Okno na Wągrowiec

Społeczeństwo Wiadomości Wydarzenia

JEST PRACA: W urzędzie gminy Wągrowiec SZUKAJĄ urzędnika ds. OŚWIATY

Wójt gminy Wągrowiec właśnie ogłosił konkurs na to stanowisko.

Wymagane jest m.in. obywatelstwo polskie, wykształcenie: wyższe, doświadczenie pracy w administracji, fobra znajomość obsługi komputera, znajomość ustaw i przepisów wykonawczych w zakresie załatwianych spraw, a w szczególności: prawo oświatowe, Karta Nauczyciela, ustawy o systemie oświaty itp. A także prawo jazdy kategorii B.

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie w siedzibie Urzędu Gminy

 Wągrowiec (Biuro Podawcze – hol Urzędu) z napisem: „nabór na stanowisko urzędnicze ds.

 Oświaty” lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Wągrowiec ul. Cysterska 22;

 62-100 Wągrowiec z napisem „nabór na stanowisko urzędnicze ds. oświaty

 w Urzędzie Gminy Wągrowiec” do 28 września, do godz. 16:00.

Nabór odbędzie się w dwóch etapach: I etap polegający na analizie formalnej

 dokumentów, II etap rozmowa kwalifikacyjna.

Szczegóły znajdziemy tutaj:

https://bip.gminawagrowiec.pl/

Czytaj także

W Łeknie część KLAS na nauczaniu zdalnym i kwarantannie. W Pawłowie Żońskim zajęcia w szkole i przedszkolu ZAWIESZONE, a część uczniów na kwarantannie

Krzysztof Czapul

JEST PRACA: Ratusz ZATRUDNI specjalistów

Redakcja

Nasz KOŚCIÓŁ w TOP 10 NAJPIĘKNIEJSZYCH zabytkowych kościołów w Wielkopolsce [ZDJĘCIA]

Krzysztof Czapul