Okno na Wągrowiec

Gospodarka Samorząd i polityka Społeczeństwo Wiadomości

JEST PRACA: Poszukiwany urzędnik w Wągrowcu

Kandydaci mogą się zgłaszać do 21 stycznia.

Wójt gminy Wągrowiec Przemysław Majchrzak ogłosił otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. profilaktyki, zdrowia, spraw społecznych i archiwum. Wybrany w konkursie urzędnik będzie pracował w Urzędzie Gminy Wągrowiec przy ulicy Cysterskiej.

Wśród wymagań, które powinien spełnić kandydat, wójt wymienił między innymi wykształcenie wyższe (bez sprecyzowanego kierunku), znajomość całego szeregu aktów prawnych, a także posiadanie prawa jazdy kategorii B. Mile widziane będą (choć nie są wymagane) uprawnienia archiwisty.

Obowiązki, jakie zostaną powierzone nowemu urzędnikowi, to wykonywanie zadań pełnomocnika wójta do realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, a także zadania z zakresu:

  • ochrony zdrowia,
  • przyznawania dodatków mieszkaniowych,
  • gminnej Karty Dużej Rodziny i Karty Seniora oraz Karty Dużej Rodziny,
  • funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń wychowawczych i
    rodzinnych,
  • przyznawania dodatku energetycznego,
  • prowadzenia archiwum zakładowego,

Wymagane dokumenty aplikacyjne w zamkniętej kopercie z napisem: „nabór na stanowisko urzędnicze ds. profilaktyki, zdrowia, spraw społecznych i archiwum” można złożyć osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Wągrowiec lub przesłać pocztą do 21 stycznia 2021 do godziny 15.30. Nabór na wolne stanowisko odbędzie się w dwóch etapach: I etap polega na analizie formalnej dokumentów, natomiast II etap to rozmowa kwalifikacyjna.

Szczegóły konkursu znajdziesz TUTAJ.

Źródło: Urząd Gminy Wągrowiec

Czytaj także

ZMARŁA u nas kolejna osoba chora na COVID-19. Mamy też 14 nowych ZAKAŻEŃ. 271 osób jest na KWARANTANNIE

Krzysztof Czapul

Kapsuła CZASU na 100-lecie SZKOŁY już złożona [ZDJĘCIA]

Redakcja

Poseł GRZEGORZ PIECHOWIAK został WICEMINISTREM. Będzie zastępcą wicepremiera JAROSŁAWA GOWINA

Remigiusz Priebe