

budowę kameralnego placu zabaw o tematyce ekologicznej – niewielkie miejsce przeznaczone dla najmłodszych, łączące zabawę z edukacją;

budowę szlaku edukacyjnego pieszo-rowerowego zlokalizowanego w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki Wełny – szlak łączący projektowane elementy terenowego punktu edukacyjnego;

remont i częściową przebudowę parkingu dla samochodów, znajdującego się bezpośrednio przy terenowym punkcie edukacyjnym;

wykonanie nowych nasadzeń, uporządkowanie terenu;

budowę oświetlenia;

wyposażenie terenu w elementy małej architektury: stojaki na rowery, ławki, kosze na śmieci, punkty i tablice informacyjne.

Realizacja modernizacji księżego kacerka odbywać będzie się w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Wyłoniony w procedurze przetargowej wykonawca będzie zobowiązany do sporządzenia dokumentacji technicznej (w okresie od października 2020 r. do maja 2021 r.) i uzyskania pozwolenia na budowę, a następnie – od czerwca do listopada 2021 r. – realizację robót budowlanych. 

Projekt obejmuje swoim zakresem również wiele działań promocyjnych skierowanych do mieszkańców naszego miasta. Celem tych działań będzie zwiększenie świadomości ekologicznej wągrowczan.

Otrzymane dofinansowanie stanowić będzie ponad 65 proc. łącznych kosztów realizacji projektu, które wynieść mają 5,44 mln złotych.

Źródło: wagrowiec.eu

Czytaj także

ZWŁOKI MĘŻCZYZNY ZNALEZIONE W MIESZKANIU

Krzysztof Czapul

Wągrowiecki żłobek jest pełny. Coraz więcej dzieci w przedszkolach

Krzysztof Czapul

MĄŻ ZNĘCAŁ SIĘ NAD PANIĄ MAGDĄ. GDY MUSIAŁ ODDAĆ JEJ MIESZKANIE, Z ZEMSTY ZNISZCZYŁ JE… [FILM/ZDJĘCIA]

Krzysztof Czapul