Okno na Wągrowiec

Na luzie Społeczeństwo Wiadomości Wydarzenia

KONKURS PTTK: Która GMINA jest przyjazna rowerzystom?

BNP-misja-sam-800x600

To już 10. edycja tego konkursu. Gminy zgłaszać można do końca kwietnia.  

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze zaprasza wszystkich turystów – miłośników dwóch kółek do udziału w Ogólnopolskim Konkursie „Gmina Przyjazna Rowerzystom” i zgłaszania gmin, które w ich ocenie powinny otrzymać ten zaszczytny tytuł.

Celem konkursu jest uhonorowanie i zauważenie gmin, które w swoich działaniach uwzględniają potrzeby rowerzystów i promują aktywny wypoczynek na rowerach, tworzą infrastrukturę rowerową, inicjują lub wspierają organizowanie imprez rowerowych, wydają mapy i przewodniki rowerowe. Poprzez realizację konkursu PTTK chce promować gminy, które dbają o bezpieczeństwo rowerzystów. Rywalizacja o tytuł „Gminy Przyjaznej Rowerzystom” ma również zachęcić samorządy do podejmowania nieustannej poprawy warunków, jakie do tej pory stworzyli dla rowerzystów.

Konkurs został zainicjowany przez PTTK w ramach Roku Turystyki Rowerowej w 2012 r., to już jego 10. edycja.

Rywalizacja toczy się w następujących kategoriach gmin:

– do 10 000 mieszkańców,

– do 20 000 mieszkańców,

– do 40 000 mieszkańców,

– do 100 000 mieszkańców

– oraz powyżej 100 000 mieszkańców.

Zgłoszenia gmin do Konkursu „Gmina Przyjazna Rowerzystom” dokonują turyści kolarze na podstawie karty zgłoszenia, która dostępna jest m.in. w załącznikach pod tym artykułem. Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać w formie elektronicznej na e-mail: poczta@narowerze.pttk.pl do 30 kwietnia.

Zgłoszone gminy otrzymają link do elektronicznego formularza, w którym należy podać: szczegółowy opis zrealizowanych inwestycji (m. in. długość dróg, ścieżek rowerowych i oznakowanych szlaków, ilość urządzeń, miejsc postojowych) w minionym roku kalendarzowym oraz adresy portali, wykaz zorganizowanych imprez (rajdy, zloty), informacje o innych działaniach, w tym o planowanych na przyszły rok, a także o długofalowym planie utrzymania i konserwacji istniejącej infrastruktury rowerowej.

Laureaci konkursu zostaną uhonorowani Certyfikatami „Gmina Przyjazna Rowerzystom” oraz dyplomami za udział wręczanymi w trakcie Międzynarodowych Targów Rowerowych Bike-Expo w Kielcach lub w czasie innego wydarzenia związanego z turystyką rowerową. Gmina, która uzyska trzykrotnie Certyfikat „Gmina Przyjazna Rowerzystom” może ubiegać się o nagrodę Grand Prix.

Regulamin i karta zgłoszenia tutaj:

https://www.pot.gov.pl/attachments/article/8791/Regulamin%20konkursu.pdf

https://www.pot.gov.pl/attachments/article/8791/Karta%20zg%C5%82oszenia.pdf

Źródło: PTTK

kondolencje Osuch

Czytaj także

NOMINACJA: Kinga Babicz już oficjalnie PONOWNIE DYREKTORKĄ DWÓJKI

Remigiusz Priebe

KONKURS: W Skokach wybiorą NAJ ogród, ale też balkon, taras i teren wspólny [ZAPOWIEDŹ]

Krzysztof Czapul