Okno na Wągrowiec
Samorząd i polityka Społeczeństwo Wiadomości

JEST PRACA: Szukają urzędnika i pracowników do nowego przedszkola

Trwają już nabory na stanowisko specjalisty w wągrowieckim urzędzie miejskim oraz nowym przedszkolu.  

Urząd miejski w Wągrowcu poszukuje kandydatów na stanowisko urzędnicze specjalisty ds. inwestycji. Wybrany kandydat dołączy do zespołu Wydziału Inwestycji i Mienia Komunalnego, zyskując szansę na rozwój indywidualny i podniesienie kompetencji zawodowych.

Szczegóły naboru tutaj: http://bip.wagrowiec.eu/wagrowiecm/bip/nabor-pracownikow-oferty-pracy-w-urzedzie-miejskim/nabor-na-stanowisko-urzednicze-specjalisty-ds.-inwestycji.html

Dokumenty aplikacyjne można składać osobiście lub przesłać w zamkniętych kopertach z dopiskiem:  Nabór – specjalista ds. inwestycji (na kopercie należy podać: imię i nazwisko oraz adres do korespondencji) w terminie do dnia 7 sierpnia 2023 r. do godz. 11:00 w Urzędzie  Miejskim w Wągrowcu – II piętro, pokój  202 (sekretariat), 62-100 Wągrowiec ul. Kościuszki 15a.

W przypadku pytań prosimy się kontaktować telefonicznie pod nr 67 268 03 03 lub 603 203 343.

Poszukiwani są również pracownicy do nowopowstałego przedszkola nr 4 w Wągrowcu przy ulicy Mikołajczyka 25a na Osiedlu Wschód. Poszukiwani są: nauczyciele, psycholog, logopeda, referent, woźne oddziałowe oraz konserwator.

Informacje o poszczególnych naborach oraz dokumenty do pobrania znajdują się na stronie BIP Miasta Wągrowiec.

Dokumenty aplikacyjne należy przesłać, w terminach podanych w poszczególnych naborach, listem na adres Urzędu Miejskiego w Wągrowcu, 62-100 Wągrowiec, ul. Kościuszki 15a albo złożyć w Urzędzie Miejskim w Wągrowcu, ul. Kościuszki 15a – parter Punkt Informacyjny.

Dokumenty aplikacyjne kandydatów, które wpłyną do Urzędu Miejskiego po upływie ww. terminów nie będą rozpatrzone. W przypadku dokumentów nadesłanych pocztą, decyduje data stempla pocztowego.

Źródło: wagrowiec.eu

Czytaj także

Urząd wciąż szuka specjalisty ds. bezpieczeństwa

Krzysztof Czapul

Rozstrzygnięto dwa konkursy. Nowi pracownicy w urzędzie miejskim w Wągrowcu

Krzysztof Czapul

Co z plażą miejską? Władze Wągrowca WYJAŚNIAJĄ i przedstawiają PLAN PRAC [MAPA]

Redakcja