Okno na Wągrowiec

Na sygnale Wiadomości Wydarzenia

KOLEJNE POŻARY TRAW I TRZCIN. POLICJA: Wypalanie jest NIELEGALNE! [ZDJĘCIA]

Nielegalne wypalanie traw i trzcin to coroczna, wiosenna plaga.

Strażacy przyznają, że z tym problemem muszą się zmagać każdej wiosny. Widać w statystykach, że pogoda się poprawiła i zaczyna się „sezon” na wypalane trawy. Okoliczni strażacy wyjeżdżają do takich pożarów prawie codziennie. – Choć jest też „efekt koronawirusa”, bo jednak notujemy takich zdarzeń zauważalnie mniej, niż w latach poprzednich – mówi Piotr Kaczmarek, rzecznik prasowy komendy powiatowej wągrowieckiej straży pożarnej.

W miniony poniedziałek, przed godziną 10.30 strażacy zostali wezwani do pożaru trzciny i pozostałości roślinnych w miejscowości Żabiczyn w gminie Mieścisko. Do zdarzenia została wysłana drużyna miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej, oraz jeden zastęp zawodowych strażaków z Wągrowca.

Po dotarciu ratowników na miejsce okazało się że po raz kolejny zostały podpalone trzciny nad miejscowym stawem. Działania strażaków polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia i ugaszeniu pożaru przy użyciu dwóch prądów wody oraz przelaniu pogorzeliska.

Natomiast wczoraj, w środę, po południu strażacy zostali wysłani do pożaru trzcin na łące w Podlesiu Wysokim w gminie Mieścisko. Płonęło około 200 metrów kwadratowych roślinności. Pożar gasiły jednostki OSP z Mieściska i Sarbii.

Policja przypomina, że w Polsce nielegalne jest wypalanie traw, trzcinowisk lub pozostałości po zbiorach. Praktyka ta zazwyczaj prowadzi do powstania szeregu zagrożeń dla życia i zdrowia ludzi, zwierząt, a także środowiska naturalnego.

Palące się w niekontrolowany sposób suche pozostałości roślinne mogą stanowić poważne zagrożenie pożarowe, jeśli w pobliżu znajdują się lasy, budynki mieszkalne lub gospodarcze albo zakłady przemysłowe. Unoszący się dym może również spowodować zagrożenie na uczęszczanej drodze, wynikające z nagłego ograniczenia widoczności uczestnikom ruchu.

Ryzyko, jakie niesie ze sobą wypalanie traw, jest ogromne. Nieuwaga, nagła zmiana kierunku wiatru lub niekorzystne ukształtowanie terenu mogą spowodować pożar, którego opanowanie możliwe będzie jedynie przez jednostkę Państwowej Straży Pożarnej. Ofiarami ognia lub dymu mogą stać się nie tylko ludzie, ale też dziko żyjące zwierzęta, a ziemia na „wypaleniskach” staje się jałowa.

WYPALANIE TRAW JEST NIEDOZWOLONE I ZAGROŻONE KARĄ!

Sankcjonują następujące przepisy:

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2020 r. poz. 55):

  • art. 131 pkt 12 „Kto wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary — podlega karze aresztu albo grzywny.

Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodek wykroczeń (Dz.U. z 2019 r. poz. 821, z późn. zm.):

  • art. 82 § 1 pkt 1 „Kto dokonuje czynności, które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie się, utrudnienie prowadzenia działania ratowniczego lub ewakuacji, polegających na niedozwolonym używaniu otwartego ognia, paleniu tytoniu i stosowaniu innych czynników mogących zainicjować zapłon materiałów palnych — podlega karze aresztu (od 5 do 30 dni), grzywny (od 20 do 5000 zł) albo karze nagany”.
  • art. 82 § 3 „Kto na terenie lasu, na terenach śródleśnych, na obszarze łąk, torfowisk i wrzosowisk, jak również w odległości do 100 m od nich roznieca ogień poza miejscami wyznaczonymi do tego celu albo pali tytoń, z wyjątkiem miejsc na drogach utwardzonych i miejsc wyznaczonych do pobytu ludzi — podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany”.

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. z 2019 r. poz. 1950, z późn. zm.):

Sprawca przestępstwa z art. 163 § 1 sprowadzający „zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać pożaru, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10” – w przypadku śmierci człowieka lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu wielu osób, sprawca podlegać będzie karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.

– Wiosenne pożary spowodowane wypalaniem traw stanowią poważne zagrożenie dla ludzi, zwierząt, lasów, domów mieszkalnych i zabudowań gospodarczych. Apelujemy o rozsądek! Zanim podpalisz, zastanów się, czy nie naruszasz obowiązującego porządku prawnego, a także czy nie narażasz życia swojego i innych ludzi – przypominają policjanci.

Źródła: Biuro Prewencji KGP / OSP Żabiczyn

Czytaj także

WAŻNE: W Mieścisku od poniedziałku wójt otwiera przedszkole i szkołę

Remigiusz Priebe

RODZINNA TRAGEDIA: ZIĘĆ ZNALAZŁ POWIESZONEGO TEŚCIA

Redakcja

KOBIETA NA KWARANTANNIE ZMARŁA SAMOTNIE W SWOIM MIESZKANIU

Redakcja